Đại hội Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 thành công tốt đẹp

Ngày 21-5-2015, tại hội trường trường THCS Vĩnh Phúc, Thành phố Bến Tre Đại hội Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã tiến hành khai mạc và thành công tốt đẹp. Dự Đại hội có 123 đảng viên thuộc Đảng bộ Sở GD và ĐT. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh, đại diện Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Sau 1 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Sở GD và ĐT lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 15 đ/c; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh gồm 5 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở GD và ĐT lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 với sự tán thành của 100% đảng viên chính thức dự Đại hội.

Sau đây là danh sách Ban chấp hành, Uỷ ban kiểm tra Đảng bộ Sở GD và ĐT nhiệm kỳ 2015-2020:

Ban Thường vụ Đảng uỷ Sở GD và ĐT nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 5 đ/c:

1. Đ/c Lê Ngọc Bữu, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở GD và ĐT, Bí thư Đảng uỷ

2. Đ/c Nguyễn Văn Huấn, P.Giám đốc Sở GD và ĐT, P.Bí thư Đảng uỷ

3. Đ/c Nguyễn Thị Bé Mười, P.Giám đốc Sở GD và ĐT, UV BTV Đảng uỷ.

4. Đ/c Phạm Nghi Tiện, Chủ tịch CĐGD Tỉnh, UV BTV Đảng uỷ.

5. Đ/c Nguyễn Văn Bé, Trưởng phòng TCCB, UV BTV Đảng uỷ.

Các đ/c Đảng uỷ viên nhiệm kỳ 2015-2020

6. Đ/c Nguyễn Trung Bắc, Phó Chánh Thanh tra Sở GD và ĐT, Đảng uỷ viên

7. Đ/c Lê Văn Chín, Phó Giám đốc Sở GD và ĐT, Đảng uỷ viên.

8. Đ/c Nguyễn Thị Hồng, P. Trưởng phòng KHTC, Đảng uỷ viên

9. Đ/c Trần Văn Liêm, Trưởng phòng GD Tiểu học, Sở GD và ĐT, Đảng uỷ viên.

10. Đ/c Trần Tấn Minh, Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Bến Tre, Đảng uỷ viên.

11. Đ/c Trịnh Văn Nghĩa, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự an chuyên ngành Giáo dục, Đảng uỷ viên.

12. Đ/c Bùi Minh Nhựt, Trưởng phòng GD Chuyên nghiệp Sở GD và ĐT, Đảng uỷ viên.

13. Đ/c Cao Minh Sơn, Trưởng phòng GD Trung học, Sở GD và ĐT, Đảng uỷ viên.

14. Đ/c Hồ Thị Thu Thuỷ, Hiệu trưởng trường Nuôi dạy trẻ em khuyết tật tỉnh, Đảng uỷ viên.

15. Đ/c Châu Quang Trình, Chuyên viên phòng GD Trung học, Sở GD và ĐT, Đảng uỷ viên.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 3 đ/c:

1. Đ/c Nguyễn Văn Bé, Trưởng phòng TCCB, UV BTV Đảng uỷ, Chủ nhiệm UBKT

2. Đ/c Nguyễn Trung Bắc, Phó Chánh Thanh tra Sở GD và ĐT, Đảng uỷ viên

3. Đ/c Võ Quốc Khanh, P. Chánh Văn phòng Sở GD và ĐT, Uỷ viên UBKT

Danh sách đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020

Đại biểu chính thức gồm 5 đ/c:

1. Đ/c Nguyễn Văn Huấn, P.Giám đốc Sở GD và ĐT, P.Bí thư Đảng uỷ

2. Đ/c Nguyễn Thị Bé Mười, P.Giám đốc Sở GD và ĐT, UV BTV Đảng uỷ.

3. Đ/c Phạm Nghi Tiện, Chủ tịch CĐGD Tỉnh, UV BTV Đảng uỷ.

4. Đ/c Nguyễn Văn Bé, Trưởng phòng TCCB, UV BTV Đảng uỷ.

5. Đ/c Cao Minh Sơn, Trưởng phòng GD Trung học, Sở GD và ĐT, Đảng uỷ viên.

Đại biểu dự khuyết gồm 01 đ/c:

1. Đ/c Trần Tấn Minh, Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Bến Tre, Đảng uỷ viên.

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đảng viên Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2015 – 2020

—–

– Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua ngày 19 tháng 01 năm 2011;

– Căn cứ Chỉ thị 36-CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kế hoạch số 58-KH/ĐU ngày 14 tháng 10 năm 2014 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về Đại hội đảng bộ cấp cơ sở và Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020;

Đại hội đảng viên Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo diễn ra vào lúc 07giờ30 đến 16giờ ngày 21/5/2015, với sự có mặt 123 đảng viên trong tổng số 124 đảng viên được triệu tập. Đại hội đã nghe Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015 trình bày Báo cáo chính trị trình Đại hội đảng viên Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2015-2020 và Bản tự phê bình của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kì 2010-2015; Đại hội đã thảo luận các văn kiện và bầu cử thành công Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên;

Trên cơ sở ý kiến thảo luận của Đại hội và kết quả biểu quyết,

QUYẾT NGHỊ:

  1. Nhất trí thông qua Báo cáo chính trị trình Đại hội đảng viên Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2015-2020; giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới, căn cứ kết quả thảo luận, biểu quyết của Đại hội, ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tiến hành điều chỉnh, bổ sung và ban hành chính thức.
  2. Đại hội đã biểu quyết nhất trí một số mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây:

a. Về mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ chính trị

Phấn đấu từ nay đến hết nhiệm kỳ đạt được các chỉ tiêu chủ yếu sau:

– Huy động học sinh trong độ tuổi đến trường: cháu vào nhà trẻ trên 10%, mẫu giáo 80%; tiểu học đạt 99,9%; trung học cơ sở đạt 98%.

– Duy trì thành quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi (100% huyện đạt chuẩn); trên 90% xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2; nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở; tiếp tục thực hiện phổ cập giáo dục trung học ở những nơi có điều kiện; trên 80% thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ học vấn trung học phổ thông và tương đương.

– Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia ở mầm non đạt 40%, ở các cấp phổ thông đạt trên 50%.

b. Về nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của công tác xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, công tác quốc phòng-an ninh

– Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu:

Nâng cao tư tưởng, nhận thức chính trị trong cán bộ, đảng viên, tạo nên bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ chí Minh; có ý thức tự giác, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của Đảng, chính quyền và đoàn thể giao; có ý thức tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền và đoàn thể vững mạnh; đấu tranh chống tiêu cực và các biểu hiện lệch lạc về chính trị tư tưởng.

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, năng lực quản lý, điều hành của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị để đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong tổ chức và hoạt động của Đảng.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy Đảng, công tác tự kiểm tra, thanh tra các cơ quan, đơn vị; chủ động ngăn ngừa và kiên quyết xử lý sai phạm, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Tiếp tục xây dựng hoàn thiện bộ máy cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, nhất là ở cơ quan Sở; thực hiện phòng chống tham nhũng, tiết kiệm, chống lãng phí và các tiêu cực khác.

Lãnh đạo các tổ chức Công đoàn cơ sở, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh.

Lãnh đạo thực hiện thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở các cơ quan, đơn vị; lãnh đạo thực hiện nâng cao chất lượng cơ quan, đơn vị văn hóa.

Tăng cường lãnh đạo thực hiện có hiệu quả về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới. Tăng cường công tác nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng trong cán bộ, đảng viên, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn cơ quan, đơn vị.

Lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 07/01/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” nhân kỷ niệm 55 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2015-2020.

– Phấn đấu đạt các mục tiêu, chỉ tiêu sau:

+ Không có cán bộ, đảng viên có hành vi (nói, viết, làm) trái với quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

+ Không có đảng viên vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm.

+ Triển khai tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

+ Tiếp tục giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh hàng năm.

+ Hàng năm có ít nhất 50% chi bộ trực thuộc đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh”; không có chi bộ xếp loại yếu kém.

+ Phấn đấu cuối nhiệm kỳ có 100% đảng viên có trình độ lý luận chính trị theo quy định.

+ Hàng năm có 100% chi bộ trực thuộc và 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

+ Trong nhiệm kỳ kết nạp 10 đảng viên mới.

+ Hàng năm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đạt 100% chỉ tiêu do cấp ủy, Ủy ban kiểm tra cấp trên giao và theo Điều lệ Đảng quy định.

+ Lãnh đạo tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hàng năm có 100% được cấp trên xếp loại vững mạnh trở lên.

3. Giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới có nhiệm vụ vận dụng các chỉ thị, nghị quyết, chính sách của Đảng,của Nhà nước, của ngành,phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” và nội dung Nghị quyết nàyđể cụ thể hoá, xây dựng kế hoạch hàng năm thực hiện hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng viên Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020.

  1. Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết này.

Ban chấp hành Đảng bộ Sở GD và ĐT nhiệm kỳ 2015-2020

DSC05975

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020

DSC05977

Quang cảnh Đại hội

DSC05969 DSC05970

DSC05973

(Phạm Nghi Tiện, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre)

Tải xuống (TaiLieuTuyenTruyenDaiHoiDangBoSoGDDT-2015-2020.pdf)

1 bình luận

  1. Chúc mừng Đại hội Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 thành công tốt đẹp!

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*


Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.