Báo cáo tháng 07 năm 2014

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH BẾN TRE CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
LÊ QUÍ ĐÔN
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 07/BC-CĐCS Định Trung, ngày 28 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO THÁNG 4/2014

( Từ 01/7/2014 đến 31/7/2014)

Kính gửi: Ban thường vụ CĐGD Tỉnh Bến Tre

I. Hoạt động điều hành của Ban chấp hành:

– Tham dự họp với BGH

I. Hoạt động điều hành của Ban chấp hành:

1. Tình hình chung của đơn vị:

a. Thuận lợi:

– Được sự quan tâm chỉ đạo và giúp đỡ của Chi ủy, BGH và Công đoàn cấp trên.

– Các thành viên trong BCH và đa số đoàn viên trẻ, khỏe có tâm quyết và nhiệt tình trong công tác.

b. Khó khăn:

2. Kết quả hoạt động công đoàn tháng qua:

2.1. Công tác chăm lo đời sống và hoạt động xã hội:

a. Chăm lo đời sống và hoạt động xã hội:

– Ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2014 với tổng số tiền là 8.106.000 đồng.

b. Thực hiện quy chế dân chủ:

c. Công tác bảo hộ lao động:

Các phòng thực hành, thí nghiệm, y tế, dãy phòng học …. trong trường đều trang bị đầy đủ các bình chữa cháy và các nội qui PCCC

2.2. Công tác tuyên truyền giáo dục:

a. Công tác tuyên truyền giáo dục:

b. Dư luận xã hội:

2.3. Công tác chuyên môn, thi đua, tham gia quản lý:

Vận động cán bộ giáo viên coi thi và chấm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2014 – 2015 nghiêm túc.

2.4. Công tác tổ chức, phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh và xây dựng Đảng:

a. Công tác tổ chức cán bộ: không

b. Công tác phát triển đoàn viên: không

c. Công tác xây dựng Công đoàn vững mạnh:

d. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền:

2.5. Hoạt động nữ công:

Tiếp tục duy trì hụi không lời trong giáo viên

2.6. Tham quan, du lịch, giao lưu:

Lấy ý kiến của cán bộ giáo viên về việc tiết kiệm tiền hàng tháng để đi tham quan vào dịp hè năm học 2014 – 2015.

2.7.Công tác của UBKT CĐ; phòng chống tham nhũng:

a. Hoạt động của ủy ban kiểm tra:

b. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm:

2.8.Công tác tài chính:

III. Nhận xét đánh giá chung:

Ưu điểm:

Hạn chế:

Kiến nghị:

IV. Kế họach tháng tới: ( từ 01/8/2014 đến 31/8/2014)

– Tuyên truyền các ngày lễ lớn trong tháng.

– Chuẩn bị hoạt động năm học mới

V. Lịch công tác tháng 06/2014:

Ngày, thứ Nội dung công tác Người thực hiện

 

Nơi nhận: TM. BAN CHẤP HÀNH

-CĐGD Tỉnh; (báo cáo) CHỦ TỊCH

-Chi ủy; (báo cáo)

-Hiệu trưởng; (báo cáo)

-BCH, UBKT CĐCS;

-Các Tổ CĐ;

– Lưu: VT.

Nguyễn Quang Vinh

 

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH BẾN TRE CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUẢN TRỌNG HOÀNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:12/BC-CĐCS An Thạnh, ngày 28 tháng 07 năm 2014

 

BÁO CÁO THÁNG 06/2014

(Từ 30/06 /2014 đến 28/ 07/2014)

 

I.Hoạt động điều hành của Ban chấp hành

– Phối hợp với BGH rà soát, thực hiện chế độ chính sách cho GV-NV.

– Phối hợp với kế toán về nâng lương thường xuyên cho giáo viên.

– Tổ Công đoàn lập kế hoạch tháng 07 năm 2014.

II. Hoạt động công đoàn

 1. Tình hình chung của đơn vị

Tình hình tư tưởng chính trị ổn định, toàn đơn vị yên tâm công tác, đoàn kết nội bộ tốt.

2. Kết quả họat động công đòan tháng qua:

2.1. Công tác chăm lo đời sống và hoạt động xã hội:

a.Chăm lo đời sống và hoạt động xã hội:

– Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với CBGV, nhân viên của đơn vị kịp thời.

– Số lượng CBGV được nâng bậc lương thường xuyên 1 giáo viên , trước thời hạn 00 giáo viên; Phối hợp với BGH tuyển 01 nhân viên văn thư; được giải quyết bảo hiểm xã hội, nghỉ ngơi dưỡng sức 01 giáo viên.

-Tổ chức hụi tương trợ, giúp đỡ CBGV khi gặp khó khăn, đau ốm, có 15 CBGV tham gia (duy trì hai chân hụi không lời 500.000đồng và 1.000.000 đồng); Trong tháng đã hỗ trợ, thăm hỏi 06 lượt cho cha mẹ và bản thân CBGV với số tiền là 900.000 đồng

– Kết hợp với đoàn thanh niên thăm gia đình chính sách ngày 27/7.

– Vận động CBGV- NV ủng hộ ngư dân và lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ ở biển Đông (1 ngày lương).

– Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBGV-NV vào ngày 7/7/2014.

b.Thực hiện quy chế dân chủ:

– Thực hiện qui chế dân chủ tốt.

– Ban TTND đã giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với CBGV của đơn vị: Nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, giám sát việc dạy thêm học thêm; công khai danh sách thi đua năm 2013-2014; công khai quy chế chi tiêu nội bộ CĐCS(mới) theo hứng dẫn số 10 ngày 23/5/2014 của CĐGD tỉnh Bến Tre

c. Công tác bảo hộ lao động:

– Những điều kiện CSVC phục vụ sinh hoạt, công tác giảng dạy tốt.

– Trong hè đã có 11 CĐV được tập huấn trang bị kiến thức về quốc phòng An Ninh do Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Mỏ Cày Nam tổ chức

2.2. Công tác tuyên truyền giáo dục:

a.Công tác tuyên truyền, giáo dục:

-Tuyên truyền ý nghĩa kỷ niệm 85 năm ngày thành lập CĐVN có 66/70 CĐV được tuyên truyền đạt tỉ lệ 94,3%

– Treo bănrol hưởng ứng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập CĐVN (28/7/1929-28/7/2014).

– Tổ chức tốt buổi họp mặt kỷ niệm 85 năm ngày thành lập CĐVN, có 66/70 CĐV tham dự đạt tỉ lệ 94,3%

b.Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Việc triển khai và thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; việc thực hiện chuẩn mực đạo đức đã đăng ký.

c.Dư luận xã hội: không

2.3. Công tác chuyên môn, thi đua, tham gia quản lý

-Các họat động của Công đoàn trong việc phối hợp với chuyên môn, hoặc hỗ trợ CBGV, đoàn viên trong việc đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy: tổ chức dự giờ đánh giá rút kinh nghiệm và ôn thi tốt nghiệp cho học sinh khối 12; Tỉ lệ học sinh đậu tốt nghiệp 100%.

– Tham gia quản lý tốt với chính quyền: tham gia các hội đồng thi đua khen thưởng; nâng lương đúng hạn, trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc; tuyển dụng viên chức; Công tác đào tạo bồi dưỡng: trong tháng có 06 CBGV được cử đi học các lớp đào tạo chuẩn hóa, trên chuẩn; các lớp chính trị, quản lý ngành, quản lý nhà nước cho 03 giáo viên, bồi dưỡng thường xuyên(môn anh văn) tinh thần và thái độ học tập của CBGV tốt.

– Tham mưu với BGH trong việc đưa danh sách Cán bộ dự nguồn học lớp chính trị và lớp quản lí giáo dục; có 02 giáo viên được cử đi học.

– Khối 12 nhập học từ ngày 21/7/2014.

– Phối hợp với BGH phân công giảng dạy năm học mới.

2.4.Công tác tổ chức, phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh và xây dựng Đảng:

a.Công tác tổ chức cán bộ: công tác bồi dưỡng, tập huấn, củng cố Ban chấp hành, tổ công đoàn tốt

b.Công tác phát triển đoàn viên: đạt tỉ lệ 98,58% (do trường mới tuyển 1 nhân viên Văn Thư)

c.Công tác xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh: CĐCS trường được Công đoàn ngành xét đạt VMXS cuối năm

d.Công tác xây dựng Đảng, chính quyền:

– Tỉ lệ đảng viên hiện có của đơn vị là: 57,14%.

2.5.Hoạt động nữ công: Đang hoạt động tốt

2.6.Tham quan, du lịch:

2.7.Công tác của UBKT CĐ; phòng chống tham nhũng:

a.Hoạt động của ủy ban kiểm tra: Kiểm tra hồ sơ quyết toán Công Đoàn

b.Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm:

2.8.Công tác tài chính:

– Công khai việc sử dụng đoàn phí, kinh phí của đơn vị trong tháng tốt.

– Đã gởi hồ sơ quyết toán về Công đoàn ngành.

III. Nhận xét đánh giá chung:

Ưu điểm: BCH nhiệt tình, BGH tạo điều kiện thuận lợi cho BCH làm việc tốt

Khuyết điểm: Không có

Kiến nghị : Không có

IV.Kế họach tháng tới: ( từ 29/07 đến 29/08/2014)

– Chăm lo đời sống CBGV-NV.

– Tiếp tục phổ biến, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

– Vận động CBGV- NV giảng dạy tốt năm học 2014-2015

– Tổ Công đoàn lập kế hoạch hoạt động tháng 08 năm 2014 (tổ trưởng Công đoàn).

– Bảo quản tốt tài sản.

– Đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy.

V. Lịch công tác tháng 08/2014

Ngày, thứ Nội dung công tác Người thực hiện
06/8/2014(Thứ tư) Họp BCH CĐCS lúc 13h30 BCH

Í

Nơi nhận: TM. BAN CHẤP HÀNHCHỦ TỊCH Cao Ngọc Long
– CĐGD Tỉnh ; (để báo cáo)
– Chi uỷ;
– Hiệu trưởng ;
– BCH, UBKT CĐCS;
– Các Tổ CĐ;
– Lưu : VT.

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH BẾN TRE CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNGCHUYÊN BẾN TRE Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 15/BC-CĐCS Bến Tre , ngày 28 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO THÁNG 7/2014

( Từ 01/7/2014 đến 31/7/2014)

************

I. HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH CỦA BAN CHẤP HÀNH:

BCH CĐCS đã tiến hành tổng kết hoạt động trong tháng 7/2014, xây dựng kế hoạch tháng 8/2014, tổ chức cho CĐV tham quan du lịch hè, tổ chức họp mặt kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

II. HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN:

1. Tình hình chung của đơn vị:

– CB-GV-NV có tư tưởng ổn định, an tâm công tác, hưởng ứng tích cực các hoạt động của nhà trường và công đoàn.

– Tình hình an ninh trật tự, chấp hành luật pháp, thực hiện an toàn giao thông của CB-GV-NV và học sinh trong thời gian qua tốt.

– CB-GV tham gia coi thi tuyển sinh vào trường chuyên, coi và chấm thi tuyển sinh lớp 10 các trường THPT

– Một số giáo viên tham gia bồi dưỡng hè cho học sinh giỏi trong các đội tuyển.

2. Kết quả hoạt động tháng 7/2014 :

2.1. Chăm lo đời sống và hoạt động xã hội:

a) Chăm lo đời sống và hoạt động xã hội:

– Phối hợp BGH, Chi uỷ, Đoàn TN tổ chức thăm hỏi 02 gia đình của CĐV thuộc diện chính sách (thương binh, liệt sĩ ) nhân ngày 27/7

– Vận động CĐV đóng góp ủng hộ Hoàng Sa, Trường Sa với số tiền là 10.407.386 đồng.

– Tổ chức tham quan du lịch hè 2014 ở Phan Thiết – Đà Lạt từ ngày 02/7/2014 đến 05/7/2014 (kinh phí do CĐCS hỗ trợ một phần, CBGV-NV tham gia đóng góp thêm)

b) Thực hiện quy chế dân chủ:

– Giám sát việc thực hiện lương tháng 7/2014.

– Giám sát việc thực hiện phụ cấp thêm giờ HKII năm học 2013-2014 của CBGV, kinh phí luyện thi cấp tốc cho CBGV

2.2.Công tác tuyên truyền giáo dục:

Kết hợp với BGH, Đoàn TN báo cáo ý nghĩa ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7 ( báo cáo vào sinh hoạt cờ ngày 28/7/2014)

– Tiếp tục phổ biến các văn bản trên mạng thông tin của Công đoàn:

+ Kế hoạch tổ chức vận động cán bộ, CNVCLĐ ủng hộ chương trình ” Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” của LĐLĐ

+ Nghị định (mới) về thi đua khen thưởng của Chính phủ

+ Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 85 năm ngày thành lập CĐVN

– Vận động toàn thể CĐV tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”

Vận động CBGV-NV đóng góp ủng hộ chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” theo kế hoạch số 38/KH-LĐLĐ của LĐLĐ tỉnh và công văn số 41 của CĐGD Tỉnh.

– Tổ chức họp mặt kỷ niệm 85 năm ngày thành lập CĐVN vào ngày 24/7/2014

2.3. Công tác tham gia quản lý và thi đua:

Vận động CBGV tích cực bồi dưỡng HSG chuẩn bị cho việc tham gia trại hè Phương Nam (từ 29/7 đến 1/8/2014), tiếp tục bồi dưỡng HSG giai đoạn 2, chuẩn bị đội tuyển cho năm học sau

– Tham gia họp phân công chuyên môn, kiêm nhiệm đầu năm học 2014-2015.

– Vận động CĐV chuẩn bị bắt đầu năm học mới (14/7/2014 tập trung toàn trường ổn định tổ chức các lớp), ôn tập và tham gia ra đề, coi, chấm kiểm tra chất lượng đầu năm

2.4. Nữ công :

– Vẫn tiếp tục vận động CĐV duy trì câu lạc bộ bóng chuyền hơi nữ, lớp khiêu vũ.

2.5. Tổ chức :

– Họp BCH CĐCS, CĐCS

– Củng cố Hồ sơ lưu trữ năm học 2013-2014.

2.6. Tài chính:

Thu, chi và công khai việc sử dụng đoàn phí , kinh phí của đơn vị đúng theo qui định.

– Hoàn thành hồ sơ quyết toán về CĐ ngành theo quy định.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG :

– CĐCS hoàn thành cơ bản kế hoạch đã đề ra

– Tiến hành báo cáo với CĐGD tỉnh theo đúng yêu cầu, đúng thời gian quy định.

 

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8/2014 :

1. Chăm lo đời sống và hoạt động xã hội:

a) Chăm lo đời sống và hoạt động xã hội:

– Tiếp tục rà soát ở các tổ công đoàn những trường hợp CBGV-NV có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật để tạo điều kiện giúp đỡ.

– Tiếp tục vận động CĐV ủng hộ đóng góp các quỹ xã hội theo các cuộc vận động của công đoàn ngành.

b) Thực hiện quy chế dân chủ:

– Giám sát việc thực hiện lương tháng 8/2014.

2. Công tác tuyên truyền giáo dục:

– Phối hợp BGH tổ chức báo cáo về Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

– Tiếp tục phổ biến các văn bản trên mạng của Công đoàn ngành.

– Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”

3. Công tác tham gia quản lý và thi đua:

Đại diện BCH CĐCS và một số CĐV tham gia Hội đồng tuyển dụng viên chức của nhà trường.

– Phối hợp với BGH xây dựng kế hoạch năm học mới.

– Vận động CĐV tham gia tổ chức tốt Lễ khai giảng năm học mới.

– Vận động CĐV tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi, tham gia kỳ thi chọn đội tuyển HSG cấp trường, chuẩn bị cho kỳ thi HSG Cấp Tỉnh.

– Một số CĐV tham gia tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn.

– Một số CB-GV-NV tham gia giao lưu học tập kinh nghiệm ở trường chuyên Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ) và trường chuyên Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) từ 10/8/2014 đến 18/8/2014

– Vận động CBGV tham gia Hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh lần thứ V năm 2014-2015.

– Chuẩn bị hồ sơ CĐCS đón đoàn phúc tra của LĐLĐ tỉnh để xét Cờ thi đua CĐ

4. Nữ công :

– Duy trì câu lạc bộ bóng chuyền hơi nữ, lớp khiêu vũ.

– Xây dựng kế hoạch tổ chức Trung thu cho các cháu là con CBGV, NV nhà trường

5. Tổ chức :

– Họp BCH CĐCS, CĐCS, tổ CĐ

– Tiến hành hướng dẫn các tổ CĐ bầu tổ trưởng CĐ cho nhiệm kỳ mới 2014-2015

6. Tài chính:

Thu, chi và công khai việc sử dụng đoàn phí , kinh phí của đơn vị đúng theo qui định.

V. LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 8/2014

Ngày, thứ Nội dung công tác Người thực hiện
28/7/2014(thứ hai) Họp BCH CĐCS – BCH CĐCS
1/8/2014(thứ sáu) Họp CĐCS – Đ/c Liên Chi
8/8/2014(thứ sáu) Họp tổ Công đoàn – Đ/c Liên Chi- Tổ trưởng CĐ
10/8/2014Đến 17/8/2014 Chủ tịch CĐCS tham gia đoàn giao lưu học tập kinh nghiệm ở Phú Thọ, Bắc Giang – Đ/c Liên Chi
11/8/2014(thứ hai) Báo cáo ý nghĩa CM 8/1945 và 2/9 – Tổ CĐ Sử – Địa
29/8/2014(thứ sáu) Báo cáo kết quả hoạt động tháng 8/2014 cho CĐGD Tỉnh – Đ/c Liên Chi

 

Nơi nhận: TM. BAN CHẤP HÀNHCHỦ TỊCH Huỳnh Thị Liên Chi
– Như trên;
– Chi bộ
– Lưu: VT.

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN BÌNH ĐẠI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 45 /BC-CĐGD Bình Đại, ngày 29 tháng 7 năm 2014

 

BÁO CÁO

Hoạt động công đoàn tháng 7 năm 2014

 1. Một số hoạt động của Ban thường vụ:

Tham gia cùng với Phòng Giáo dục và Đào tạo trong công tác điều động thuyên chuyển đề bạt Ban giám hiệu các trường cho năm học 2014-2015.

II.Hoạt động công đoàn:

1. Công tác tuyên truyền giáo dục:

Các Công đoàn cơ sở trường học phối hợp công đoàn cơ sở tổ chức họp mặt và tuyên truyền ý nghĩa kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam ; Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7.

2. Công tác thi đua, tham gia quản lý, chăm lo đời sống và hoạt động xã hội:

Các công đoàn cơ sở cùng với chính quyền vận động các học sinh học yếu đến trường ôn tập thi lại trong hè; vận động CBGV trực hè; vận động CBGV-NV đóng góp quỹ Mái ấm công đoàn, quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ Hoàng Sa – Trường Sa.

Trong tháng các CĐCS đến thăm CBGV có hoàn cảnh khó khăn, bệnh với 55 lượt với số tiền 5.500.000 đồng.

Dịp hè các CĐCS tiếp tục tổ chức cho CBGV- NV ( 21 đơn vị ) đi tham quan Đà Lạt, Phan Thiết, Vũng Tàu, Suối Tiên, Hà Tiên….từ nguồn kinh phí tham quan của đơn vị.

Nhìn chung việc thực hiện các chế độ chính sách đối với CBGV đúng quy định.

 

3. Công tác tổ chức cán bộ, phát triển đoàn viên, xây dựng Đảng và xây dựng công đoàn vững mạnh:

* Số liệu:

– Tổng số công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn giáo dục huyện: 60

– Tổng số CBGV-NV: 1655/1147 nữ,

– Tổng số công đoàn viên: 1649/1142 nữ, tỉ lệ công đoàn viên so với tổng số trong biên chế: 99,63 %

– Tổng số đảng viên: 967/663 nữ, tỉ lệ 58, 64%.

Ban chấp hành CĐCS trường học tham dự học tập quán triệt Hiến Pháp năm 2013.

4. Công tác uỷ ban kiểm tra, phòng chống tham nhũng:

Các Công đoàn cơ sở luôn vận động, nhắc nhỡ CBGV-NV thực hiện tốt thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách thực hiện khá tốt đảm bảo đúng quy định.

5. Công tác nữ công:

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với nữ được thực hiện khá tốt đảm bảo đúng quy định.

 

6. Công tác tài chính :

Việc thu chi quyết toán tài chính công đoàn đảm bảo đúng quy định, trong đó việc công khai sử dụng đoàn phí, kinh phí công đoàn khá tốt ( hiện đang chuẩn bị quyết tài chính 6 tháng đầu năm 2014).

 

7. Các hoạt động khác:

Việc thực hiện dân chủ trong cơ quan trường học được các cấp công đoàn và chính quyền quan tâm thực hiện khá tốt, chưa phát hiện có sự mất dân chủ, việc công khai rõ ràng về tài chính được thực hiện khá tốt.

 1. Nhận xét đánh chung:

Mặc dù trong hè các cấp công đoàn trong ngành phấn đấu thực hiện đạt yêu cầu kế hoạch đề ra, trong đó công tác tuyên truyền giáo dục được tiếp tục thực hiện khá tốt; vai trò công đoàn trong phối hợp thực hiện công tác thi đua nhất là việc xét chọn các danh hiệu thi đua cuối năm học 2013-2014.

C. Phương hướng công tác công đoàn tháng 8 năm 2014

Tuyên truyền ý nghĩa các ngày lễ lớn.

Các cấp công đoàn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền cùng cấp để thực hiện tốt khoán quỹ lương, định mức chi tiêu nội bộ, giám sát tuyển dụng viên chức, thực hiện các chế độ chính sách đã ban hành.

Tiếp tục phát huy hiệu quả các hình thức tương trợ, trợ vốn để giúp CBGV có điều kiện làm kinh tế ổn định cuộc sống.

Công đoàn giáo dục huyện tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2013-2014 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2014-2015.

Nơi nhận: TM. BAN THƯỜNG VỤ

– LĐLĐ huyện ; CHỦ TỊCH

– CĐGD tỉnh ;

– Chi ủy Phòng GD&ĐT;

– PhòngGD&ĐT;

– CĐCS;

– Lưu.

Nguyễn Thanh Dũng


 

 

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH BẾN TRE CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNGTRUNG HỌC PHỔ THÔNGPHAN THANH GIẢN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 10 /BC-CĐCS Ba Tri, ngày 27 tháng 07 năm 2014

 

BÁO CÁO THÁNG 07 /2014

(Từ / 28/06/2014 đến 28 / 7/2014)

————————

 

I.Hoạt động điều hành của Ban chấp hành :

BCH-CĐ triển khai công tác tháng 7 năm 2014

II. Hoạt động công đoàn

1. Tình hình chung của đơn vị

Thuận lỡi về các mặt công tác ổn định

2. Kết quả họat động công đòan tháng qua:

2.1. Công tác chăm lo đời sống và hoạt động xã hội:

a.Chăm lo đời sống và hoạt động xã hội:

– Tổ chức thăm hỏi 8 CB-GV-CNV với số tiền là 1,200.000 đ

– Tổ chức đưa CB-GV nữ đi khám định kì tại TP Hồ Chí Minh có 15 CB-GV-CNV với số tiền 3.400.000 đ

b.Thực hiện quy chế dân chủ:

c.Công tác bảo hộ lao động:

2.2. Công tác tuyên truyền giáo dục:

a.Công tác tuyên truyền, giáo dục:

b.Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

-Tuyên truyền kỉ niệm 85 năm ngày thành lập công đoàn Việt Nam

c.Dư luận xã hội:

2.3. Công tác chuyên môn, thi đua, tham gia quản lý

-Tham gia tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2014-2015

2.4.Công tác tổ chức, phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh và xây dựng Đảng:

a.Công tác tổ chức cán bộ:

b.Công tác phát triển đoàn viên:

c.Công tác xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh:

-Tổng kết phong tràò thi đua và kiến nghị xây dựng tiêu chuẩn thi đua .

d.Công tác xây dựng Đảng, chính quyền:

2.5.Hoạt động nữ công:.

Xây dựng kế hoạch tổ chức Kỉ niệm 85 năm ngày thành lập công đoàn Việt Nam vớ số tiền 6.530.000 đ

Bình chọn và khen thưởng Gia đình Nhà giáo tiêu biểu năm học 2013-2014

-Khen thưởng 29 các cá nhân đạt công đoàn viên xuất sắc và 08 tổ công đoàn vững mạnh xuất sắc theo hướng dẫn của CĐGD Tỉnh với số tiền 4.935.000 đ

-Tuyên dương Gia đình Nhà giáo Tiêu biểu

2.6.Tham quan, du lịch

2.7.Công tác của UBKT CĐ; phòng chống tham nhũng:

a.Hoạt động của ủy ban kiểm tra:

Kiểm tra tài chánh quí 1,quì 2 công đoàn

b.Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm:

2.8.Công tác tài chính:

Tiếp tục thu đoàn phí .tháng 7 năm 2014

– Quyết toán kinh phí công đoàn quí 1, qui 2 năm 2014

III. Nhận xét đánh giá chung

Trong tháng 07 năm 2014 nhìn chung hoạt động công đoàn trọng tâm là công tác tham gia coi thi vào lớp 10 và tổ chức các hoạt động chào mừng 85 năm ngày thành lập công đoàn Việt Nam

IV.Kế hoạch tháng tới: ( từ 25/7/2014 đến 25/08/2014 )

Treo băng rol chào mứng Kỉ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

 

Xây dựng qui chế và tiêu chuẩn thi đua khen thưởng năm học 2014-2015 theo LuậtThi đua-khen thưởng sửa đổi bỗ sung mới

Quyết toán kinh phí công đoàn qui 1.quì 2 năm 2014 và dự toán kinh phí công đoàn quí 3,quí 4 năm 2014 .

Xây dựng phương hướng hoạt động công đoàn năm học 2014-2015

Vận động CB-GV-CNV đóng góp 4% cho LĐLĐ Ba Tri và 4% quỹ Tình nghĩa CĐ Ngành và quỹ Vì Tuổi thơ .

V.Lịch công tác tháng 08 -2014

 

Ngày, thứ Nội dung công tác Người thực hiện
28-710/8-20/8 

 

1-8 – 20-8

 

 

 

 

 

1-8/ -10/8

Báo cáo tháng 7 năm 2013-2014Tổ chức Kỉ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28-7-1929-28-7-2014Xây dựng kế hoạch hoạt động công đoàn năm học 2014-2015Xây dựng tiêu chuẩn thi đua năm học 2014-2015

 

Tổng kết công tác thi đua khen thưởng 2013-2014 và xây dựng qui chế, tiêu chuẩn năm học 2014-2015

 

Thu kinh phí công đoàn tháng 8 năm 2014

 

Đ/c ThốngBCH-CĐ CSĐ/c Thống 

Đ/c Thống

 

 

 

 

Đ/c Trường

Đ/cLan Phương

 

 

 

 

 

Nơi nhận: TM. BAN CHẤP HÀNHCHỦ TỊCHNguyễn Đình Thống
– CĐGD Tỉnh ; (để báo cáo)
– Đảng ủy
– Hiệu trưởng ;
– BCH, UBKT CĐCS;
– Các Tổ CĐ;
– Lưu : VT.

COÂNG ÑOAØN GIAÙO DUÏC BEÁN TRE COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

CÑCS TRÖÔØNG THPT Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc

NGUYEÃN NGOÏC THAÊNG

Số : 7/ BCCĐ

 

BAÙO CAÙO HOAÏT ÑOÄNG COÂNG ÑOAØN THAÙNG 7 NAÊM 2014 Ñôn vò :CÑCS Tröôøng THPT Nguyeãn Ngoïc Thaêng

I- TÌNH HÌNH CHUNG CỦA ĐƠN VỊ

– Thuận lợi

+ Giáo Viên , công đoàn viên nhiệt tình tham gia hoạt động công đoàn

+ Các thành viên trong ban chấp hành công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao

– Khó khăn

+ Phần lớn giáo viên nhà ở xa trường nên việc đi lại gặp nhiều khó khăn

+ Mức lương của nhiều Giáo viên thấp và giá cả leo thang nên đời sống gặp nhiều khó khăn

II – KEÁT QUAÛ THÖÏC HIEÄN NHIEÄM VUÏ COÂNG ÑOAØN THAÙNG 7 NAÊM 2014

1-Coâng taùc chaêm lo baûo veä quyeàn vaø lôïi ích cuûa caùn boä giaùo vieân coâng nhaân vieân

– Trong thaùng 7 BCH Công Đoàn Tröôøng ñaõ thaêm hoûi một tröôøng hôïp ( đám tang thân nhân Giáo viên) vôùi lễ ø trò giaù 300.000 ñ

– Thăm bệnh một trường hợp ( quà trị giá 150000 đ )

– Công Đoàn Tröôøng ñaõ thaêm hoûi 6 tröôøng hôïp gia đinh diện chính sách nhân ngày 27/7 vôùi quaø trò giaù 300.000 ñ/ gia đình

2. Coâng taùc toå chöùc phong traøo thi ñua

– Công Đoàn Tröôøng tổ chức ki niệm họp mặt 85 năm ngày thành lập công đoàn Việt Nam

– Khen thưởng cho 4 công đoàn viên xuát sắc với tổng sô tiên là 920000 đồng

3. Coâng taùc thu chi taøi chaùnh

-Vieäc thu chi taøi chính coâng ñoaøn ñuùng qui ñònh.

III – NHÖÕNG COÂNG VIEÄC TROÏNG TAÂM THAÙNG 8/2014

– Củng cố tổ chức hoạt động công đoàn

– Tổ chức và tặng quà cho con CBGVCNV nhân dịp tết trung thu

Phöôùc long, ngaøy 30 thaùng 7 naêm 2014

Nôi nhaän TM BCHCÑ

-CÑGDBT: báo cáo CHUÛ TÒCH

– Chi boä: báo cáo

– BCH CÑ : lưu

 

 

 

Nguyeãn Sôn Thuûy

 


 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN THẠNH PHÚ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 14 / BC- CĐGD Thạnh Phú, ngày 30 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO

Hoạt động công đoàn tháng 7 năm 2014

Căn cứ theo công văn hướng dẫn của Công đoàn Giáo dục Bến Tre về việc hướng dẫn nội dung báo cáo tháng gửi Công đoàn Giáo dục Tỉnh. Công đoàn Giáo dục huyện Thạnh Phú báo cáo hoạt động tháng 07 và phương hướng hoạt động tháng 8 cụ thể như sau:

I Một số hoạt động của Ban Thường Vụ:

Thực hiện theo quy chế hoạt động của Ban chấp hành Công đoàn giáo dục huyện nhiệm kỳ 2012 – 2018, BTV CĐGD huyện đã chuẩn bị nội dung và tổ chức cuộc họp lệ kỳ tháng 7 năm 2014, có 3/3 Đ/c tham dự.

Ban Thường vụ CĐGD huyện tham gia dự họp mặt kỷ niệm 85 năm ngày thành lập công đoàn Việt Nam với các CĐCS trực thuộc.

Ban Thường vụ CĐGD huyện tham gia xét luân chuyển cán bộ giáo viên trong huyện.

II Hoạt động công đoàn:

1/ Công tác tuyên truyền giáo dục:

– Tổ chức tuyên truyền 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam có trên 95% CĐV tham dự.

2/ Công tác thi đua, tham gia quản lý, chăm lo đời sống và hoạt động xã hội:

a Công tác thi đua: Tham gia xét thi đua năm học 2014-2015.

b. Tham gia quản lý: Tham gia với Phòng GD&ĐT xét luân chuyển cán bộ giáo viên trong huyện.

c Chăm lo đời sống:

– Từ nguồn quỹ Tình nghĩa của ngành phối hợp phòng GD&ĐT thăm viếng 5 người thân giáo viên qua đời với số tiền 1.500.000đ ( Một triệu năm trăm ngàn đồng).

– Có 4 CĐCS ( THCS An Qui, Tân Phong, TH An Qui, Tân Phong) tổ chức cho CĐV tham quan, du lịch Đà Lạt và nhiều công đoàn khác tổ chức cho CĐV giao lưu các trường trong tỉnh.

d Công tác Bảo hộ lao động: Các CĐCS thực hiện tốt công tác này.

e. Hoạt động xã hội: Có trên 98% cán bộ giáo viên tham gia đóng góp ủng hộ ngư dân và lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ ở Biển Đông với số tiền 95,250.000đ.

3/ Công tác tổ chức cán bộ, phát triển đoàn viên, xây dựng Đảng và công đoàn vững mạnh:

a Công tác tổ chức cán bộ: Đại Hội CĐCS trường MG An Thuận do hết thời gian lâm thời.

b Công tác phát triển đoàn viên: Tháng qua phát triển được 13/7 nữ CĐV.

c Công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh: Các CĐCS Tổ chức triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam cho CĐV.

d Công tác xây dựng Đảng, chính quyền: Trong tháng giới thiệu 5/2 nữ CĐV ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

4/ Công tác Uỷ ban kiểm tra, phòng chống tham nhũng:

a Hoạt động Uỷ ban kiểm tra: Kiểm tra 1 CĐCS.

b Hoạt động nữ công: Đưa 03 trưởng Ban nữ công tiêu biểu đi dự họp mặt 28 tháng 7 năm 2014.

5/ Công tác tài chính: Công đoàn Giáo dục quyết toán kinh phí quí I,II năm 2014 cho CĐCS.

III Nhận xét đánh giá chung:

Hoàn thành tốt kế hoạch đề ra trong tháng, Đảm bảo chế độ thu chi, sử dụng kinh phí hoạt động công đoàn đúng mục đích.

IV Hoạt động trọng tâm tháng tới:

– Họp BCH CĐGD huyện thông qua dự thảo báo báo tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2013- 2014.

– Tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2013-2014.

– Bàn giao nhà Mái ấm công đoàn cho CĐV trường TH Thạnh Hải.

– Tiếp Liên đoàn Lao động tỉnh đến làm việc Công đoàn Giáo dục huyện vào ngày 08 tháng 8 năm 2014.

Trên đây là báo cáo sơ kết tháng qua đồng thời đề ra phương hướng cho tháng tới của CĐGD huyệnThạnh Phú./.

Nơi nhận: TM. BAN THƯỜNG VỤ

– Như trên CHỦ TỊCH

– Lưu: VT

 

 

Phạm Văn Hùng


CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH BẾN TRE CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNGTRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRẦN VĂN ƠN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:12/BC-CĐCS Châu Thành, ngày 31 tháng 7 năm 2014

 

BÁO CÁO THÁNG 7/2014

(Từ 01/6/2014 đến 31/7/2014)

 

I.Hoạt động điều hành của Ban chấp hành

BCH nhắc nhở các CĐV về việc tham gia coi thi và chấm thi Tuyển sinh lớp 10 năm học 2013- 2014 nghiêm túc, đúng quy chế;

– BCH phối hợp cùng Cấp ủy, tổ chức buổi “Họp mặt kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2014)” thành công vào lúc 8g ngày 28/7/2014;

– Vận động 100% CĐV ủng hộ một ngày lương “Nghĩa tình Hoàng Sa- Trường Sa” với số tiền là 11.381.000 đồng và “Quỹ đền ơn đáp nghĩa” là 500.000 đồng

– Hoàn thành báo cáo tháng 7/2014

II. Hoạt động công đoàn

 1. Tình hình chung của đơn vị

– Thuận lợi:

+ Các CĐV an tâm công tác,tư tưởng ổn định, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước;

+ Cấp Ủy và BGH quan tâm;

+ Các cán bộ CĐ nhiệt tình, năng động;

+ Nhiều CĐV tích cực tham gia các hoạt động của CĐ.

– Khó khăn:

+ Còn một số CĐV chưa nhiệt tình trong hoạt động CĐ

2. Kết quả họat động công đoàn tháng qua:

2.1. Công tác chăm lo đời sống và hoạt động xã hội:

a.Chăm lo đời sống và hoạt động xã hội:

– Việc thực hiện chế độ chính sách đối với CBGV, nhân viên của đơn vị tốt

– Số lượng CBGV được nâng bậc lương thường xuyên: 01 (Thầy Nguyễn Văn Bé Sáu)

b.Thực hiện quy chế dân chủ:

-Thực hiện tốt qui chế dân chủ.

c.Công tác bảo hộ lao động: những điều kiện CSVC phục vụ sinh hoạt, công tác giảng dạy tương đối an toàn

2.2. Công tác tuyên truyền giáo dục:

a.Công tác tuyên truyền, giáo dục:

– Tuyên truyền và giáo dục ý nghĩa ngày 27/72014 “Tháng đền ơn đáp nghĩa” và ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7/2014

b.Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

– Đăng ký việc học tập và thực hiện chuyên đề năm 2014 “ Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm “

c.Dư luận xã hội: không có

2.3. Công tác chuyên môn, thi đua, tham gia quản lý

– Tham gia công tác coi thi và chấm thi Tuyển sinh lớp 10 năm học 2014- 2015 nghiêm túc, đúng quy chế;

– Thực hiện trực hè tốt

2.4.Công tác tổ chức, phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh và xây dựng Đảng:

a.Công tác tổ chức cán bộ: Tiến hành bồi dưỡng công tác cho các tổ công đoàn…

b.Công tác phát triển đoàn viên:

Không có

c.Công tác xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh:

-Việc tổ chức sinh hoạt BCH trong tháng đúng quy chế:

+Họp BCH: lúc 15h ngày 26/7/2014)

d.Công tác xây dựng Đảng, chính quyền:

– 04 CĐV ưu tú tham gia học lớp đối tượng Đảng (từ 7/7/2014 đến 11/7/2014)

2.5.Hoạt động nữ công:

– Tuyên truyền ý nghĩa và truyền thống 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

2.6.Tham quan, du lịch

Không có

2.7.Công tác của UBKT CĐ; phòng chống tham nhũng:

a.Hoạt động của ủy ban kiểm tra:

Kiểm tra hố sơ tài chính Công đoàn 6 tháng đầu năm 2014

b.Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm:

100% CĐV cam kết thực hành tiết kiệm điện, nước của nhà trường và gia đình

2.8.Công tác tài chính:

Việc thu, chi, quyết toán tài chính Công đoàn theo đúng quy định

Hoàn tất các kế hoạch, chứng từ có liên quan đến hoạt động thu – chi tài chính công đoàn để chuẩn bị quyết toán 6 tháng đầu năm 2014

III. Nhận xét đánh giá chung

BCH cùng các CĐV đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao

IV.Kế họach tháng tới: ( từ 01/8/2014 đến 30/8/2014)

– Phối hợp cùng BGH thực hiện công tác tuyển dụng bảo vệ;

– Chuẩn bị tổ chức buổi tiễn 03 CĐV về hưu và nghỉ mất sức

V.Lịch công tác tháng 8/2014

 

Ngày, thứ Nội dung công tác Người thực hiện
– 04/8/2014-Từ 18/8/2014 

 

– Bắt đầu dạy khối 12- Bắt đầu dạy khối 11 và khối 10 

 

– Các CĐV được phân công dạy lớp 12- Tất cả các CĐV

 

 

 

 

Nơi nhận: TM. BAN CHẤP HÀNHCHỦ TỊCH

Trần Thị Thanh Hồng

– CĐGD Tỉnh ; (để báo cáo)
– Chi uỷ;
– Hiệu trưởng ;
– BCH, UBKT CĐCS;
– Các Tổ CĐ;
– Lưu : VT.

 


CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH BẾN TRE CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

Số: 07/ BC-CĐCS TP Bến Tre, ngày 31 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO THÁNG 7/2014

(Từ ngày 01/7/2014 đến 31/7/2014)

I.Hoạt động điều hành của Ban chấp hành

CĐCS đã căn cứ công văn sồ/CĐGD ngày 09/7/2014 về việc tổ chức họp mặt kỉ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt nam (28/7/2014-28/7/2014)

II. Hoạt động công đoàn

1. Tình hình chung của đơn vị

*.Thuận lợi

Hoạt động công đoàn cơ sở đã đi vào nề nếp .

– Các thành viên trong ban chấp hành công đoàn cơ sở nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

CBGV, nhân viên của đơn vị nhiệt tình ủng hộ các hoạt động do CĐCS phát động

*Khó khăn:

Các UVBCH CĐCS kiêm nhiệm khá nhiều công tác khác của nhà trường nên hoạt động công đoàn chưa thật đi vào chiều sâu.

2. Kết quả hoạt động công đoàn tháng qua:

2.1. Công tác chăm lo đời sống và hoạt động xã hội:

a. Chăm lo đời sống và hoạt động xã hội:

– Các chế độ chính sách đối với CBGV, nhân viên của đơn vị được giải quyết tốt

– Số lượng CBGV được nâng lương thường xuyên là: 0

– Tổ chức cho CĐV tham quan du lịch Phan Thiết ngày 23,24/7/2014(tự túc)

– Tổ chức họp mặt kỉ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt nam (28/7/2014-28/7/2014) ngày 28/7/2014

b. Thực hiện quy chế dân chủ:

Việc thực hiện quy chế của trường được đánh giá tốt

Ban TTND đã giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với CBGV, nhân viên của đơn vị

c.Công tác bảo hộ lao động

Đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ tốt cho công tác giảng dạy nhất là các phương tiện sử dụng công nghệ thông tin và thí nghiệm thực hành các bộ môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học và Tin học .

2.2. Công tác tuyên truyền giáo dục:

a.Công tác tuyên truyền giáo dục :

Treo băng rôn “Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 85 ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/72014” trước cổng trường từ ngày 22/7 đến 31/7/2014 và phổ biến đề cương tuyên truyền kỷ niệm 85 ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

b. Dư luận xã hội: đánh giá tốt các cuộc tuyên truyền trên

2.3. Công tác chuyên môn, thi đua, tham gia quản lý

a.Tham gia coi và chấm thi tuyển sinh vào lớp 10

b.Tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho 07 CĐV thuộc diện gia đình chính sách (cô Duyệt, cô Tố Quyên, cô Phương, cô Nguyệt. cô Thúy, thầy Bảy, cô T Nga)

2.4. Công tác tổ chức, phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh và xây dựng Đảng:

a. Công tác tổ chức cán bộ:

b. Công tác phát triển đoàn viên:

c. Công tác xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh

– Tổ chức sinh hoạt BCH ngày 18/7/2014

– Thực hiện tôt các tiêu chuẩn CĐCS vững mạnh, VMXS.

d. Công tác xây dựng Đảng chính quyền:

– Giới thiệu cho Đảng 02 CĐV và kết nạp được 01

– Tỉ lệ đảng viên hiện có: 43,2%

2.5. Hoạt động nữ công:

Trưởng ban nữ công tham gia họp mặt kỷ niệm 85 ngày thành lập Công đoàn Việt Nam do LĐLĐ tỉnh tổ chức ngày 25/7/2014

2.6. Tham quan du lịch:

Lên kế hoạch tham quan Phan Thiết trong thời gian 23,24/7/2014

2.7. Công tác UBKT CĐ; phòng chống tham nhũng:

a. Hoạt động của ủy ban kiểm tra:

b. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm:

– CĐCS thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát, hoạt động giám sát của Ban TTND được đẩy mạnh, chưa có dấu hiệu vi phạm

2.8. Công tác tài chính:

Việc thu, chi, quyết toán đúng quy chế và việc sử dụng đoàn phí và kinh phí của đơn vị trong tháng được công khai trên bản tin của trường.

III. Nhận xét chung:

*. Ưu:

Hoàn thành các kế hoạch đã nêu

*. Khuyết điểm:

Thực hiện các chỉ đạo của CĐ cấp trên chưa có phần sáng tạo

*.Kiến nghị: không có

 

 

IV Kế hoạch tháng 08/2014

– Ổn định lại tổ chức chuẩn bị cho năm học mới 2014 – 2015.

– BCH chuẩn bị hồ sơ phúc tra CĐCS để tặng cờ thi đua của LĐLĐ tỉnh.

Nơi nhận: TM.BAN CHẤP HÀNH

-CĐGD Tỉnh; CHỦ TỊCH

-Chi ủy;

-Hiệu trưởng;

-BCH,UBKT CĐCS;

-Các Tổ CĐ;

-Lưu: VT.

Lê Thị Ánh Tuyết

 


CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC BẾN TRE CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRUNG HỌC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
PHỔ THÔNG LEÂ ANH XUAÂN

Số:15 /BC-CĐCS Tâân Thành Bình, ngày 01tháng 08 năm 2014
BAÙO CAÙO
Từ ngày 01 tháng 07/2014 đến 31/07/2014
I. Hoạt động điều hành BCH:
– CT.CĐCS họp tổng kết năm học của Sở GD-ĐT Bến Tre ngày 25/7/2014 với HT nhà trường.
– BCH lên kế hoạch và triển khai tuyên truyền “chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7/1929 – 28/7/2014”, treo băng rol và các hoạt động giao lưu thể thao theo công văn số 42; 43/ CĐGD ngày 9 và 22/7/2014 của công đoàn giáo dục
II. Hoạt động công đoàn:
1.Tình hình chung của đơn vị
1.1. Thuận lợi :
– Được sự quan tâm của ban thường vụ công đoàn giáo dục tỉnh Bến Tre, Chi bộ nhà trường, sự phối hợp đồng bộ của lãnh đạo trường THPT Lê Anh Xuân, Ban đại diện PHHS, Đoàn thanh niên, Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ.
– Được sự ủng hộ tích cực của Công đoàn viên nên ban chấp hành hoạt động ổn định theo kế hoạch tháng, năm.
2. Khó khăn :
– Chưa thật sự chủ động trong một số kế hoạch, một số hoạt động mà dựa vào kế hoạch hàng tháng của công đoàn ngành.
2. Kết quả công tác tháng qua
2.1. Công tác chăm lo đời sống và hoạt động xã hội:
a. Chăm lo đời sống và hoạt động xã hội
– Thăm người thân của 1 GV bệnh số tiền 100. 000 đồng, đi đàm tang người thân 1 GV số tiền 3.100.000 đồng; vận động CB-GVNV đóng góp 1 ngày lương số tiền trên 7.000.000 đồng (60/61 CbGV-NV tham gia) ủng hộ ngư dân vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa theo công văn số 02/CV-UBMT của UBMTTQ tỉnh ngày 01 tháng 07 năm 2014
– Công đoàn viên tham gia bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc phòng do Ban chỉ uy quân sự huyện MC bắc tổ chức từ 29-31/7/2014 .
– Tham gia hoạt động giao lưu thể thao ngày 4/7/2014 với trường THPT Ngô Văn Cấn, Công an MC Bắc, tham gia giao lưu thể thao, văn nghệ ngày 3/8/2014 với trường THPT Tán Kế, Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Trường Sinh với tổng số người tham gia 43, tổng kinh phí 5.730.000 đồng “chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7/1929 – 28/7/2014”
b. Thực hiện quy chế dân chủ:
– Thực hiện tốt, nhà trường công khai trước hội đồng nhà trường; tham gia coi thi và chấm thi tuyển sinh 10 năm học 2014-2015, thực hiện đúng quy chế.
– Ngày 27/7/2014 họp hội đồng, tuyên truyền “chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7/1929 – 28/7/2014”.
c. Công tác bảo vệ lao động:
– Thực hiện tốt, an toàn không vi phạm, nhà trường hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy, HS tích cực dọn dẹp, vệ sinh phòng học.
2.2. Công tác tuyên truyền giáo dục:
a. Công tác tuyên truyền giáo dục:
– Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chuyên đề nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” ngày 21/7/2014 trong buổi họp Chi bộ, tuyên truyền “chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7/1929 – 28/7/2014”.
b. Dư luận xã hội: CBGV-NV an tâm công tác
2.3. Công tác chuyên môn, thi đua, tham gia quản lý:
Thực hiện tốt
2.4. Công tác tổ chức, phát triển đoàn viên , xây dựng CĐCS vững mạnh, xây dựng Đảng:
a. Công tác tổ chức cán bộ
– Tham gia đầy đủ họp hội đồng ngày 27/7/2014 .
b. Công tác phát triển đoàn viên
– Có 61/61 công đoàn viên đạt tỉ lệ 100%
– Ban TTND kiểm tra tài chính tháng 07/2014 ;
– Kế toán quyết toán 6 tháng đầu năm 2014.
c. Công tác xây dựng CĐCS vững mạnh, xây dựng Đảng: tốt
d. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền
Tỷ lệ Đảng viên của đơn vị 32/61, tham gia họp chi bộ ngày 21/07/2014, có 3 Đảng viên tham gia lớp Đảng viên mới ngày 28/7 đến 1/8/2014..
2.5. Hoạt động nữ công:
– Phối hợp BCH triển khai kế hoạch tuyên truyền “chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7/1929 – 28/7/2014, hoạt động giao lưu thể thao các đơn vị bạn.
2.6. Tham quan du lịch:
2.7. Công tác UBKT, phòng chống tham nhũng:
a. Công tác UBKT
– Hoạt động theo đúng kế hoạch tháng 07 năm học 2013-2014, kiểm tra tài chính CĐ.
b. Phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm:
Thực hiện tốt, được quan tâm thường xuyên, không có dấu hiệu vi phạm.
2.8.Công tác tài chính:
Thực hiện tốt, đóng đoàn phí đầy đủ, quyết toán 6 tháng đầu năm ngày 15/7/2014.
III. Nhận xét đánh giá:
– BCH có tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ và chức trách trong tháng, năm học.
IV Kế hoạch tháng tới : từ 01 tháng 08 đến 31 tháng 08 năm 2014
– Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh” thông qua việc việc làm thường xuyên của mỗi cá nhân trong tháng 08/2014.
– Gv tham gia dạy các khối lớp từ 4/8/2014.
V. Lịch công tác tháng:

TT Ngày tháng năm Nội dung công việc Ghi chú
1.
2.

3

4
3/8 /2014
04/8/2014

11/8/2014

Trong tháng 8/2014

tham gia giao lưu thể thao, văn nghệ ngày 3/8/2014 với trường THPT Tán Kế, Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Trường Sinh

GV dạy HS khối 12

GV dạy HS khối 11, 10

BCH xây dựng và hoàn thiện dự thảo thi đua.
Nơi nhận : TM.BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH
– CĐGD tỉnh : báo cáo;
– Chi bộ : báo cáo;
– BGH;
– UBKT, tổ CĐ;
– Lưu VT. Đào Văn Út


LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 09 /BC-CĐGD Châu Thành, ngày 01 tháng 8 năm 2014

BÁO CÁO THÁNG 7/ 2014

Trong tháng 7 năm 2014, Công đoàn Giáo dục huyện Châu Thành thực hiện một số công việc như sau:

I. Một số hoạt động của Ban Thường vụ:
– Họp BTV CĐGD huyện;
– Họp BTV LĐLĐ huyện;
– Họp BCH CĐGD huyện;
– Tiếp tục xét trợ cấp khó khăn đột xuất;
– Dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Ban Dân vận huyện ủy;
– Dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của UBND huyện;
– Dự họp xét lại các danh hiệu thi đua năm học 2013-2014 tại Phòng GD;
– Hoàn thành báo cáo tháng 7/2014 gửi CĐGD tỉnh, LĐLĐ huyện;
– Tổ chức kiểm tra CĐCS đợt 2 năm 2014 theo Kế hoạch;
– Vận động CBGVNV-LĐ tham gia đóng góp chăm lo cho ngư dân và lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ trên biển Đông; vận động đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ “ Mái ấm Công đoàn”, quỹ xã hội hóa công tác tuyển quân.
– Tổ chức thăm và trao số tiền vận động được cho gia đình Cô Vân, công khai chi tiết danh sách, số tiền vận động và thư cảm ơn;
– Tham dự Họp mặt kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam do LĐLĐ tỉnh tổ chức;
– Tuyên truyền nhắc nhở các CĐCS tham gia các hoạt động, phong trào nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam theo chỉ đạo của LĐLĐ huyện.
– Họp BCH CĐGD huyện đột xuất để thông qua báo cáo chuẩn bị buổi làm việc của LĐLĐ tỉnh với BCH CĐGD huyện;
– Họp bàn bạc thống nhất với UBND huyện và các ngành về việc chuẩn bị cho tồ chức triển khai Nghị định 191/2013/NĐ-CP và việc vận động thành lập CĐCS ngoàn Nhà nước;
– Dự Hội thao tại trường THCS Tân Phú;
– Tham dự Họp mặt kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam do CĐCS Khối vận tổ chức;
– Tổ chức họp mặt chủ doanh nghiệp về việc thực hiện Nghị định 191/2013/NĐ-CP;
– Tiếp đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh đến làm việc với BCH CĐGD huyện;

II. Hoạt động Công đoàn:
1. Công tác tuyên truyền, giáo dục:
a) Công tác tuyên truyền, giáo dục:
– Sinh hoạt ý nghĩa ngày 27/7 và 28/7.
– Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục trong CNVCLĐ về việc thể hiện lòng yêu nước đúng pháp luật.
– Tích cực tham gia học tập và làm theo gương Bác.
– Nhắc nhở CBGV tuyệt đối không uống rượu bia trong giờ nghỉ trưa của ngày làm việc và không được tham gia lái xe khi có uống rượu bia.
– Vận động CBGVNV-LĐ tham gia đóng góp các loại quỹ: xã hội hóa công tác tuyển quân, Mái ấm công đoàn, quỹ đền ơn đáp nghĩa, vận động ủng hộ Cô Đinh Thị Thanh Vân,…
– Vận động CBGVNV-LĐ tham gia đóng góp chăm lo cho ngư dân và lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ trên biển Đông.
– Vận động CBGVNV-LĐ tiếp tục tích cực tham gia xây dựng Nông thôn mới tại địa phương, đóng góp quỹ giao thông nông thôn năm 2014.
b) Dư luận xã hội: không.
2. Công tác chuyên môn, thi đua và tham gia quản lý:
a) Công tác chuyên môn, thi đua:
– Các CĐCS kết hợp với BGH tổ chức các hoạt động, phong trào nhân ngày Công đoàn Việt Nam 28/7.
– Các CĐCS kết hợp với BGH tổ chức giao lưu học tập kinh nghiệm với các CĐCS trong và ngoài huyện, ngoài tỉnh.
– Các CĐCS kết hợp với BGH tổ chức cho CBGVNV tham quan, du lịch trong dịp hè.
– Các CĐCS kết hợp BGH tạo điều kiện cho CBGVNV tham gia tốt các đợt học tập nâng cao trình độ chuyên môn, Chính trị,…
b) Công tác tham gia quản lý:
– Các CĐCS kết hợp với BGH tiếp tục kiểm tra việc dạy thêm học thêm của GV theo qui định.
– Phối hợp cùng Ban Giám hiệu tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp”, vệ sinh cảnh quang môi trường,…
– Tăng cường tham gia các hoạt động xây dựng và giữ vững danh hiệu trường học văn hóa, trường đạt chuẩn quốc gia,…
– Phối hợp cùng Ban Giám hiệu tiếp tục thực hiện tốt việc nâng chất cơ quan văn hóa.
– Thực hiện tốt công tác giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho CBGV-LĐ tại đơn vị, nhất là CBGV-LĐ nữ.
– Tiếp tục kiện toàn và phát huy tốt vai trò giám sát của Ban TTND trong việc thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở, việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC.
3. Công tác chăm lo đời sống và hoạt động xã hội; Công tác bảo hộ lao động:
a) Công tác chăm lo đời sống và hoạt động xã hội:
1 – Số cán bộ, GV được nâng lương: 24 người; Nữ: 15 người
2 – Công nhận hết tập sự: 01 người; Nữ: 00 người
3 – Hưởng trợ cấp BHXH:01người; Nữ: 01 người, Tổng số tiền: 5.000.000 đ
4 – Thăm hỏi: 108 người; Nữ: 54 người; Tổng số tiền: 21.530.000 đ
5 – Tổ chức sinh nhật: 77 CĐV; Nữ: 44 người; Tổng số tiền: 15.805.000 đ
6 – Nhận quỹ tương tế từ Công đoàn ngành: 09 trường hợp; Tổng số tiền: 5.700.000đ
7 – Thăm hỏi gia đình có tang chế: 09 trường hợp (do CBGV – NV đóng góp); Tổng số tiền: 14.640.000 đ
8 – Trợ cấp khó khăn đột xuất: 07 trường hợp; Tổng số tiền: 3.300.000đ
9 – Các hình thức hội tương trợ:
+ Tương trợ các tổ CĐ: hỗ trợ giúp đỡ 54 CĐV; Tổng số tiền: 58.800.000 đ
+ Tương trợ CĐ trường: hỗ trợ giúp đỡ 68 CĐV; Tổng số tiền: 84.640.000 đ
b) Công tác bảo hộ lao động:
Các CĐCS tiếp tục phối hợp cùng thủ trưởng đơn vị quan tâm và tạo mọi điều kiện về CSVC phục vụ cho hoạt động dạy và học trong nhà trường.
4. Công tác tổ chức, phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh và xây dựng Đảng:
a) Công tác tổ chức cán bộ:
Ổn định và duy trì hoạt động theo quy định.
b) Công tác phát triển đoàn viên:
Phát triển: 05 CĐV (Nữ: 04)
c) Công tác xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh:
Các CĐCS tiếp tục bám sát tiêu chuẩn CĐCS vững mạnh để hoạt động, tiếp tục duy trì chế độ sinh hoạt theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
d) Công tác xây dựng Đảng, chính quyền:
– Giới thiệu: 19 CĐV ưu tú cho Đảng xem xét (Nữ: 05)
– Kết nạp: 03 Đảng viên mới (Nữ: 02)
5. Công tác của ủy ban kiểm tra Công đoàn, phòng chống tham nhũng:
a) Hoạt động của UBKT:
CĐCS đã kiểm tra đồng cấp: 16 cuộc, cấp dưới: 04 cuộc.
b) Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm:
Công đoàn có làm tốt chức năng kiểm tra, giám sát; hoạt động của Ban TTND ngày càng được đẩy mạnh và có chiều sâu. Nhìn chung, trong toàn ngành chưa phát hiện dấu hiệu vi phạm.
6. Hoạt động nữ công:
– Vận động CBGV nữ tích cực tham gia các hoạt động, phong trào do CĐGD tỉnh, LĐLĐ huyện, CĐGD huyện tổ chức nhân ngày nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6.
– Tham mưu BCH phối hợp cùng chính quyền xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6 tại đơn vị.
– Ban nữ công CĐCS tiếp tục thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với nữ nhà giáo – lao động theo quy định.
– Ban nữ công CĐCS tham mưu với BCH tổ chức tốt các hoạt động phong trào, giao lưu thường xuyên tại đơn vị.
– Ban nữ công CĐCS tham mưu với BCH duy trì việc tổ chức Bóng chuyền hơi cho CBGV – LĐ nữ tại đơn vị.
– Ban nữ công CĐCS tổ chức khá tốt các hoạt động chăm lo cho CB-NG-NLĐ nữ tại đơn vị.
7. Các hoạt động khác
a) Thực hiện quy chế dân chủ:
Thực hiện tốt.
b) Công tác tài chánh:
Cập nhật hồ sơ sổ sách, chứng từ đầy đủ theo quy định.
c) Công tác xã hội từ thiện:
– Công tác vận động xã hội hoá giúp đỡ HS với tổng số tiền: 7.888.000 đ
– Công tác vận động xã hội hoá giúp đỡ GV với tổng số tiền: 36.000.000 đ
– Vận động trong ngành giúp đỡ Cô Đinh Thị Thanh Vân với tổng số tiền: 48.200.000 đồng.

III. Nhận xét, đánh giá chung:
Nhìn chung trong tháng qua, các cấp Công đoàn hoạt động nề nếp, hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

IV. Những nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2014:
*** Ban thường vụ CĐGD huyện:
– Họp BTV CĐGD huyện;
– Họp BTV LĐLĐ huyện;
– Tham gia lớp học phần CĐ tại TP.HCM từ ngày 04/8/2014 đến 17/8/2014;
– Tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2013-2014;
– Tiếp tục xét trợ cấp khó khăn đột xuất;
– Hoàn thành báo cáo tháng 8/2014 gửi CĐGD tỉnh, LĐLĐ huyện;
– Tổ chức kiểm tra đồng cấp đợt 2 năm 2014 của UBKT LĐLĐ huyện theo Kế hoạch;
– Dự Đại hội Công đoàn tại các CĐCS.
– Tham dự các cuộc họp theo phân công và theo thư mời;
– Thực hiện các chế độ báo cáo theo yêu cầu (nếu có);
– Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; phát huy tốt vai trò tham mưu trong công tác được phân công.
*** Các CĐCS trực thuộc:
– Sinh hoạt ý nghĩa Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9;
– Tích cực tham gia học tập và làm theo gương Bác;
– Tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở (đối với 14 CĐCS mới tách năm 2013)
– Tham gia tổ chức các hoạt động, phong trào theo chỉ đạo của LĐLĐ, CĐGD huyện;
– Vận động CBGVNV-LĐ tiếp tục tham gia trực hè nghiêm túc;
– Nhắc nhở CBGV tuyệt đối không uống rượu bia trong giờ nghỉ trưa của ngày làm việc và không được tham gia lái xe khi có uống rượu bia;
– Vận động CBGVNV-LĐ tiếp tục tham gia đóng góp các loại quỹ: xã hội hóa công tác tuyển quân, Mái ấm công đoàn, đền ơn đáp nghĩa;
– Tiếp tục chăm lo đời sống CĐV: tổ chức sinh nhật, thăm bệnh, quỹ tương trợ,…
– Giới thiệu CĐV cho đảng xem xét kết nạp;
– Tổ chức kết nạp CĐV mới (nếu có);
– Tham dự Hội nghị tổng kết năm học 2013-2014 đầy đủ;
– Phối hợp cùng Ban Giám hiệu tiếp tục thực hiện tốt việc nâng chất cơ quan văn hóa;
– Thực hiện tốt công tác giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho CBGV-LĐ tại đơn vị;
– Tiếp tục kiện toàn và phát huy tốt vai trò giám sát của Ban TTND trong việc thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở, việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC;
– Thường xuyên theo dõi các thông báo, văn bản chỉ đạo của CĐGD huyện
được đăng tải trên mạng của Phòng Giáo dục hàng ngày để thực hiện kịp thời (vào mục Công đoàn Giáo dục);
– Thực hiện các chế độ báo cáo thường xuyên, định kỳ và đột xuất theo đúng thời gian quy định.

Nơi nhận: TM. BAN THƯỜNG VỤ
– CĐGD tỉnh; CHỦ TỊCH
– LĐLĐ huyện;
– PGD&ĐT;
– Các CĐCS trực thuộc;
– Lưu: CĐGD.


 

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH BẾN TRE

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : /BC-CĐCS Bến Tre, ngày 01 tháng 8 năm 2014

BÁO CÁO THÁNG 7/2014

I.Hoạt động điều hành của Ban Ban chấp hành

Xây dựng Kế hoạch hoạt động năm học 2014-2015 của BCH, UBKT, Ban NC.

Dự họp mặt kỷ niệm ngày thành lập CĐ Việt Nam 28/7.

II. Hoạt động công đoàn

 1. Tình hình chung của đơn vị

1.1. Thuận lợi:

– Được sự quan tâm của Đảng ủy, BGĐ và Ban thường vụ CĐ ngành Giáo dục đã tạo điều kiện cho CĐCS Sở GD&ĐT hoạt động thuận lợi.

– Các hoạt động CĐ được CBCC&LĐ nhiệt tình tham gia, tạo điều kiện cho CĐ thực hiện tốt nghị quyết đã đề ra.

– Tập thể BCH đoàn kết, thống nhất.

1.2. Khó khăn:

Công việc cơ quan tháng 7 tập trung vào công tác thi và dự tập huấn chuyên môn do bộ tổ chức ảnh hưởng phần nào đến hoạt động công đoàn.

2. Kết quả họat động công đoàn tháng 7/2014:

2.1. Công tác chăm lo đời sống và hoạt động xã hội:

a.Chăm lo đời sống và hoạt động xã hội:

– Việc kiểm tra, giám sát thực hiện các chế độ chính sách đối với CBCCLĐ được tiến hành thường xuyên, các chế độ chính sách do Nhà nước quy định đối với CBCC được cơ quan thực hiện kịp thời.

– Tiếp tục duy trì tổ chức hụi tương trợ cho 48 lượt CBCC&LĐ tham gia.

– Thăm hỏi kịp thời 01 CBCCLĐ và gia đình khi bị bệnh với số tiền 200.000đ.

– Thăm hỏi các gia đình nhân ngày Thương binh liệt sĩ 27/7 với số tiền 1.600.000đ

– Công tác vệ sinh an toàn lao động, vệ sinh môi trường, việc phòng chống tệ nạn xã hội, an toàn giao thông… luôn được thường xuyên nhắc nhỡ trong các cuộc họp cơ quan, các bộ phận đều thực hiện tốt

– Tổ chức giao lưu thể thao với trường THPT Ngô Văn Cấn: có 12 CĐV tham gia.

– Đóng góp quỹ Đền ơn đáp nghĩa, số tiền: 2.480.000đ

– Quỹ ủng hộ Hoàng Sa, Trường Sa, số tiền: 9.690.000đ

b.Thực hiện quy chế dân chủ:

– Thực hiện tốt qui chế dân chủ, tất cả công việc quan trọng, kế hoạch hoạt động đều được bàn bạc thống nhất trong tập thể Ban chấp hành, các tổ CĐ, tập thể các phòng chuyên môn, cán bộ chủ chốt của Sở.

c.Công tác bảo hộ lao động:

CĐCS luôn quan tâm đề xuất chính quyền đảm bảo những điều kiện CSVC phục vụ sinh hoạt, công tác.

2.2. Công tác tuyên truyền giáo dục:

a.Công tác tuyên truyền, giáo dục:

– Vận động CBCC&LĐ phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chủ đề “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.

– Kết hợp sinh hoạt chi bộ, họp công đoàn cơ quan tuyên truyền kịp thời các nghị quyết vủa Đảng, các chủ trương của Nhà nước, của ngành.

– Tuyên truyền trong CĐV ý nghĩa ngày Thành lập CĐ Việt Nam 28/7.

– Đánh giá diễn biến tư tưởng của CBCC&LĐ, đoàn viên trong đơn vị: Ổn định, an tâm công tác.

b.Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

CBCC&LĐ đều có ý thức phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí minh ở những nội dung đã đăng kí; thực hiện nghiêm các quy định về chuẩn mực đạo đức CBGV do Đảng uỷ ban hành.

c.Dư luận xã hội:

2.3. Công tác chuyên môn, thi đua, tham gia quản lý

– Vận động CBCC&LĐ thi đua hoàn thành tốt Kế hoạch của các Phòng, Thanh tra Sở tháng 7/2014.

– Phối hợp với chính quyền triển khai thực hiện các nội dung đợt phát động đợt thi đua chào mừng 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2014), triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

2.4.Công tác tổ chức, phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh và xây dựng Đảng:

a.Công tác tổ chức:

Các tổ CĐ tổ chức Hội nghị bầu tổ trưởng, tổ phó CĐ năm học 2014-2015.

b.Công tác phát triển đoàn viên:

c.Công tác xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh:

– Đảm bảo nề nếp sinh hoạt định kỳ của các tổ công đoàn (kết hợp với họp chi bộ) . Các chủ trương của CĐ được phổ biến kịp thời; lợi ích chính đáng của các đoàn viên-lao động được quan tâm bảo vệ.

-Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin báo cáo hoạt động Công đoàn.

d.Công tác xây dựng Đảng, chính quyền:

BCH CĐCS luôn phối hợp tốt với chính quyền trong việc triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động công đoàn và thực hiện tốt quy chế phối hợp.

2.5.Hoạt động nữ công:

Vận động nữ CBCC&LĐ thi đua tự học, tự rèn; hưởng ứng thực hiện tốt phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”.

2.6.Tham quan, du lịch: Tổ chức tham quan du lịch Vũng Tàu ngày 19,20/7/2014. Có 20 CBCC và gia đình tham gia.

2.7.Công tác của UBKT CĐ; phòng chống tham nhũng:

a.Hoạt động của ủy ban kiểm tra:

– UBKT xây dựng Kế hoạch hoạt động năm học 2014-2015..

– Ban Thanh tra nhân dân tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động trong việc giám sát chế độ chính sách, nội quy hoạt động cơ quan. Việc thực hiện quy chế dân chủ tiếp tục được củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả.

– Trong quý 2 vừa qua, đơn vị không có CBCC&LĐ bị khiếu nại, tố cáo.

b.Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm:

– Tiếp tục vận động CBCC&LĐ thực hiện tốt nhiệm vụ an ninh quốc phòng; quy định về PCCC, quản lý tài chính, tài sản cơ quan; an toàn giao thông.

– Vận động CBCC&LĐ ý thức thực hành tiết kiệm trong việc sử dụng tài sản công.

2.8.Công tác tài chính:

Thu:

– Thu đoàn phí công đoàn: 937.500đ

– Đóng góp đền ơn đáp nghĩa: 2.480.000đ

– Ủng hộ Trường Sa – Hoàng sa: 9.690.000

 

Chi:

– Tiếp khách ủy ban kiểm tra: 828.000đ

– Hoạt động phong trào, tổ chức quốc tế thiếu nhi, giao lưu bóng đá với THPT Ngô Văn Cấn, khen thưởng thi đua đợt 2: 8.730.000đ

– Thăm con đồng chí Nam bệnh: 200.000đ, thăm hỏi các gia đình thương binh liệt sĩ của bán bộ công chức: 1.800.000đ

– Đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa: 2.480.000đ

– Ủng hộ Hoàng Sa – Trường Sa: 9.690.000đ

– Tham quan du lịch Vũng Tàu: 6.500.000đ

III. Nhận xét đánh giá chung

1. Ưu điểm:

Nhìn chung, BCH CĐCS đã tổ chức CBCC&LĐ cơ quan thực hiện tốt các chỉ đạo của cấp trên; kịp thời thông tin đến CĐV các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; hưởng ứng các phong trào do CĐ phát động…đã góp phần trong việc xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của CBCC, góp phần thực hiện tốt kế hoạch trong tháng của đơn vị.

2. Hạn chế:

Công việc cơ quan tháng qua tập trung vào công tác thi và dự tập huấn chuyên môn do bộ tổ chức, đôi lúc bị đọng công việc công đoàn.

IV.Kế họach tháng 8/2014:

1. Chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động, tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định

1.1 Về phối hợp với chính quyền đồng cấp kiểm tra giám sát và kiến nghị những chính sách hiện hành đối với CBCC&LĐ

Tiếp tục phối hợp với chính quyền thực hiện tốt công tác giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với CBCC&LĐ.

1.2 Công tác phổ biến tuyên truyền, giáo dục pháp luật tại đơn vị.

Phối hợp với chính quyền phổ biến một số các văn bản chế độ chính sách có liên quan đến nhà giáo và người lao động. Tiếp tục triển khai những nội dung cơ bản của Luật Công đoàn, Bộ Luật Lao động, Hiến pháp…

1.3 Hoạt động chăm lo và tự chăm lo đời sống CBCC&LĐ

Phát huy hiệu quả các loại quỹ tương trợ, các chế độ chính sách theo quy định để làm tốt hơn nữa việc trợ giúp khó khăn, khắc phục hậu quả thiên tai, thăm hỏi khi đau bệnh, có hữu sự.

1.4 Công tác kiểm tra Bảo hộ lao động và An toàn vệ sinh lao động trong các cơ sở giáo dục

Chủ động đề xuất với chính quyền trang bị CSVC, cải thiện điều kiện làm việc cho đội ngũ CBCC&LĐ; phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

2.Tuyên truyền, vận động đội ngũ CBCC&LĐ về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, góp phần thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam

– Phối hợp với chính quyền đồng cấp tiếp tục vận động CBCC&LĐthực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tuyên truyền kịp thời đến CBCC&LĐ các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của ngành, công đoàn.

– Vận động CBCC&LĐnâng cao ý thức trách nhiệm trong việc học tập Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.

3.Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo của đất nước

– Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ; Vận động CBCC&LĐ tích cực hưởng ứng các cuộc vận động xây dựng đơn vị văn hóa, gia đình văn hóa..

– Phối hợp với chính quyền vận động CBCC&LĐđổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý giáo dục.

– Tiếp tục tiển khai thực hiện Kế hoạch phát động thi đua chào mừng 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2014), triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

– Khen thưởng CĐV, CBCĐ xuất sắc, giỏi việc trường đảm việc nhà.

4.Đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động của CĐGD các cấp, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

– Vận động CBCC&LĐ tích cực tham gia xây dựng Đảng, tuyên truyền nâng cao nhận thức về Đảng, góp ý xây dựng Đảng viên, giới thiệu công đoàn viên ưu tú để chi bộ xem xét, bồi dưỡng, kết nạp Đảng.

– Xây dựng Kế hoạch hoạt động năm học 2014-2015 của BCH, UBKT, Ban Nữ công và các tổ công đoàn.

– Ban hành Quyết định Ban Nữ công và các tổ CĐ năm học mới.

5.Công tác nữ công và phong trào thi đua “Giỏi việc trường-Đảm việc nhà”

Tiếp tục đổi mới hoạt động nữ công, chỉ đạo hiệu quả phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, Ban nữ công chủ động tổ chức tuyên truyền giáo dục giới, tham gia kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách nữ. Lồng ghép nội dung phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Xây dựng Kế hoạch tổ chức Trung thu cho các cháu thiếu nhi.

6. Hoạt động tham quan, học tập kinh nghiệm.

7. Tăng cường công tác kiểm tra

+ Kiểm tra tài chính CĐCS .

+Kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công nhân viên cơ quan.

+Tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có).

8. Công tác tài chính và hoạt động kinh tế công đoàn

Quản lý thu chi tài chính đúng quy định, đúng mục đích, hiệu quả và tiết kiệm; bảo đảm thực hiện đúng chế độ kế toán và tài chính Công đoàn.

V.Lịch công tác tháng 8/2014.

Ngày, thứ Nội dung công tác Người thực hiện
T8/2014 – Xây dựng Kế hoạch hoạt động năm học 2014-2015 của BCH, UBKT, Ban Nữ công và các tổ công đoàn.- Ban hành Quyết định Ban Nữ công và các tổ CĐ năm học mới.- Tiếp tục triển khai đợt phát động thi đua.- Xây dựng Kế hoạch tổ chức vui tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi. -BCH+UBKT +BanNC- BCH 

-BCH+TT

 

– Ban NC

Nơi nhận: TM. BAN CHẤP HÀNHCHỦ TỊCH  

Châu Quang Trình

– CĐGD Tỉnh ; (để báo cáo)
– Đảng uỷ;
– Giám đốc Sở ;
– BCH, UBKT CĐCS;
– Các Tổ CĐ;
– Lưu : VT.

 


CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH BẾN TRE CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

TRẦN TRƯỜNG SINH

Số: 06/ BC – CĐCS Giao thạnh, ngày 01 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO THÁNG 07/2014

(Từ 01/ 07/ 2014 đến 31/ 07/2014)

 1. Hoạt động điều hành của Ban chấp hành:

– Vận động CĐV tham gia coi – chấm thi tuyển sinh 10 đúng lịch, hạn chế sai sót xảy ra, nghỉ hè vui-khỏe-lành mạnh, trả phép đúng hạn.
– Vận động CĐV tham gia ủng hộ quỹ “ Trường sa, hoàng sa”.

– Tổ chức CĐV tham quan du lịch hè Nha Trang – Đà Lạt từ ngày 27/6/2014 đến 1/7/2014.

– Treo băng gol “ Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam”.

– Quyết toán quý I, II/2014.

II. Hoạt động công đoàn:

 1. Tình hình chung của đơn vị:
 2. Thuận lợi:

– Được sự quan tâm của chi bộ và sự phối hợp tốt với Ban giám hiệu

– Đa số giáo viên trẻ năng động, nhiệt tình

b. Khó khăn: do còn bận công việc gia đình nên trong các hoạt động phong trào công đoàn viên tham gia chưa đầy đủ.

 1. Kết quả hoạt động công đoàn tháng qua:

2.1. Công tác chăm lo đời sống và hoạt động xã hội:

 1. Chăm lo đời sống và hoạt động xã hội:

– Thực hiện đầy đủ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên

– Hình thức tương trợ hụi không lãi: 47/49 tỉ lệ: 95.9%

 1. Thực hiện quy chế dân chủ:

– Thực hiện tốt qui chế dân chủ trong cơ đơn vị

 1. Công tác bảo hộ lao động:

– Điều kiện tối thiểu về CSVC, trang thiết bị dạy học, quản lý cho CBGV được đảm bảo.

2.2. Công tác tuyên truyền giáo dục:

 1. Công tác tuyên truyền giáo dục:

– Treo băng gol “ Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam”

– Hình thức tổ chức kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam: phối hợp giao lưu văn nghệ, thể thao với trường THPT Tán Kế

 1. Dư luận xã hội: Không
 2. Công tác chuyên môn, thi đua, tham gia quản lý:

– Đa số CBGVNV thực hiện khá tốt nhiệm vụ

2.3. Công tác tổ chức, phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh và xây dựng Đảng

 1. Công tác tổ chức cán bộ: củng cố ban chấp hành và các tổ công đoàn
 2. Công tác phát triển đoàn viên: tỉ lệ đoàn viên đã đạt 100%
 3. Công tác xây dựng CĐCS vững mạnh:

– Sinh hoạt ban chấp hành, các tổ công đoàn trong tháng đúng qui định.

 1. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền:

Số lượng đảng viên: 26/49 tỉ lệ: 53.1%

2.4. Hoạt động nữ công:

Thực hiện hình thức tương trợ có hiệu quả: hụi không lãi tổng số CBGVNV tham gia: 47/49 với số tiền: 5.000.000đ/1 tháng. Thăm hỏi 3 trường hợp.

2.5. Công tác UBKT CĐ; phòng chống tham nhũng:

 1. Hoạt động của UBKT :

– Công đoàn viên thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước các quy chế, quy định của ngành.

 1. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm:

– Quy chế chi tiêu kinh phí CĐCS năm 2014 theo đúng thực tế đơn vị, đúng hướng dẫn, định mức quy định, theo tinh thần tiết kiệm. Việc quản lý thu chi tài chính, chứng từ quyết toán cụ thể rõ ràng theo đúng thủ tục tài chính.

2.6. Công tác tài chính:

 1. Thu và sử dụng kinh phí công đoàn sử dụng đúng qui định.
 2. Làm hồ sơ quyết toán quý I, II năm 2014

III. Nhận xét đánh giá chung: Tình hình hoạt động công đoàn trong tháng 07/2014 tương đối ổn định.

IV. Kế hoạch tháng tới:(tháng 8/2014)

– Phối hợp với nhà trường, tổ chức cho CBGV-NV giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm với trường THPT Tán Kế.

– Tham mưu với nhà trường trong việc sắp xếp, phân công lao động
– Phối hợp với nhà trường chuẩn bị công tác tổ chức Khai giảng năm học mới.
– Động viên, thăm hỏi CĐV ốm đau, hiếu hỷ
V. Lịch công tác tháng:

Ngày, thứ Nội dung công tác Người thực hiện
3/8/2014( chủ nhật) Giao lưu với trường THPT Tán Kế Chủ tịch + CĐV
Từ 11/8/2014 Tất cả các khối lớp bước đầu năm học. CĐV

Nơi nhận: TM. BAN CHẤP HÀNH

– CĐGDTỉnh( báo cáo); CHỦ TỊCH

– Chi Ủy( báo cáo);

– Hiệu trưởng;

– BCH, UBKT;

– Các Tổ CĐ;

– Lưu CĐCS.

Nguyễn Thị Cẩm Nhung


CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH BẾN TRE CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNGTRUNG HỌC PHỔ THÔNG AN THỚI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:15 /BC-CĐCS An Định, ngày 01 tháng 8 năm 2014

 

BÁO CÁO THÁNG 7 /2014

(Từ 01/7/2014 đến 2/8/2014)

 

I.Hoạt động điều hành của Ban Thường vụ/ Ban chấp hành

– Họp BCH Công đoàn bàn kế hoạch tổ chức kỉ niệm 85 năm ngày thành lập Công

đoàn Việt Nam

– Họp BCH Công đoàn sơ kết tháng 7 và đưa ra phương hướng tháng 8

– Họp Công đoàn cơ sở tháng 7

II. Hoạt động công đoàn

1. Tình hình chung của đơn vị

Tiếp tục ổn định hoạt động của Công đoàn , công đoàn viên có sự đồng thuận cao

trong các hoạt động của Công đoàn

2. Kết quả họat động công đòan tháng qua:

2.1. Công tác chăm lo đời sống và hoạt động xã hội:

a.Chăm lo đời sống và hoạt động xã hội:

– Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với CBGV, nhân viên của đơn vị

– Tổ chức các hoạt động và họp mặt kỉ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn

Việt Nam theo kế hoạch đề ra

– Phát thưởng Công đoàn viên đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn.

– Tiếp tục duy trì hụi không lời trong đơn vị

– Vận động CĐV đóng góp 1 ngày lương cho quỹ “ Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường

Sa”

– b.Thực hiện quy chế dân chủ:

– Thực hiện tốt qui chế dân chủ trong cơ quan.

2.2. Công tác tuyên truyền giáo dục:

a.Công tác tuyên truyền, giáo dục:

– Tuyên truyền về ý nghĩa truyền thống ngày Công đoàn Việt Nam

b.Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

c.Dư luận xã hội: không có

2.3. Công tác chuyên môn, thi đua, tham gia quản lý:

– Giáo viên tham gia gát và chấm thi tuyển sinh 10

Giáo viên ôn tập thi lại và chấm trả bài thi lại đúng quy định

2.4.Công tác tổ chức, phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh và xây

dựng Đảng:

Tổ chức cho 7 CĐV tham gia học lớp bồi dưỡng Đảng viên mới. Tuy nhiên do

trùng với kì thi tuyển 10 nên chỉ có 3 CĐV dự học

2.5.Hoạt động nữ công:

– Hoạt động theo kế hoạch

2.6.Tham quan, du lịch :

2.7.Công tác của UBKT CĐ; phòng chống tham nhũng:

a.Hoạt động của ủy ban kiểm tra:

Tiếp tục thực hiện theo kế hoạch.

b.Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm:

2.8.Công tác tài chính: làm hồ sơ quyết toán công đoàn

III. Nhận xét đánh giá chung

– Thực hiện tốt các kế hoạch đề ra

IV.Kế họach tháng tới: ( từ 4/8/2014 đến 31/8/2014)

– Họp BCH, họp CĐCS.

– Các bộ phận Công đoàn họp bàn kế hoạch năm học 2014-2015

V.Lịch công tác tháng 8

 

Ngày, thứ Nội dung công tác Người thực hiện
9/8 Họp CĐCS Toàn trường

 

 

 

 

Nơi nhận: TM. BAN CHẤP HÀNHCHỦ TỊCH 

Võ Trương Cẩm Tú

– CĐGD Tỉnh ; (để báo cáo)
– Chi uỷ;
– Hiệu trưởng ;
– BCH, UBKT CĐCS;
– Các Tổ CĐ;
– Lưu : VT.

 


CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH BẾN TRE CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CA VĂN THỈNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 19 /BC-CĐCS An Định, ngày 31 tháng 7 năm 2014

 

BÁO CÁO THÁNG 7 /2014

(Từ 01/7 /2014 đến 31 /7/2014)

 

I.Hoạt động điều hành của Ban chấp hành

– Phối hợp với BGH rà soát, thực hiện chế độ chính sách cho GV-NV.

– Tổ Công đoàn lập kế hoạch tháng 7 năm 2014.

– Kỉ niệm ngày 27/7,28/7.

– Báo cáo danh sách đề nghị Liên đoàn lao động tỉnh tặng bằng khen ” GVT- ĐVN”

II. Hoạt động công đoàn

1. Tình hình chung của đơn vị

– Tư tưởng chính trị ổn định, toàn đơn vị yên tâm công tác, đoàn kết nội bộ tốt.

– Hoàn thành công tác tuyển sinh lớp 10

2. Kết quả họat động công đòan tháng qua:

2.1. Công tác chăm lo đời sống và hoạt động xã hội:

a.Chăm lo đời sống và hoạt động xã hội:

– Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với CBGV, nhân viên của đơn vị .

– Số lượng CBGV được nâng bậc lương thường xuyên: 00, trước thời hạn:00; tăng phụ cấp thâm niên:00, nghỉ hậu sản: 02.

-Tổ chức được hụi không lời để tương trợ hàng tháng. CĐCS thăm Mẹ vợ thầy Thân 200.000đ.

b.Thực hiện quy chế dân chủ:

-Thực hiện tốt qui chế dân chủ.

-Ban TTND giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với CBGV của đơn vị theo đúng qui chế.

c.Công tác bảo hộ lao động: những điều kiện CSVC phục vụ sinh hoạt, công tác giảng dạy: tốt.

2.2. Công tác tuyên truyền giáo dục:

a.Công tác tuyên truyền, giáo dục:

– Ngày 24/7 CĐCS tổ chức họp mặt, tuyên truyền ý nghĩa ngày 28/7 ( 82/85 người tham dự).Tổng kinh phí 4.000.000đ

– Tư tưởng CBGV, đòan viên trong đơn vị: ổn định, đoàn kết nội bộ tốt.

b.Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

– Thường xuyên vận động CĐV học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh .

c.Dư luận xã hội: không

2.3. Công tác chuyên môn, thi đua, tham gia quản lý

-Hoàn thành tuyển sinh lớp 10. Chuẩn bị dạy khối 12 bắt đầu từ 4/8/2014.

-Luôn vận động CĐV tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua (hai tốt, giỏi việc trường-đảm việc nhà), các cuộc vận động lớn (dân chủ-kỷ cương-tình thương, trách nhiệm, xã hội hóa giáo dục, gia đình nhà giáo văn hóa, cuộc vận động “Hai không” do Bộ GD&ĐT phát động… ) .

– Việc tham gia quản lý với chính quyền:Có tham gia các hội đồng thi đua khen thưởng cuối năm; nâng lương đúng hạn, trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc.

– CĐCS tổ chức khen thưởng danh hiệu( cấp cơ sở) CĐV xuất sắc:20 cá nhân , GVT-ĐVN: 38 cá nhân. Tổng số tiền thưởng : 4.810.000đ.

2.4.Công tác tổ chức, phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh và xây dựng Đảng:

a.Công tác tổ chức cán bộ: Kế toán CĐCS chuyển công tác từ 01/8/2014. Thiếu 01 UV BCH

b.Công tác phát triển đoàn viên: 100% CĐV

c.Công tác xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh:

-Việc tổ chức sinh hoạt BCH, CĐCS, tổ CĐ trong tháng có đúng quy chế. Chất lượng họat động của Tổ CĐ huớng theo chỉ đạo của CĐGD tỉnh.

-Hoàn thành các hồ sơ thi đua công đoàn.

d.Công tác xây dựng Đảng, chính quyền: Vận động CĐV tích cực xây dựng Chi bộ và Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Thống nhất cao với chính quyền trong phối hợp hoạt động.

2.5.Hoạt động nữ công: hoàn thành công tác khen thưởng cuối năm

2.6.Tham quan, du lịch: không

2.7.Công tác của UBKT CĐ; phòng chống tham nhũng:

a.Hoạt động của ủy ban kiểm tra: hoàn thành công tác kiểm tra cuối năm .

b.Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm:

– Thực hiện tốt

2.8.Công tác tài chính:

Nộp hồ sơ quyết toán và việc sử dụng đoàn phí, kinh phí của đơn vị được công khai hàng tháng.

III. Nhận xét đánh giá chung

– Toàn đơn vị yên tâm công tác và hoàn thành nhiệm vụ .

IV.Kế hoạch tháng tới: ( từ 01/8 đến 31/8)

– Bổ sung 01 UV BCH.

– Vận động CĐV chuẩn bị tốt kế hoạch giảng dạy năm học mới.

V.Lịch công tác tháng 8/2014

 

Ngày, thứ Nội dung công tác Người thực hiện
30/7, thứ tư Họp liên tịch tổng kết tháng 7 và phương hướng tháng 8 CTCĐCS
06/8, thứ tư Họp CĐCS tổng kết tháng 7 và phương hướng tháng 8 CĐV
27/8, thứ tư Họp BCH tổng kết tháng 8 và phương hướng tháng 9 BCH
31/8, thứ năm Báo cáo tháng 8 và KH tháng 9 CTCĐCS

 

 

Nơi nhận: TM. BAN CHẤP HÀNHCHỦ TỊCH  

Nguyễn Minh Công

– CĐGD Tỉnh ; (để báo cáo)
– Đảng uỷ;
– Hiệu trưởng ;
– BCH, UBKT CĐCS;
– Các Tổ CĐ;
– Lưu : VT.

 


CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC BÊN TRE CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐCS THPT NGÔ VĂN CẤN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04 /BC-CĐCS NVC

Phước Mỹ Trung, ngày 02 tháng 8 năm 2014

 

BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 8 /2013

( Từ ngày 05/7/1014 đến 02/8/2014 )

I. Một số hoạt động của Ban chấp hành:

– Dự họp Hội đồng xét nâng lương thường xuyên đợt 2 ( 20/7 /2014) cho CBGV-NV trường

– Họp BCH CĐCS với Ban Giám Hiệu Trường chuẩn bị Văn kiện, lên Kế hoạch Tổ chức Hội nghị Cán bộ Công chức – Viên chức năm học 2014- 2015 ngày 01/8/2014

– Tổ chức họp mặt Kỹ Niệm 85 năm Ngày thành Lập Công Đoàn Việt Nam và Tuyên dương các công đoàn viên có các hoạt động xuất sắc được công đoàn các cấp khen thưởng ngày 27/7/2014.

– Dự Hội nghị Tổng kết năm học 2013-2014 của Sở GD và ĐT, dự Họp mặt Kỹ Niệm 85 năm Ngày thành Lập Công Đoàn Việt Nam ngày 25/7/2014

– Dự HN Tổng kết phong trào CBGV-LĐ và hoạt động CĐ năm học 2013-2014

II. Hoạt động Công đoàn:

1/ Công tác tuyên truyền giáo dục

a) Công tác tuyên truyền giáo dục

– Tuyên truyền, Vận động “ vì Hoàng Sa , Trường Sa “ mỗi CBGV-NV đóng góp một ngày lương .

– Triển khai cuộc vân động của Mặt Trận Tổ quốc Tỉnh Bến Tre đóng góp một ngày lương . Quỹ Vì người nghèo

b) Dư luân xã hội: Không

2/ Công tác thi đua, tham gia quản lý, chăm lo đời sống và hoạt động xã hội

a) Công tác thi đua, tham gia quản lý

– BCH Công đoàn Phối hợp với BGH trường soạn Dự Thảo chỉ tiêu thi đua, Kế hoạch Hội nghị Cán bộ Công chức – Viên chức năm học 2014- 2015

b) Chăm lo đời sống và hoạt động xã hội

Trong tháng Công đoàn tặng quà 2 CĐV chuyển công tác số tiền 400.000đ.

– Tiếp tục vận đông hụi Không lời trong năm học mới bắt đầu từ tháng 9/2014

– Vận động Quỹ “ Tình Nghĩa Công Đoàn” vào các tháng tiếp sau.

c) Công tác Bảo hộ lao động

Ban chấp hành công đoàn phối hợp với Ban giám hiệu quan tâm, tạo mọi điều kiện về CSVC phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của GV và HS năm học 2014-2015

3. Công tác tổ chức, phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn, xây dựng Đảng

a) Công tác tổ chức cán bộ

BCH CĐCS phân công nhiệm vụ và công bố các quyết định và các quy chế kèm theo trong năm học 2014-2015.

b) Công tác phát triển đoàn viên

-100% CBGV-NV đã gia nhập Công đoàn

c) Công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh

– Vân động CBGV-NV thảo luận và đóng góp dự thảo chỉ tiêu Thi đua đầu năm học và Kế hoạch hoạt động Công đoàn năm học 2014-2015

– Vân động CBGV-NV đăng ký thi đua đầu năm học của Công đoàn và của Ngành

d) Công tác xây dựng Đảng, chính quyền

Tiếp tục xem xét giới thiệu Công đoàn viên ưu tú cho Đảng ủy xem xét, bồi dưỡng kết nạp trong dịp kỹ niệm các ngày lễ lớn.

4. Công tác của UBKT CĐ, phòng chống tham nhũng

a) Hoạt động của UBKT CĐ

UBKT CĐ lập kế hoạch hoạt động năm học 2014-2015 và cụ thể hóa kế hoạch kiểm tra định kỳ và hàng tháng. Và gởi kế hoạch hoạt động về UBKT công đoàn ngành

b) Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm

BCH CĐ làm tốt chức năng kiểm tra, giám sát và hoạt đông của Ban TTND cũng được đẩy mạnh. Tình hình nhà trường ổn định, không có dấu hiệu vi phạm

5. Hoạt động Nữ Công

– Vận đông CBGV-NV góp hụi không lời

– Lập kế hoạch và Tổ chứ “Vui Tết Trung Thu” cho con CBGV-NV trường

6. Các hoạt động khác

a) Thực hiện quy chế dân chủ: Trường thực hiện tốt quy chế dân chủ

b) Công tác tài chính: Kế toán nhạn kinh phí hoạt động quý 3và 4 năm 2014

c) Công tác xã hội từ thiện:

– Tiếp tục vân động Các loại Quỹ “Mái ấm CĐ”, Quỹ “Tình nghĩa CĐ”

III. Nhận Xét đánh giá chung

Ban Chấp hành hoạt đông ổn định và hoàn thành kế hoạch đề ra

IV. Những nhiêm vụ trong tâm tháng 8/2014

– Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vân động “ Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo”

– Cùng BGH phát động phong trào thi đua, đăng ký thi đua năm học 2014-2015.

– Tiếp tục củng cố nề nếp hoạt động của BCH CĐCS năm học mới .

– Xây dựng quy chế phối hợp giữa BCH CĐ và Ban Giám Hiệu

– Quan tâm và phối hợp với BGH phân công lao động hợp lý đúng quy định cho CBGV-NV, không để sự tranh chấp lao động xảy ra.

TM. BCH CĐCS

Chủ Tịch

* Nơi nhận:

– CĐ ngành ( báo cáo )

– BGH ( để biết )

– Chi bộ ( để biết )

– Lưu Trần Văn Khiêm

 


 

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH BẾN TRE CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG MẠC ĐĨNH CHI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 13/BC-CĐCS An Hóa, ngày 01 tháng 8 năm 2014

BÁO CÁO THÁNG 07/2014

(Từ 01/07/2014 đến 31/07/2014)

________________

I. Hoạt động điều hành của Ban chấp hành

– Họp BCH và thống nhất kế hoạch hoạt động tháng 07;

– Xây dựng kế hoạch tổ chức họp mặt kỉ niệm 85 năm ngày thành lập CĐVN (28/7/1929-28/7/2014) và chỉ đạo các tổ công đoàn vận động CĐV tích cực tham gia.

– Chủ tịch công đoàn định hướng nội dung chính phổ biến cho các tổ trong buổi họp tổ công đoàn định kì tháng 07.

– BCH chỉ đạo các tổ công đoàn tiếp tục giới thiệu các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến công đoàn viên thông qua buổi họp tổ công đoàn.

II. Hoạt động công đoàn

1. Tình hình chung của đơn vị

Hoạt động của đơn vị ổn định. Cơ cấu không thay đổi.

– CB-GV-CNV vẫn giữ vững lập trường chính trị trước tình hình biển đảo.

2. Kết quả hoạt động công đoàn tháng qua

2.1. Công tác chăm lo đời sống và hoạt động xã hội

a. Chăm lo đời sống và hoạt động xã hội

– Đơn vị thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với CB-GV-CNV.

– Trong tháng, không có đối tượng được nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn.

– BCH công đoàn duy trì tốt hình thức Hụi không lời để tương trợ, giúp đỡ CB-GV-CNV khi gặp khó khăn, đau ốm với số tiền 300 000 đồng/tháng/ CĐV.

– BCH CĐ thực hiện tốt việc thăm hỏi và cùng giúp nhau khi gia đình có hữu sự. Cụ thể: Thăm bệnh mẹ thầy Khanh, chồng cô Cẩm, mẹ thầy Cang nằm viện với tổng số tiền là 450 000 đồng; thăm vợ thầy Hậu hậu sản với số tiền 200 000 đồng, đám tang mẹ thầy Trung với số tiền 200 000 đồng. Đồng thời BCH cũng vận động toàn thể CĐV đóng góp hỗ trợ đám tang mẹ thầy Trung với số tiền 3 800 000 đồng.

– BCH CĐ đã tổ chức khá chu đáo buổi họp mặt kỉ niệm 85 năm ngày thành lập CĐVN (28/7/1929-28/7/2014). Buổi họp mặt được tổ chức vào lúc 13 giờ ngày 28/7/2014 và được 100% CĐV tham gia. Qua buổi họp mặt này, các CĐV có thêm điều kiện gần gũi, gắn bó và thắt chặt thêm tinh thần đoàn kết giữa các thành viên trong đơn vị. Tổng kinh phí cho buổi họp mặt là

3 225 000 đồng ( đã chuyển kế hoạch riêng về CĐGD tỉnh).

– 100% CB-GV-NV tích cực đóng góp 1 ngày lương “Nghĩa tình Trường Sa, Hoàng Sa”.

– Tiếp tục vận động CĐV- GV đóng góp quỹ khuyến học của đơn vị.

b. Thực hiện quy chế dân chủ

– Đơn vị thực hiện tốt quy chế dân chủ;

– Ban TTND tiếp tục giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với CB-GV-CNV của đơn vị; tiếp tục giám sát việc sửa chữa lớn ở đơn vị. Qua giám sát, không phát hiện sai phạm.

c. Công tác bảo hộ lao động

Đơn vị đảm bảo tốt điều kiện cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt và công tác giảng dạy, chuẩn bị tốt mọi điều kiện bước vào năm học mới.

2.2. Công tác tuyên truyền, giáo dục

a. Công tác tuyên truyền, giáo dục

– Thực hiện tốt chức năng tuyên truyền theo chủ điểm: Tuyên tuyền ngày 27/7, Tuyên truyền về biển đảo. Treo băng rol và tọa đàm kỉ niệm 85 năm ngày thành lập CĐVN (28/7/1929-28/7/2014)….

Tuyên truyền kịp thời và đầy đủ những thông tin của công đoàn ngành; những chế độ, chính sách có liên quan đến CĐV-GV.

– Nhìn chung, tư tưởng của CBGV, đoàn viên trong đơn vị ổn định, an tâm công tác.

b. Dư luận xã hội: Không

2.3. Công tác chuyên môn, thi đua, tham gia quản lí

– BCH CĐ tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện kế hoạch nêu gương trong toàn thể cán bộ công đoàn, góp phần cùng chi bộ nhà trường hưởng ứng tích cực cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

– Chủ tịch công đoàn được chi bộ giao trách nhiệm quản lí lớp học Bổ sung kiến thức An ninh- Quốc phòng được tổ chức tại trung tâm chính trị huyện Châu Thành trong thời gian từ ngày 28/7-4/8/2014. Đợt học này có 31/35 GV tham gia ( Vắng 04 do bận công việc tại đơn vị và sẽ tham gia học đợt sau). Nhìn chung, tất cả giáo việc tham gia đợt học nghiêm túc, tích cực.

– Động viên CĐV tham gia coi và chấm thi tuyển sinh vào lớp 10 nghiêm túc, đúng quy chế.

– Đại diện BCH công đoàn tham gia họp liên tịch đề xuất ý kiến phân công giảng dạy cho năm học mới.

– Công tác bồi dưỡng: có 01 GV học thạc sĩ (Tin học); 03 GV tiếp tục tự học nâng chuẩn Tiếng Anh.

2.4. Công tác tổ chức, phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh và xây dựng Đảng

a. Công tác tổ chức cán bộ

Ổn định, không thay đổi.

b. Công tác phát triển đoàn viên

Tỉ lệ đoàn viên đạt 100%.

c. Công tác xây dựng CĐCS vững mạnh

– Duy trì tốt việc họp của BCH công đoàn, tổ công đoàn.

– Xây dựng kế hoạch hoạt động tháng sát với thực tế đơn vị.

d. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền

Tổng số Đảng viên của đơn vị là 18/37, tỉ lệ 48,6%.

2.5. Hoạt động nữ công

– Ban Nữ công hỗ trợ BCH CĐ tổ chức các hoạt động kỉ niệm 85 năm ngày thành lập CĐVN (28/7/1929-28/7/2014).

– Duy trì Hụi làm đẹp cho nữ CĐV với số tiền 50 000 đồng/ người/tháng, thu hút gần 100% CĐV nữ tham gia;

– Vận động nữ CĐV tham gia đăng kí khám bệnh phụ khoa tại trung tâm chăm sóc sức khỏe Bà mẹ và trẻ em tỉnh (theo thông báo của Công đoàn Giáo dục tỉnh).

– Chúc mừng sinh nhật 04 CĐV trong tháng 7 (Cô Thanh, Thầy Khanh, Cô Nga, Cô Thủy) với số tiền là 160 000 đồng.

2.6. Tham quan, du lịch

Không

2.7. Công tác của UBKT; phòng chống tham nhũng

a. Hoạt động của UBKT

– Thực hiện tốt chế độ báo cáo về Ban chấp hành.

– Kiểm tra hồ sơ tài chính công đoàn quyết toán quý I+II năm 2014.

b. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm

Công tác này được duy trì và trong tháng không phát hiện dấu hiệu vi phạm. Cụ thể:

– Đơn vị công khai, minh bạch trong việc thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến CBGV-LĐ.

– Công khai khoản thu-chi đối với khối 12 khi nhập học sớm.

– Thực hiện nghiêm các qui định, định mức trong qui chế chi tiêu nội bộ; Thực hiện nghiêm qui tắc ứng xử của cán bộ, công chức.

– Thực hiện tốt các qui định về dạy thêm, học thêm.

2.8. Công tác tài chính

– Thu, chi Đoàn phí đảm bảo đúng nguyên tắc, tiết kiệm, hiệu quả.

– Thực hiện nghiêm túc việc công khai tài chính công đoàn.

– Thực hiện đúng thời gian việc quyết toán tài chính công đoàn 6 tháng đầu năm với Công đoàn Giáo dục tỉnh.

III. Nhận xét, đánh giá chung

Hoạt động của BCH diễn ra theo đúng kế hoạch, đạt hiệu quả.

IV. Kế hoạch tháng tới (từ 01/8 đến 30/8/2014)

Thực hiện tốt chức năng tuyên truyền;

– Duy trì tốt chế độ hội họp, định hướng xây dựng kế họach cho năm học mới.

– Tăng cường công tác giám sát và thực hiện tốt chức năng tham gia quản lí cũng như công tác phòng chống tham nhũng.

– Hoàn thành tốt hồ sơ tiếp đoàn phúc tra của Liên đoàn Lao động tỉnh (15/8/2014).

– Động viên CĐV- GV thực hiện tốt quy chế chuyên môn, giữ tâm thế phấn khởi bước vào năm học mới.

Nơi nhận: TM. BAN CHẤP HÀNH

– CĐGD Tỉnh; (để báo cáo) CHỦ TỊCH

– Chi ủy; (để báo cáo)

– Hiệu trưởng;

– BCH, UBKT CĐCS;

– Các tổ CĐ;

– Lưu: VT .

Lê Thị Băng Tuyền


 

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH BẾN TRE CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
ĐOÀN THỊ ĐIỂM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 11/BC-CĐCS Tân Phong, ngày 2 tháng 8 năm 2014

BÁO CÁO THÁNG 4/2014

( Từ 05/7/2014 đến 2/8/2014)

I. Hoạt động điều hành của Ban chấp hành:

– Họp BCH thảo luận báo cáo tháng 6 và thông qua kế hoạch tháng 7 năm 2014

1. Tình hình chung của đơn vị:

a. Thuận lợi:

Các CĐV an tâm công tác,tư tưởng ổn định, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

b. Khó khăn:

– Khó khăn:

+ Tháng 7/2014 CB GV NV đều nghĩ hè nên ảnh hưởng đến các hoạt động công đoàn và tuyên truyền.

2. Kết quả hoạt động công đoàn tháng qua:

2.1. Công tác chăm lo đời sống và hoạt động xã hội:

Trong tháng công đoàn đoàn đã tổ chức thăm viếng các CĐV và người thân

bị ốm đau kịp thời với số tiền là 200.000 đ . vận động công đoàn viên thăm hỏi ba cô Phượng bị bệnh hiểm nghèo nằm viện với số tiền là 3.100.000 đ

– Ủng hộ quỹ Nghĩa tình Hoàng Sa – Trường Sa năm 2014 với tổng số tiền là 8.260.220 đồng.

-Tổ chức phúng viếng đám tang ba Thầy Trị với số tiền là 3.250.000 đ

b. Thực hiện quy chế dân chủ:

Công khai đầy đủ các chi tiêu của công đoàn trong tháng.

c. Công tác bảo hộ lao động:

2.2. Công tác tuyên truyền giáo dục:

a. Công đoàntổ chức tuyên truyềnkỷ niệm 85 năm thành lập công đoàn việt nam,Từ tài liệu của công đoàn giáo dục tỉnh.và tổ chức tiệc thân mật với chi phí 3.260.000 đ

b. Dư luận xã hội: Không có

2.3. Công tác chuyên môn, thi đua, tham gia quản lý:

Cán bộ giáo viên coi thi và chấm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2014 – 2015 nghiêm túc.

-Phối hợp với BGH phân công giáo viên năm học mới 2014-2015.

2.4. Công tác tổ chức, phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh và xây dựng Đảng:

a. Công tác tổ chức cán bộ: không

b. Công tác phát triển đoàn viên

Trong tháng có một công đoàn viên chuyển về trường THPTAN THỚI .BCH

Làm thủ tục chuyển sinh hoạt cho đồng chí về trường mới .Vậy CĐV tổng số công đoàn viên hiện nay là 64 giảm 01

c. Công tác xây dựng Công đoàn vững mạnh: Công Đoàn thông báo làm thẻ công đoàn viên cho các đồng chí chưa có thẻ hoặc bị lac,bị mất.

d. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền:

-25 Công đoàn viên tham gia khóa học kiến thức quốc phòng năm 2014 với kết quả 25 đồng chí

2.5. Hoạt động nữ công:

Xây dựng kế hoạch tổ chức trung thu 2014 và chuẩn bị cho chị em khám phụ khoa khi có thông báo.

2.6. Tham quan, du lịch, giao lưu:

2.7.Công tác của UBKT CĐ; phòng chống tham nhũng:

a. Hoạt động của ủy ban kiểm tra:

b. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm:

Không có dấu hiệu tham nhũng, lảng phí trong đơn vị.

2.8.Công tác tài chính:

Hoàn thành tốt ,kịp lúc hồ sơ quyết toán 6 tháng đầu năm

III. Nhận xét đánh giá chung:

Ưu điểm: Hoàn thành khá tốt kế hoạch tháng 7 năm 2014.Các công đoàn viên tham gia trực hè tốt .

Hạn chế: Chưa tổ chức tập huấn tổ trưởng tổ công đoàn.Chưa có số liệu cụ thể về công đoàn viên chưa có thẻ.

IV. Kế họach tháng tới: ( từ 01/8/2014 đến 31/8/2014)

– Tuyên truyền các ngày lễ lớn trong tháng.

– Chuẩn bị hoạt động năm học mới

– Hoàn thành các loại sổ tổ công đoàn .

– Tổ chức tiển đồng chí Ngâu Thị Hà về hưu và đồng chí Cù Thị Trúc Phương về đơn vị mới.

V. Lịch công tác tháng 08/2014:

Ngày, thứ Nội dung công tác Người thực hiện
4- 15/8 Hoàn thành các loại sổ tổ công đoàn và sử dụng e-mail Chủ tịchT.Hiển
16-19/8 Kết hợp với tổ sử- địa sinh hoạt kỷ niệmNgày 19/8/1945 Tổ Sử Địa
20/820-21/8 Họp BCH công đoànTổ chức tiển đồng chí Ngâu Thị Hà về Hưu và đồng chí Cù Thị Trúc Phương về đơn vị mới. BCHBCH
22-30/8 Chuẩn bị hoạt động năm học mới Kết hợp với BGH

 

Nơi nhận: TM. BAN CHẤP HÀNH

-CĐGD Tỉnh; (báo cáo) CHỦ TỊCH

-Chi ủy; (báo cáo)

-Hiệu trưởng; (báo cáo)

-BCH, UBKT CĐCS;

-Các Tổ CĐ;

– Lưu: VT.

Nguyễn Văn Nguyện


CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH BẾN TRE CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNGTRUNG HỌC PHỔ THÔNG LẠC LONG QUÂN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:07/BC-CĐCS Bến Tre, ngày 3 tháng 8 năm 2014

 

BÁO CÁO THÁNG 07 /2014

(Từ 01 / 07 /2014 đến 31 / 07 /2014)

I.Hoạt động điều hành của Ban chấp hành :

-Họp BCH CĐCS bàn kế hoạch họp mặt CBGV nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và kế hoạch viếng thăm gia đình giáo viên- nhân viên thuộc diện chính sách nhân ngày 27/7.

-Đại diện BCH CĐCS tham gia cuộc họp phân công giáo viên giảng dạy khối 12 do chính quyền tổ chức.

– Dự Hội nghị tổng kết năm học 2013-2014 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2014-2015 do Sở Giáo dục tổ chức.

II. Hoạt động công đoàn

1. Kết quả họat động công đòan tháng qua:

1.1. Công tác chăm lo đời sống và hoạt động xã hội:

a.Chăm lo đời sống và hoạt động xã hội:

Công đoàn vận động 52 CBGV đóng góp 1 ngày lương để ủng hộ chương trình” Nghĩa tình Hoàng Sa- Trường Sa” theo Công văn số 41 của Công đoàn Giáo dục với tổng số tiền là 9164000đ.

Thăm viếng và tặng quà 5 gia đình giáo viên thuộc diện chính sách nhân ngày 27/7 với tống tiền 500.000đ.

Phối hợp với chánh quyền thăm viếng và chia buồn 3 gia đình giáo viên có thân nhân qua đời với tổng số tiền 9000.000đ

b.Thực hiện quy chế dân chủ

1.2. Công tác tuyên truyền giáo dục:Trong tháng công đòan đã chủ động phối hợp với chánh quyền phổ biến :

– Tuyên truyền kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

– Treo băng rol kỷ niệm ngày thành lập CĐVN ” Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam”.

1.3. Công tác chuyên môn, thi đua, tham gia quản lý

– Vận động CBGV tham gia coi , thanh tra và chấm thi tuyển sinh 10 nghiêm túc.

– Vận động CBGV tham gia trực hè và tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi đúng theo quy định của nhà trường.

1.4.Công tác tài chánh: chưa thực hiện được do kế toán công đoàn bị bệnh.

1.5.Công tác của Ban thanh tra nhân dân:

1.6.Công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và xây dựng Đảng:

Công đoàn giới thiệu 2 đoàn viên ưu tú bồi dưỡng và kết nạp được 1 đoàn viên vào Đảng .

III.Kế họach tháng tới: ( từ 01/8 đến 30/8)

– Vận động CBGV dự tập huấn hè năm 2014 theo 3 chuyên đề do Sở Giáo dục tổ chức.

-Tiếp tục vận động CBGV dạy bồi dưỡng học sinh giỏi theo kế hoạch.

– Vận động CBGV tham gia giảng dạy cho năm học mới 2014-2015 theo khung thời gian của Sở giáo dục.

Trên đây là báo cáo tháng 7 và hoạt động tháng 8 của Công đoàn trường THPT Lạc Long Quân để các lãnh đạo theo dõi và chỉ đạo./..

Nơi nhận: TM. BAN CHẤP HÀNHCHỦ TỊCH

 

Phạm Thị Tuyết Nga

– CĐGD Tỉnh ; (để báo cáo)
– Chi uỷ;
– Hiệu trưởng ;
– BCH, UBKT CĐCS;
– Các Tổ CĐ;
– Lưu : VT.

 


CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH BẾN TRE CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNGTRUNG HỌC PHỔ THÔNG DIỆP MINH CHÂU Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số :13/BC-CĐCS Châu Thành, ngày 02 tháng 8 năm 2014

 

 

BÁO CÁO THÁNG 7 /2014

(Từ ngày 01/7/2014 đến 02/ 8/2014)

 

 

 

 

 

I.Hoạt động điều hành của Ban chấp hành

Họp Ban chấp hành- tổ trưởng công đoàn triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động tháng 7/2014.

II. Hoạt động công đoàn

1. Tình hình chung của đơn vị

Công đoàn cơ sở trường THPT Diệp Minh Châu được sự chỉ đạo, quan tâm giúp đỡ của Công đoàn Giáo dục tỉnh.(có những văn bản hướng dẫn kịp thời, tập huấn cho BCH).

Được sự quan tâm chỉ đạo của chi bộ, sự phối hợp của Ban giám hiệu.

Cán bộ, GV- NV trường có tinh thần tích cực trong công tác chuyên môn, đoàn kết trong hoạt động phong trào, giúp nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ban chấp hành CĐ có ý thức trách nhiệm cao trong tổ chức, điều hành công việc

2. Kết quả họat động công đoàn tháng qua:

2.1. Công tác chăm lo đời sống và hoạt động xã hội:

a.Chăm lo đời sống và hoạt động xã hội:

Việc thực hiện chế độ chính sách đối với CBGV đúng theo chế độ chính sách hiện hành.Trong tháng 7/2014 có 4 GV được nâng lương thường xuyên.

Công đoàn cơ sở vận động CBGVNV đơn vị ủng hộ chương trình “ Nghĩa tình Hoàng Sa- trường Sa” với tổng số tiền là 4.600.000đ.

Công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền vận động CBGVNV đóng góp được số tiền là 8.200.000đ, tổ chức lễ viếng thầy Nguyễn Hồng Thắm là giáo viên đang giảng dạy tại trường bị tai nạn qua đời.

Công đoàn tổ chức thăm các gia đình thương binh liệt sĩ : thăm gia đình thầy Đòan Thành Nghiệp; thăm anh Đỗ Minh Khoa với số tiền 400.000đ

Trong tháng 7 đã thăm hỏi 6 lượt CBGVNV với số tiền là 1.300.000đ .

b.Thực hiện quy chế dân chủ:

Nhà trường thực hiện đúng qui chế dân chủ cơ quan .

Nhà trường thực hiện tốt chế độ chính sách về tiền lương, các khoản phụ cấp thâm niên, nâng bậc lương đúng hạn .

Ban Thanh tra nhân dân thu thập thông tin từ các thành viên , giáo viên, qua hộp thư góp ý và báo cáo định kỳ hàng tháng của các ủy viên.

c.Công tác bảo hộ lao động: Nhà trường đảm bảo đầy đủ những điều kiện CSVC phục vụ sinh hoạt, công tác giảng dạy….

2.2. Công tác tuyên truyền giáo dục:

a.Công tác tuyên truyền, giáo dục:

Công đoàn cơ sở tổ chức tuyên truyền ý nghĩa, truyền thống của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

b.Dư luận xã hội: không

2.3. Công tác chuyên môn, thi đua, tham gia quản lý:

Vận động đoàn viên tham gia tốt các hoạt động: trực hè, coi và chấm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2014-2015

Công đoàn cơ sở tổ chức kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam với hình thức là họp mặt tuyên truyềný nghĩa, truyền thống của tổ chức Công đoàn Việt Nam, những kết quả nổi bật CĐCS đạt được trong năm học 2013-2014, giao lưu bóng chuyền nam và bóng chuyền hơi nữ. Kết quả có 76 đoàn viên tham gia .

Công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền đã hoàn tất việc ký hợp đồng giữ xe, hợp đồng căn tin và phòng photo trong trường học.

2.4.Công tác tổ chức, phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh và xây dựng Đảng:

a.Công tác tổ chức cán bộ:

Ban chấp hành CĐ tự bồi dưỡng để nâng cao chất lượng hoạt động. BCH công đoàn luôn thể hiện tinh thần dân chủ, lắng nghe ý kiến đóng góp của tất cả đoàn viên để cải tiến chất lượng hoạt động CĐCS.

b.Công tác phát triển đoàn viên: không

c.Công tác xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh:

Việc tổ chức sinh hoạt BCH, tổ CĐ trong tháng đúng quy chế.

d.Công tác xây dựng Đảng, chính quyền:

Công đoàn cơ sở đã bồi dưỡng 4 đoàn viên ưu tú giới thiệu cho chi bộ tạo nguồn phát triển đảng.

2.5.Hoạt động nữ công:

Hỗ trợ BCH tổ chức kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Tổ chức các câu lạc bộ nữ công cho giáo viên nữ.

2.6.Tham quan, du lịch: không

 

2.7.Công tác của UBKT CĐ; phòng chống tham nhũng:

2.8.Công tác tài chính:

Thu đoàn phí tháng 7.

Việc thu, chi, quyết toán và công khai việc sử dụng đoàn phí, kinh phí của đơn vị trong tháng đúng theo qui định.

Thực hiện quyết toán quý 1,2/2014 đúng theo qui định

III. Nhận xét đánh giá chung:

Ban Chấp hành tổ chức và điều hành hoạt động công đoàn đi vào nề nếp, xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định, tiến bộ trong đơn vị.

Công đoàn có quan tâm, chăm lo đến điều kiện sinh hoạt của giáo viên, tạo điều kiện cho giáo viên phấn khởi, an tâm công tác.

Tổ trưởng CĐ đã quản lý và điều hành hoạt động của tổ khá tốt, việc quan tâm đến hoàn cảnh đời sống giáo viên được cụ thể, kịp thời.

IV.Kế họach tháng tới: ( từ 04/8đến 30/8/2014).

V.Lịch công tác tháng 8/2014.

– BCH công đoàn xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2014-2015.

– UBKT, Ban nữ công xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2014-2015

– Vận động đoàn viên tích cực thực hiện nhiệm vụ năm học.

– Phân công tổ trưởng công đoàn, chuẩn bị hồ sơ cho các tổ công đoàn.

– Lập kế hoạch tổ chức tết Trung thu cho con cán bộ giáo viên.

Ngày Nội dung công tác Người thực hiện
16g30 ngày 7/8/2014 Họp BCH – TTCĐ sơ kết hoạt động tháng 7/2014 và xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 8/2014. Xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2014-2015. BCH-TTCĐ

 

 

Nơi nhận: TM. BAN CHẤP HÀNHCHỦ TỊCH 

 

 

 

Lê Thị Thắm

– CĐGD Tỉnh ; (để báo cáo)
– Chi uỷ;
– Hiệu trưởng ;
– BCH, UBKT CĐCS;
– Các Tổ CĐ;
– Lưu : VT.

 


 

 

 

 

 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*


Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.