Đại hội Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023 thành công tốt đẹp

Trong 02 ngày 02 và 03-01-2018, tại hội trường trường Trung học phổ thông Võ Trường Toản, thành phố Bến Tre, Đại hội Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023 đã được khai mạc và thành công tốt đẹp. Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Bích Hợp, Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, đồng chí Vũ Thị Ngọc, Trưởng Văn phòng Đại diện phía Nam Công đoàn Giáo dục Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Văn Quyền, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; các đồng chí Phan Song Toàn, Nguyễn Thị Kim Dung, Huỳnh Văn Tấn, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; đồng chí Lê Ngọc Bữu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Nguyễn Văn Huấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; các đồng chí Trưởng, Phó Ban Liên đoàn Lao động tỉnh; đồng chí Lưu Nhơn Đức, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh Tiền Giang, đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh Long An; lãnh đạo Hội Khuyến học, Hội Cựu Giáo chức tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo, cán bộ Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre qua các thời kỳ; đại diện Trung tâm Kinh doanh VNPT-Bến Tre, Ban Giám đốc, Ban Giám hiệu Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh, các trường THPT trong tỉnh và 92 đại biểu chính thức đại diện cho gần 2.300 đoàn viên thuộc 37 Công đoàn Cơ sở trực thuộc Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre.

Với phương châm “Dân chủ- Đoàn kết- Trách nhệm- Đổi mới”, đại biểu đã tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, đóng góp thảo luận và đi đến thống nhất dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2018-2023; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre khóa IX; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp ý Văn kiện Đại hội Công đoàn Giáo dục tỉnh, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Công doàn tỉnh Bến Tre và góp sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Đến dự Đại hội, với tinh thần trách nhiệm của Công đoàn cấp trên và của cấp ủy Đảng các đồng chí Nguyễn Thị Bích Hợp- Phó Chủ tịch CĐGD Việt Nam, Nguyễn Thị Kim Dung – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bến Tre, Nguyễn Văn Huấn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã phát biểu chỉ đạo. Các đồng chí đã đánh giá cao thành tích mà Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre đã làm được trong nhiệm kỳ qua; những tồn tại, hạn chế yếu kém nhiệm kỳ qua cần rút kinh nghiệm, đồng thời chỉ rõ những nhiệm vụ cần phải tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ mới 2018-2023. Một nhiệm kỳ mà mà toàn thể cán bộ, đoàn viên, nhà giáo, người lao động các đơn vị trực thuộc phải tập trung đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; tích cực tham gia thực hiện Nghị quyết 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết 18 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19 “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Đại hội đã thể hiện cao tinh thần trách nhiệm của mình trong việc xem xét cân nhắc, lựa chọn bầu 13 đồng chí là đại biểu ưu tú, tiêu biểu, có đủ phẩm chất, năng lực vào Ban Chấp hành; bầu Ban Thường vụ gồm 03 đồng chí; 05 đồng chí được bầu vào Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre khóa X nhiệm kỳ 2018-2023; 01 đại biểu dự Đại hội lần thứ XV Công đoàn Giáo dục Việt Nam, 04 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội lần thứ X Công đoàn tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 218-2023. Đồng chí Phạm Nghi Tiện, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre khóa IX, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre khóa X; đồng chí Trần Thị Nho, Trưởng phòng Giáo dục Thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo được bầu giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra; đồng chí La Thị Thúy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo được bầu vào Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre khóa X.

Đại hội thống nhất biểu quyết và thông qua Nghị quyết gồm 13 chỉ phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ 20182023 gồm 02 nhóm chỉ tiêu như sau:

Về nhóm chỉ tiêu thuộc trách nhiệm của tổ chức công đoàn: (1) Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ 100% cán bộ, nhà giáo, người lao động (trong độ tuổi lao động) vào tổ chức Công đoàn; (2) Phấn đấu hàng năm CĐCS vững mạnh đạt 100%, CĐGD tỉnh đạt loại Tốt; (3) Hàng năm mỗi Công đoàn Cơ sở giới thiệu ít nhất từ 01 đến 02 đoàn viên ưu tú cho Đảng (đối với các đơn vị còn nguồn); (4) Trong nhiệm kỳ 100% cán bộ Công đoàn được dự ít nhất 1 lớp bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng công tác Công đoàn; (5) 100% đơn vị xây dựng quy chế phối hợp giữa Công đoàn và chính quyền; quy chế làm việc của Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra, Ban Nữ công Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân; (6) Hàng năm 100% Ban Nữ công, 100% Ban Thanh tra nhân dân, 100% Ủy ban Kiểm tra xếp loại tốt trở lên; (7) Hàng năm có 95% nữ cán bộ, nhà giáo và người lao động đạt danh hiệu thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”; 90% đoàn viên Công đoàn xuất sắc trở lên; (8) 100% Công đoàn Cơ sở tổ chức được các hoạt động phúc lợi cho đoàn viên; (9) 100% đơn vị thực hiện thu đúng, đủ kinh phí Công đoàn và đoàn phí; không vi phạm quy định về chi, quản lý, sử dụng tài chính Công đoàn.

Vể nhóm chỉ tiêu Công đoàn tham gia thực hiện: (10) 100% đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo thời gian quy định hàng năm; (11) Hàng năm có trên 98% số đoàn viên, người lao động được tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Công đoàn; (12) Phấn đấu hàng năm có 25% giáo viên giỏi cơ sở; 25% cán bộ, nhà giáo, người lao động đăng ký và thực hiện giải pháp, sáng kiến; (13) Đến cuối nhiệm kỳ, 95% cán bộ, nhà giáo, người lao động có đủ năng lực đạt chuẩn theo từng cấp học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Tin; ảnh: Phạm Nghi Tiện, Chủ tịch CĐGD tỉnh Bến Tre)

 

 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*


Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.