Từ sau ngày 02/12/2015 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên các huyện, thành phố sẽ sáp nhập với Trung tâm dạy nghề huyện, thành phố

Đó là nội dung Thông tư liên tịch số 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV, ngày 19/10/2015, giữa Bộ Lao động-Thương binh-xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, “Thông tư liên tịch Hướng dẫn việc sáp nhập Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp công lập cấp huyện thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên”. Sau đây là một số điều khoản cụ thể của Thông tư liên tịch 39

Điều 5. Các trường hợp tổ chức sáp nhập

1. Trường hợp cấp huyện có ba trung tâm công lập thì sáp nhập thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên có đủ ba chức năng đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp.

2. Trường hợp cấp huyện có hai trung tâm công lập thì sáp nhập thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên và bổ sung chức năng còn thiếu để có đủ chức năng đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp.

3. Trường hợp cấp huyện chỉ có một trung tâm công lập thì đổi tên thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên để thực hiện chức năng theo quy định tại Thông tư liên tịch này.

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định giao bổ sung thêm các chức năng còn thiếu cho Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên sau khi được sáp nhập.

Điều 6. Tên gọi của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên

1. Việc đặt tên các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên được quy định như sau: “Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên + tên đơn vị hành chính cấp huyện”.

2. Tên của trung tâm được ghi trong quyết định thành lập trung tâm, con dấu, biển hiệu và các giấy tờ giao dịch.

Điều 7. Phân cấp quản lý

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện trực tiếp quản lý, chỉ đạo Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên.

2. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm quản lý và hướng dẫn về chuyên môn đối với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên theo thẩm quyền.

Điều 8. Địa vị pháp lý của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Thường xuyên

1. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên là đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

2. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên hoạt động theo quy định của Luật giáo dục nghề nghiệp, Luật giáo dục, Thông tư liên tịch này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 19. Trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trương triển khai sáp nhập các trung tâm công lập cấp huyện.

2. Triển khai thực hiện quyết định sáp nhập các trung tâm công lập cấp huyện thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên.

3. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các đơn vị có liên quan đảm bảo các điều kiện cần thiết để tổ chức triển khai hoạt động sau khi có quyết định thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên.

4. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý nhà nước về đào tạo nghề nghiệp đối với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý nhà nước về giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp đối với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên.

Điều 20. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

1. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh thực hiện các nhiệm vụ được giao về sáp nhập Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp công lập cấp huyện thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên.

2. Trực tiếp quản lý Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên.

3. Chịu trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết và kiểm tra, giám sát những vấn đề liên quan đến nhân sự, xử lý tài sản, cơ sở vật chất của các trung tâm thuộc phạm vi quản lý.

Đính kèm Thông tư liên tịch 39

Tải xuống (39_2015_TTLT-BLDTBXH-BGDDT-BNV_294489.doc)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*


Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.