Công đoàn Giáo dục tỉnh đề nghị CĐGD huyện/thành phố và CĐCS trực thuộc báo cáo kết quả tuyên truyền 45 năm thực hiện Di chú Chủ tịch Hồ Chí Minh

Công đoàn Giáo dục tỉnh đề nghị CĐGD huyện/thành phố và CĐCS trực thuộc

báo cáo kết quả tuyên truyền 45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

Để tổng hợp kết quả tuyên truyền 45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chíu Minh (02/9/1969-02/9-2914) báo cáo CĐGD Việt Nam, Ban Thường vụ CĐGD tỉnh đề nghị CĐGD huyện/thành phố và CĐCS trực thuộc báo cáo theo nội duyng sau: (Báo cáo nhanh qua mục gửi phản hồi phía dưới mục này)

1. Hoạt động tuyên truyền

-Nội dung tuyên truyền:

-Số người dự: Tỉ lệ:

2.Các hoạt động khác (nếu có)

-Số người dự

Tỉ lệ:

3.Thời gian từ nay đến hết ngày 10/12/2014

46 bình luận

 1. Báo cáo Nội dung tuyên truyền 45 năm thực hiện di chúc:
  – Theo đề cương: hoàn cành, nội dung, ý nghĩa của di chúc;
  – Thành tựu CM Việt Nam qua 45 năm thực hiện di chúc;
  – Số người tham dự: 68/70 ( 1 hộ sản, 1 đi học SAU đh) tỷ lệ 100%

 2. 1. Hoạt động tuyên truyền 45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh của các CĐCS Trường THPT Phan Liêm:
  – Nội dung: Theo đề cương của CĐGD tỉnh
  + Hoàn cảnh, nội dung, giá trị, ý nghĩa của Di chúc
  + Những thành tựu to lớn của CMVN qua 45 thực hiện Di chúc
  – Số người tham dự : CBGV 45/51 người, Tỷ lệ : 90.2%

 3. 1. Hoạt động tuyên truyền:
  – Nội dung:
  + Hoàn cảnh, nội dung, giá trị, ý nghĩa của Di chúc
  + Những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam qua 45 năm thực hiện Di chúc
  – Số người tham dự: 63/68(2 học cao học, 3 hậu sản). Tỉ lệ: 100%

 4. 1.Hoat dong tuyen truyen
  -Hoan canh, y nghia cua Di chuc
  -Toan van Di chuc cua Chu tich Ho Chi Minh
  -Nhung thanh tuu cua cach mang Viet Nam qua 45 nam thuc hien di chuc
  2. So nguoi du:
  -CB GV NV: 2.297, ti le: 95.5%
  -Hoc sinh: 8.458
  3. Hinh thuc tuyen truyen
  -Sinh hoat trong Hoi dong
  -Sinh hoat duoi co
  Trung bay hinh anh trong phong truyen thong

 5. 1. Hoạt động tuyên truyền 45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh của các CĐCS trực thuộc CĐGD huyện Chợ Lách
  – Nội dung: Theo đề cương của CĐGD tỉnh
  + Hoàn cảnh, nội dung, giá trị, ý nghĩa của Di chúc
  + Những thành tựu to lớn của CMVN qua 45 thực hiện Di chúc
  – Số người tham dự : CBGV 1225/1331 người, Tỷ lệ : 92,03%

 6. 1. Tuyên truyền 45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh
  1. Hoạt động tuyên truyền:
  – Nội dung: Theo đề cương của CĐGD tỉnh
  + Hoàn cảnh, nội dung, giá trị, ý nghĩa của Di chúc
  + Những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam qua 45 năm thực hiện Di chúc
  – Số người tham dự: 100%(Gởi qua email)

 7. CĐGD thành phố báo cáo kết quả tuyên truyền 45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh
  Triển khai đến CĐCS trực thuộc tài liệu do Ban Tuyên giáo TW phát hành
  1.Hoạt động tuyên truyền:
  – Nội dung báo cáo
  + Hoàn cảnh, nội dung, giá trị, ý nghĩa của Di chúc
  + Những thành tựu to lớn của CMVN qua 45 thực hiện Di chúc
  – Số người tham dự : CBGV 5925 người; HS 13200
  – Tỷ lệ : 98%
  – Các hoạt động khác
  + CBGV đăng ký mô hình Nêu gương người tốt việc tốt
  + Tham gia thi viết sáng tác các tác phẩm về Bác

 8. CĐCS CTy CP Sách Thiết Bị
  Báo cáo tuyên truyền 45 năm thực hiện Di Chúc của Chủ Tịch Hồ Chí Minh (2/9/1969-2/9/2014)
  1-Hoạt động tuyên truyền:
  + Nội dung : Theo đề cương của CĐGD Tỉnh
  – Hoàn cảnh, nội dung, giá trị và ý nghĩa của Di Chúc
  – Những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam qua 45 năm thực hiện Di Chúc của Bác
  + Số người tham dự 27/29 – Còn lại 2/29 bằng hình thức tài liệu tuyên truyền
  2- Các hoạt động khác : Không có

 9. CĐCS Trung tâm GDTX Châu Thành: Báo cáo kết quả tuyên truyền 45 năm thực hiện Di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh.
  1. Hoạt động tuyên truyền:
  – Nội dung: Theo đề cương của CĐGD tỉnh. Nhấn mạnh một số nội dung cốt lõi để sau khi quán triệt ĐV bổ sung vào nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
  + Hoàn cảnh, nội dung, giá trị, ý nghĩa của Di chúc.
  + Những thành tựu của cách mạng Việt Nam qua 45 năm thực hiện Di chúc.
  2. Các hoạt động khác:
  – Tổ chức đưa nội dung Di chúc vào chương trình Phát thanh học đường hàng ngày.
  – Phổ biến tài liệu đưa về các tổ công đoàn.
  3. Số người được nghe tuyên truyền:
  – CBGV,NV: 22/24 người.( Vắng 02: 01 nghỉ sản, 01 nghỉ ốm dài hạn). Tỉ lệ 91,7%.
  – HS: 186 em.

 10. Tuyên truyền 45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh ( 2/9/1969 – 2/9/2014 )
  1. Hoạt động tuyên truyền:
  – CĐGD thành phố triển khai đến CĐCS theo Đề cương của Ban tuyên giáo TW phát hành.
  + Hoàn cảnh, nội dung, giá trị và ý nghĩa của Di chúc.
  + Những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam qua 45 năm thực hiện Di chúc của Bác
  – Số người tham dự: 5890 CBGV Tỉ lệ 98%
  2- Các hoạt động khác:
  – Vận động CBGV tham gia thi viết và quảng bá tác phẩm về Bác
  – Đăng ký mô hình Nêu gương người tốt việc tốt
  – Số người tham dự: 3225 CBGV

 11. Tuyên truyền 45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh
  1. Hoạt động tuyên truyền:
  – Nội dung: Theo đề cương của CĐGD tỉnh
  + Hoàn cảnh, nội dung, giá trị, ý nghĩa của Di chúc
  + Những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam qua 45 năm thực hiện Di chúc
  2. Số người tham dự: 42/42 (100%)

 12. CĐCS TTGDTX THẠNH PHÚ
  BÁO CÁO
  Kết quả tuyên truyền 45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/9/1969-02/9/2014)
  1. Hoạt động tuyên truyền:
  – Nội dung: Theo đề cương của CĐGD tỉnh
  + Hoàn cảnh, nội dung, giá trị, ý nghĩa của Di chúc
  + Những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam qua 45 năm thực hiện Di chúc
  – Số người tham dự: 18/19 (01 đi học cao học)
  – Tỉ lệ: 100%

 13. Tuyên truyền 45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh ( 2/9/1969 – 2/9/2014 )
  1. Hoạt động tuyên truyền:
  – Nội dung theo Đề cương của CĐGD tỉnh;
  + Hoàn cảnh, nội dung, giá trị và ý nghĩa của Di chúc.
  + Những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam qua 45 năm thực hiện Di chúc của Bác
  – Số người tham dự: 86/90 ( 2GV học sau ĐH, 2GV nghỉ hộ sản ) 100%
  2. Các hoạt động khác: không

 14. 1. Hoạt động tuyên truyền:
  – Nội dung: (Theo đề cương tuyên truyền của CĐGD tỉnh)
  + Hoàn cảnh, nội dung, giá trị, ý nghĩa của Di chúc
  + Những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam qua 45 năm thực hiện Di chúc
  – Số người tham dự: 22/24 tỉ lệ: 91,7%
  2. Hoạt động khác: không.

 15. Trường Chuyên báo cáo kết quả tuyên truyền 45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh
  – Hoạt động tuyên truyền : báo cáo trước toàn trường trong sinh hoạt cờ (sáng thứ hai ngày 01/9/2014)
  – Nội dung báo cáo :
  + Hoàn cảnh, nội dung, giá trị, ý nghĩa của Di chúc
  + Những thành tựu to lớn của CMVN qua 45 thực hiện Di chúc
  – Số người tham dự : 80/86 công đoàn viên (03 GV đi học, 02 nhân viên bảo vệ KTX, 01 nghỉ hộ sản)
  – Tỷ lệ : 93,02%
  – Các hoạt động khác :
  + Phát thanh đầu giờ trong toàn trường
  + Phổ biến tài liệu ở tập bản tin để trong văn phòng cho GV
  + Đưa vào nội dung thi đua ở HK I, nội dung sinh hoạt tổ công đoàn

 16. BÁO CÁO KẾT QUẢ TUYÊN TRUYỀN 45 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA BÁC
  1. Hoạt động tuyên truyền:
  – Nội dung tuyên truyền:
  . Hoàn cảnh, nội dung, giá trị, ý nghĩa Di chúc của Bác
  . Những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam qua 45 năm thực hiện
  – Số người tham dự: 78/78 tỉ lệ 100%
  1. Các hoạt động khác: không có

 17. Công Đoàn Trung Tâm GDTX Thành Phố
  Báo cáo: V/v Tổ chức kỉ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
  1. Hoạt động tuyên truyền:
  – Nội dung: Theo đề cương của CĐGD tỉnh
  + Hoàn cảnh, nội dung, giá trị, ý nghĩa của Di chúc
  + Những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam qua 45 năm thực hiện Di chúc
  – Số lượng tham gia 32 / 33 (1 nghỉ hộ sản).
  2-Các hoạt động khác
  – Đọc một số bức thư Bác gởi ngành GD cho học sinh trong sinh hoạt chào cờ .
  – Lồng ghép các chuyên đề, lời căn dặn của Người về Đảng trong họp Chi Bộ.

 18. CĐCS THPT PHAN THANH GIẢN
  Tuyên truyền 45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh
  1. Hoạt động tuyên truyền:
  – Nội dung: Theo đề cương của CĐGD tỉnh
  + Hoàn cảnh, nội dung, giá trị, ý nghĩa của Di chúc
  + Những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam qua 45 năm thực hiện Di chúc
  2-Các hoạt động khác
  – Đọc một số bức thư Bác gởi ngành GD cho học sinh trong sinh hoạt chào cờ đầu tuần
  -Có 98 CB-GV và 1.462 học sinh tham gia .

 19. Tuyên truyền 45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh
  1. Hoạt động tuyên truyền: Tổ chức cho CĐV, CB, GV, NV xem VCD của Hoàng Chí Bảo (2 đợt)
  – Số người tham dự: 27/27 tỉ lệ 100%
  2. Các hoạt động khác: không có

 20. 1.Hoạt động tuyên truyền:
  – Nội dung tuyên truyền:
  . Hoàn cảnh, nội dung, giá trị, ý nghĩa Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
  . Những thanh tựu to lớn của cách mạng Việt Nam qua 45 năm thực hiện Di chúc của Bác
  – Số người tham dự: 78/78 tỉ lệ: 100%
  2. Các hoạt động khác: không có

 21. Tuyên truyền 45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh
  1. Hoạt động tuyên truyền: thông báo đoàn viên đọc nội dung di chúc dán trên bản tin công đoàn
  – Nội dung: Toàn bộ nội dung di chúc theo tài liệu của CDGD tỉnh
  – Số người tham dự: 27/28(1 nghỉ hộ sản) tỉ lệ 100%
  2. Các hoạt động khác: không có

 22. Báo cáo tuyên truyền 45 năm thực hiện di chúc – CĐCS THPT Lạc Long Quân
  Hoạt động tuyên truyền:
  – Nội dung:
  + Hoàn cảnh, nội dung, giá trị, ý nghĩa của Di chúc
  + Những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam qua 45 năm thực hiện Di chúc
  – Số người tham dự: 52/56( 1 thai sản,3 GV đi học cao học). Tỉ lệ: 100%

 23. 1. Hoạt động tuyên truyền
  – Nội dung tuyên truyền:
  + Hoàn cảnh, nội dung, giá trị và ý nghĩa của Di chúc
  + Những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam qua 45 năm thực hiện Di chúc
  -Số người dự: 1291 /1353 Tỉ lệ: 95,4%
  2.Các hoạt động khác (nếu có)
  – Tham gia hội thi 45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh do LĐLĐ huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức. Chỉ tiêu: mỗi CĐCS trường học cử 01 đ/c dự thi.
  – Số người dự thi: 29/45 ; Tỉ lệ: 64,4 % ; cổ động viên tham dự : 145 đ/c.

 24. Tuyên truyền 45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh
  1. Hoạt động tuyên truyền:Đọc triển khai và dán trên bản tin công đoàn
  – Nội dung: Toàn bộ nội dung di chúc theo tài liệu của CDGD tỉnh
  + Những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam qua 45 năm thực hiện Di chúc
  – Số người tham dự: 63/64(1 nghỉ hộ sản)

 25. 1. Hoạt động tuyên truyền
  Nội dung
  Hoàn cảnh, nội dung, giá trị của bản di chúc
  Những thành tựu của cách mạng qua 45 năm thực hiện di chúc
  Số người dự : 32/33 (1 giáo viên nghỉ hậu sản), tỉ lệ 100%
  2. Các hoạt động khác : không co´

 26. CĐCS TRUNG TÂM KTTH-HN
  BÁO CÁO KẾT QUẢ TUYÊN TRUYỀN 45 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

  1. Hoạt động tuyên truyền
  + Những nội dung cơ bản và toàn văn trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
  + Những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam qua 45 năm thực hiện di chúc
  + Số người dự: 14 Tỉ lệ: 100%
  2.Các hoạt động khác : không

 27. Tuyên truyền 45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh
  1. Hoạt động tuyên truyền:
  – Nội dung: T
  + Hoàn cảnh, nội dung, giá trị, ý nghĩa của Di chúc
  + Những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam qua 45 năm thực hiện Di chúc
  – Số người tham dự: 55/58 (3 nghỉ hậu sản) 100%

 28. 1. Hoạt động tuyên truyền

  -Nội dung tuyên truyền:
  + Hoàn cảnh, nội dung, giá trị và ý nghĩa của Di chúc
  + Những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam qua 45 năm thực hiện di chúc

  -Số người dự: 37 Tỉ lệ: 100%

  2.Các hoạt động khác
  – Lồng ghép nội dung đưa vào thi đua đợt 1 lập thành tích chào mừng 32 năm ngày nhà giáo Việt Nam và 45 năm thực hiện di chúc Bác Hồ.

  – Đối tượng thi đua: Toàn thể giáo viên và học sinh của trường.

  3.Thời gian từ nay đến hết ngày 10/12/2014

 29. CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ THPT NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
  BÁO CÁO KẾT QUẢ TUYÊN TRUYỀN 45 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
  1- Hoạt động tuyên truyền:
  -Hoàn cảnh, nội dung, giá trị, ý nghĩa của Di chúc.
  -Những thành tựu to lớn của CMVN qua 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
  -Số người dự : 80/81 ( vắng 01, lí do: nghỉ hộ sản ) Tỉ lệ: 100%.
  2- Các hoạt động khác : không có

 30. -Nội dung tuyên truyền theo Nội dung của CĐGD tỉnh(Những nội dung cơ bản của di chúc)
  -Những thành tựu trong 45 năm thực hiện Di chúc
  Số người tham dự 21/ 23 ( 2 CĐV nghỉ hộ sản)

 31. CĐCS THPT Huỳnh Tấn Phát gởi báo cáo 45 năm thực hiện Di chúc Hồ Chí Minh
  1. Hoạt động tuyên truyền:
  – Những nội dung cơ bản và toàn văn trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
  – Những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trong 45 năm thực hiện Di chúc của Bác
  – Số người tham dự: 58/59CBGV-CNV; Tỉ lệ: 98,3%(01 nghỉ HS)

 32. 1. Hoạt động tuyên truyền:
  – Những nội dung cơ bản và toàn văn trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
  – Những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trong 45 năm thực hiện Di chúc của Bác
  – Số người tham dự: 58/59CBGV-CNV; Tỉ lệ: 98,3%(01 nghỉ HS)

 33. Báo cáo tóm tắt kết quả tuyên truyền 45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh :
  – Nội dung: Theo đề cương của CĐGD tỉnh biên soạn.
  – Ngày tuyên truyền: 03/9/2014.
  – Số người tham dự: 36/39 (3 nghỉ thai sản). Tỉ lệ 92,3%

 34. CĐCS THPT LÊ QUÍ ĐÔN GỬI BÁO CÁO: Kết quả tuyên truyền 45 năm thực hiện Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh
  1. Hoạt động tuyên truyền:
  – Nội dung:
  + Hoàn cảnh, nội dung, giá trị, ý nghĩa của Di chúc
  + Những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam qua 45 năm thực hiện Di chúc
  – Số người tham dự: 53/58(3 học cao học, 2 hậu sản). Tỉ lệ: 100%

 35. CĐCS TRUNG TÂM GDTX BÌNH ĐẠI
  BÁO CÁO
  Tuyên truyền 45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/9/1969-02/9-2914)
  1. Hoạt động tuyên truyền:
  – Nội dung: Theo đề cương của CĐGD tỉnh
  + Hoàn cảnh, nội dung, giá trị và ý nghĩa của Di chúc
  + Những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam qua 45 năm thực hiện di chúc
  – Số người tham dự: 22/23 (1 bệnh và ở xa điểm chính). Tỉ lệ 95,6%
  2. Các hoạt động khác: không

 36. CĐCS THPT LÊ ANH XUÂN
  Báo cáo Nội dung tuyên truyền 45 năm thực hiện di chúc:
  – Theo đề cương: hoàn cành, nội dung, ý nghĩa của di chúc;
  – Thành tựu CM Việt Nam qua 45 năm thực hiện di chúc;
  – Số người tham dự: 57/60 ( 2 hộ sản, 1 GV đi học) tỷ lệ 100%

 37. báo cáo tuyên truyền 45 năm thực hiện di chúc:
  Hoạt động tuyên truyền:
  – Nội dung:
  + Theo đề cương tuyên truyền của Tỉnh, gồm: Hoàn cảnh, Nội dung cốt lõi, giá trị và ý nghĩa của di chúc
  + Những thành tựu to lớn của cách mạng Việt nam qua 45 ns8m thực hiện di chúc
  + Số người tham dự: tổng số : 60/ 62; Vắng 02: 01 bệnh nghỉ dài hạn và 1 bảo vệ . Tỉ lệ 96,8%

 38. báo cáo tuyên truyền 45 năm thực hiện di chúc:
  Hoạt động tuyên truyền:
  – Nội dung:
  + Theo đề cương tuyên truyền của Tỉnh, gồm: Hoàn cảnh, Nội dung cốt lõi, giá trị và ý nghĩa của di chúc
  + Những thành tựu to lớn của cách mạng Việt nam qua 45 ns8m thực hiện di chúc
  + Số người tham dự: tổng số : 76/ 81; Vắng 04 đi học và 01 nghỉ hậu sản. Tỉ lệ 100%

 39. CĐCS THPT DIỆP MINH CHÂU BÁO CÁO
  V/v tuyên truyền 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  1/ Hoạt động tuyên truyền:
  _ Nội dung tuyên truyền:
  * Hoàn cảnh, nội dung, giá trị, ý nghĩa của Di chúc.
  * Những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam qua 45 năm thực hiên Di chúc.
  _ Số người dự: 79/79 – tỉ lệ: 100%
  2/ Các hoạt động khác: không

 40. Báo cáo tuyên truyền 45 năm thực hiện di chúc – CĐCS THPT Trương Vĩnh Ký.
  Hoạt động tuyên truyền:
  – Nội dung:
  + Hoàn cảnh, nội dung, giá trị, ý nghĩa của Di chúc
  + Những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam qua 45 năm thực hiện Di chúc
  – Số người tham dự: 78/81( 3 thai sản). Tỉ lệ: 100%

 41. Báo cáo tuyên truyền 45 năm thực hiện di chúc – CĐCS THPT Trần Văn KIết
  Hoạt động tuyên truyền:
  – Nội dung:
  + Hoàn cảnh, nội dung, giá trị, ý nghĩa của Di chúc
  + Những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam qua 45 năm thực hiện Di chúc
  – Số người tham dự: 94/96( 2 thai sản). Tỉ lệ: 100%

 42. CĐCS LÊ HOÀNG CHIẾU GỬI BÁO CÁO: Kết quả tuyên truyền 45 năm thực hiện Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh
  1. Hoạt động tuyên truyền:
  – Nội dung:
  + Hoàn cảnh, nội dung, giá trị, ý nghĩa của Di chúc
  + Những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam qua 45 năm thực hiện Di chúc
  – Số người tham dự: 86/88( 2 hậu sản). Tỉ lệ: 100%

 43. CĐTHPTTTS GỬI BÁO CÁO: Kết quả tuyên truyền 45 năm thực hiện Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh
  1. Hoạt động tuyên truyền:
  – Nội dung:
  + Hoàn cảnh, nội dung, giá trị, ý nghĩa của Di chúc
  + Những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam qua 45 năm thực hiện Di chúc
  – Số người tham dự: 45/48( 2 học cao học, 1 hậu sản). Tỉ lệ: 100%

 44. CĐCS TRƯỜNG THPT LÊ HOÀI ĐÔN
  BÁO CÁO
  Tuyên truyền 45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh
  1. Hoạt động tuyên truyền:
  – Nội dung: Theo đề cương của CĐGD tỉnh
  + Hoàn cảnh, nội dung, giá trị, ý nghĩa của Di chúc
  + Những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam qua 45 năm thực hiện Di chúc
  – Số người tham dự: 79/81 (2 nghỉ hậu sản) 100%

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*


Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.