Công đoàn giáo dục tỉnh lấy ý kiến về thời gian sinh hoạt Công đoàn

Công đoàn giáo dục tỉnh lấy ý kiến về thời gian sinh hoạt Công đoàn

Để giúp Công đoàn cơ sở thuận lợi trong việc tổ chức họp Công đoàn cơ sở, cũng như tham dự các cuộc họp, tập huấn do CĐGD tỉnh tổ chức, Ban Thường vụ Công đoàn giáo dục tỉnh dự kiến có Công văn gửi Thủ trưởng, Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc Sở GD và ĐT đề nghị dành thời gian thích hợp cho Công đoàn cơ sở tổ chức các cuộc họp. Để được sự thống nhất cao, Ban Thường vụ CĐGD tỉnh đề nghị CĐCS trực thuộc cho ý kiến về 2 nội dung sau

(Lưu ý: chỉ trả lời trực tiếp trong mục phản hồi phía dưới từ nay đến ngày 15/12/2014):

1. CĐGD tỉnh có cần gửi công văn này không?

2. Nếu có thì thời gian dành cho cho họp toàn thể CĐCS thích hợp nhất vào lúc nào trong tháng? Thời gian CĐGD tỉnh mời Chủ tịch CĐCS về dự họp thích hợp nhất là ngày ngày nào trong tuần ? (thứ Hai hoặc thứ Ba…. thứ Sáu, thứ Bảy)

 

24 bình luận

 1. 1.Từ trước tới nay, CĐCS thường họp chung vào thứ năm đầu tuần hàng tháng với 2 phần: Phần I: họp hôị đồng; phần II: họp CĐCS.
  2.Thời gian họp chủ tịch CĐCS vào thứ 7 sẽ thuân tiện đi dự hơn.

 2. 1. Công đoàn Trung tâm GDTX Tỉnh sinh hoạt CĐCS chung với họp Hội đồng , sáng thứ 5 tuần thứ 3 của tháng
  2. Thời gian họp CT CĐCS theo em nên tránh ngày thứ 7, các ngày khác trong tuần đều được, vì trung tâm chủ yếu đông học viên vào thứ 7 và CN nên cv cần giải quyết nhiều.

 3. 1. Công đoàn trường THPT An Thới sinh hoạt CĐCS chung với họp Hội đồng
  2. Thời gian họp CT CĐCS theo em nên vào ngày thứ 6

 4. Đơn vị THPT Nguyễn Thị Định sinh hoạt CĐCS chung buổi họp Hội đồng; Họp tổ CĐ lồng ghép cùng buổi họp tổ chuyên môn.
  Thời gian họp CT CĐCS theo ý kiến chủ quan của Em vào thứ Bảy là thuận tiện.

 5. Công đoàn trường THPT Lạc Long Quân họp Công đoàn cùng với cuộc họp Hội đồng sư phạm vào tuần thứ 1 của tháng,các tổ Công đoàn họp chung với tổ chuyên môn.
  Thời gian họp đối với công đoàn Tỉnh nên cho cố định 1 ngày nào đó trong tuần, để Công đoàn trường nhờ BGH không sắp thời khóa biễu vào ngày đó.

 6. Trường THPT Lê Hoàng Chiếu họp tổ công Đoàn chung với họp tổ chuyên môn. Thường họp toàn thể công đoàn viên vào buổi họp hội đồng sư phạm để phổ biến các công việc liên quan đến công đoàn.

 7. CĐCS Trường THPT Lê Quí Đôn họp chung với buổi họp hội đồng vào tuần đầu mỗi tháng. Sau khi BCH sơ kết công tác tháng qua và nêu phương hướng công tác tháng tới xong mới họp Hội đồng (khoảng 30 phút). Nếu có thông báo gì đột xuất thì BCH sẽ gởi văn bản họp chung với tổ chuyên môn.

  Thời gian CĐGD Tỉnh mời BCH Công đoàn cơ sở họp vào ngày thứ sáu hoặc thứ bảy

 8. 1. CĐCS TTGDTX Ba Tri họp mỗi tháng trong buổi họp hội đồng trường.
  2. CĐGD mời họp vào ngày thứ 7 .

 9. CĐCS THPT Mạc Đĩnh Chi tổ chức họp CĐCS chung với HĐSP nhà trường. BGH dành khoảng hơn 30 phút cuối buổi họp cho CĐCS phổ biến nội dung sinh hoạt công đoàn

  Thời gian họp (CĐDG tỉnh) )vào thứ bảy là phù hợp .

 10. Theo qui chế phối hợp CĐCS và Hiệu trưởng
  1-CĐCS THPT Phan Thanh Gian không tổ chức họp CĐCS
  2-CĐCS họp chung với HĐSP nhà trường. BGH dành 15-30 phút đầu buổi họp cho CĐCS phổ biến nội dung sinh hoạt công đoàn
  3-Họp tổ chuyên môn dành thời gian 10-15 phút cho Tổ trưởng CĐ phổ biến nội dung sinh hoạt Tổ công đoàn .
  4-Thời gian họp vào thứ bảy là phù hợp .

 11. Trường THPT Phan Văn Trị từ nhiệm kỳ trước đến nay đều có dành thời gian cho họp CĐCS nhưng không có buổi họp riêng mà cùng buổi với cuộc họp tổ chuyên môn trong tuần thứ 4 của mỗi tháng (tuần 1 họp HĐGV, tuần 2 họp tổ chuyên môn lần 1, tuần 3 họp Đoàn thể và Đảng, tuần 4 họp tổ chuyên môn lần 2). Do điều kiện công tác của trường nên BGH đã quy định chung các cuộc họp này đều tiến hành vào chiều thứ năm hàng tuần. Đây là thời gian thích hợp nhất để có thể họp chung toàn trường (BGH xếp thời khóa biểu để giờ đó tất cả đều có thể dự họp)
  CĐGD tỉnh có thể triệu tập họp Chủ tích CĐCS vào thứ sáu vì thứ bảy có một số CT và PCT làm công tác chủ nhiệm lớp,

 12. Trường Chuyên từ nhiệm kỳ trước đến nay đều có dành thời gian cho họp CĐCS nhưng không có buổi họp riêng mà cùng buổi với cuộc họp tổ chuyên môn trong tuần thứ 2 của mỗi tháng (tuần 1 họp HĐGV, tuần 2 họp tổ chuyên môn lần 1, trước khi họp tổ thì họp CĐCS, tuần 3 họp chủ nhiệm, tuần 4 họp tổ chuyên môn lần 2). Do điều kiện công tác của trường nên BGH đã quy định chung các cuộc họp này đều tiến hành vào chiều thứ sáu hàng tuần. Đây là thời gian thích hợp nhất để có thể họp chung toàn trường (BGH xếp thời khóa biểu để giờ đó tất cả đều có thể dự họp)
  CĐGD tỉnh có thể triệu tập họp Chủ tích CĐCS vào thứ năm hoặc thứ bảy, khi đã có quy định thì Chủ tịch CĐCS sẽ chủ động đề nghị nhà trường xếp thời khóa biểu cho phù hợp để không thường xuyên mất giờ dạy (nhất là chủ tích CĐCS nào chủ yếu dạy lớp 12)

 13. Ba năm nay CĐCS Đoàn Thị Điểm họp chung với họp Hội đồng sư phạm hàng tháng .Trong mỗi cuộc họp có hai phần. Phần đầu là hiệu trưởng chủ trì phần sau là chủ tịch công đoàn chủ trì thấy ổn định.CDGD mời họp vào Thứ bảy là phù hợp .Tuy nhiên, CĐGD chỉ định một ngày cố định trong mỗi đầu năm học hoặc học kỳ để BGH sắp thời khóa biểu tránh ngay ngày họp cho CTCĐ.

 14. Ba năm nay CĐCS Đoàn Thị Điểm họp chung với họp Hội đồng sư phạm hàng tháng .Trong mỗi cuộc họp có hai phần. Phần đầu là hiệu trưởng chủ trì phần sau là chủ tịch công đoàn chủ trì thấy ổn định.CĐGD mời họp vào Thứ bảy là phù hợp .Tuy nhiên, CĐGD chỉ định một ngày cố định trong mỗi đầu năm học hoặc học kỳ để BGH sắp thời khóa biểu tránh ngay ngày họp cho CTCĐ.

 15. 1. CĐCS Trung tâm GDTX Châu Thành họp Hội đồng và họp CĐCS vào sáng thứ bảy tuần 4 cuối tháng (khoảng từ 28, 29, 30 tây hàng tháng) Các cuộc họp khác và các tiết thao giảng đều thực hiện vào sáng thứ bảỷ các tuần trong tháng.
  2. Vì lịch họp của đơn vị nên CĐCS đề nghị CĐGD tỉnh nên tổ chức họp, tập huấn vào ngày thứ sáu. Ý kiến của CĐCS thì nên có thông báo gửi hiệu trưởng.

 16. 1. CĐCS THPT TRẦN TRƯỜNG SINH họp vào đầu mỗi tháng trong buổi họp hội đồng trường.
  2. CĐGD mời họp vào ngày thứ 6 vì ngày thứ 7 mộtt số UVBCH có chủ nhiệm lớp.

 17. CĐCS THPT NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

  1- Theo ý kiến của BCH CĐCS thì CĐGD tỉnh cần có công văn gởi Hiệu trưởng khi mời họp, tập huấn..Thời gian mời họp vào Thứ Sáu hoặc Thứ Bảy .
  2-BCH CĐCS họp vào chiều Thứ 6 tuần đầu mỗi tháng.

 18. 1. CĐCS THPT LÊ ANH XUÂN họp vào đầu mỗi tháng trong buổi họp hội đồng trường
  2. CĐGD mời họp vào Thứ Sấu hoặc Bảy là thuận tiện nhất vì đa số CTCĐ đều tham gia giảng dạy các ngày trong tuần.

 19. 1. Trường em họp CĐCS vào đầu mỗi tháng để dễ triển khai các hoạt động trong tháng đó.
  2. CĐGD mời họp vào Thứ Bảy là thuận tiện nhất vì đa số CTCĐ đều tham gia giảng dạy các ngày trong tuần.

 20. 1. Theo em CĐGD tỉnh cần gửi công văn này để có cơ sở thực hiện một cách đồng loạt ở tất cả các CĐCS.
  2. Ở trường em một tháng họp đoàn thể 1 lần (giống như họp hội đồng) được thực hiện thường vào ngày thứ 4 tuần thứ nhât của mỗi tháng. (Tuần 1: Họp hội đồng; Tuần 2: Họp tổ; Tuần 3: Chủ nhiệm; Tuần 4:Họp tổ )
  3. Còn thời gian CĐGD tỉnh mời Chủ tịch CĐCS về dự họp thích hợp nhất là ngày: thứ sáu vì có 1 số chỉ tịch hoặc phó chủ tịch làm công tác công tác chủ nhiệm.

 21. 1. Theo em CĐGD tỉnh cần gửi công văn này để có cơ sở thực hiện một cách đồng loạt ở tất cả các CĐCS.
  2. Ở trường em một tháng họp đoàn thể 1 lần (giống như họp hội đồng) được thực hiện vào ngày thứ 5 tuần thứ hai của mỗi tháng. (Tuần 1: Họp tổ; Tuần 2: Họp đoàn thể; Tuần 3: Họp tổ; Tuần 4: Họp hội đồng)
  3. Còn thời gian CĐGD tỉnh mời Chủ tịch CĐCS về dự họp thích hợp nhất là ngày: thứ bảy

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*


Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.