Báo cáo tháng 08/2014

Ngày 08/9/2014

Tải xuống (18-BC-THANG-08-2014.doc)

Tải xuống (17-CDTHPT-PNT-BC-8-2014.doc)

Tải xuống (52-Bao-cao-thang-8.2014.doc)

Ngày 07/9/2014

Tải xuống (14_CDTHPTNGUYENTRAI_BC11_Hoat-dong-thang-8_2014.doc)

Tải xuống (47-BC-thang-8.2014.doc)

Ngày 05/9/2014

Tải xuống (35-CDTHPT-T-_BC08_2014-2015-Nguy-n.doc)

Tải xuống (46-TTGDTXCT_bao-cao-t8_2014-1.doc)

Tải xuống (03-BAOCAO-C-CSTHPTVOTRUONGTOAN-09-2014.doc)

GDE Error: Requested URL is invalid

Tải xuống (32-Bao-cao-CD-thang-08-2014.doc)

Tải xuống (08-baocao_thang-08-2014.doc)

Tải xuống (07-thang82014.doc)

Tải xuống (27_CDTTGDTXMCN_BCTHANG8-2014.doc)

Ngày 04/9/2014

Tải xuống (19_TK_BC01_-thang-8.doc)

Tải xuống (48-Bao-cao-thang-8-nam-2014-cua-CDGD-huyen.doc)

GDE Error: Requested URL is invalid
GDE Error: Requested URL is invalid

Tải xuống (30-ttgdtxmcb_baocao_thang-08_2014.doc)

Tải xuống (22-BAO-CAO-CONG-DOAN-THANG-8.2014.doc)

Tải xuống (44-KE-HOACH-THANG-9-2014.doc)

Tải xuống (06-sgddt_bct8_2014.doc)

Tải xuống (37cdgdtxthanhphu_BC08-_2014.doc)

Tải xuống (34_C-THPTlehoaidon_BC15_2014-THANG-8-2014.doc)

Ngày 03/9/2014

Tải xuống (26_cdthptAnthoi_BC16.doc)

Tải xuống (10_CDTNDTEKT_BC07-8_2014.doc)

Tải xuống (41_CDTTGDTXBD_BC8_NAM2014.doc)

GDE Error: Requested URL is invalid
GDE Error: Requested URL is invalid

Tải xuống (04-C-THPTLLQ-BC08-2014.doc)

Tải xuống (11-BAO-CAO-THANG.doc)

Tải xuống (24_CDTHPTCVT_BAOCAOT8_2014.doc)

Ngày 02/9/2014

Tải xuống (12-cd_THPT_NTD_BC-08_2014.doc)

Tải xuống (43.C-DMC.-BC-8.2014.doc)

Ngày 01/9/2014

Tải xuống (15.BAO-CAO-thang-8-14.doc)

Tải xuống (23-bao-cao-thang-8-2014.doc)

Tải xuống (20-sna-bc-08-2014.doc)

Tải xuống (25_CDTHPTNTMK_BC08-2014.doc)

Tải xuống (28-thpt-lax-BC-thang-08.2014.doc)

Tải xuống (31-Bao-cao-CD-thang-8-2014.doc)

GDE Error: Requested URL is invalid

Tải xuống (39_CDTHPTLQD_BC08_2014.doc)

Ngày 31/8/2014

Tải xuống (42-bao-cao-thang-8.2014.doc)

Ngày 30/8/2014

Tải xuống (02-NDC-BC08-2014.doc)

Tải xuống (38-thptlhc_Bao-cao_thang-8-.2014.doc)

Tải xuống (45-mdc-bcthang8.doc)

Ngày 29/8/2014

GDE Error: Requested URL is invalid

Ngày 28/8/2014

Tải xuống (16-thpt-ptg-Baocaothang8-Nam-hoc-2014-2015-1.doc)

Ngày 27/8/2014

Tải xuống (54-bao-cao-thang-8.14.doc)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*


Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.