Kế hoạch liên tịch về việc tham dự Giải bóng chuyền hơi nữ tỉnh Bến Tre năm 2014

Kế hoạch liên tịch về việc tham dự Giải bóng chuyền hơi nữ tỉnh Bến Tre năm 2014

 

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTỈNH BẾN TRE

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03/KHLT-CĐGD-SGD&ĐT

Bến Tre, ngày 03 tháng 10 năm 2014

KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH

V/v tham dự Giải bóng chuyền hơi nữ tỉnh Bến Tre năm 2014

Căn cứ Điều lệ số 1218/ĐL-SVHTTDL ngày 05/09/2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bến Tre về việc tổ chức Giải Bóng chuyền hơi nữ tỉnh Bến Tre năm 2014; Công đòan Giáo dục tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tham dự như sau:

I.Thành lập đoàn vận động viên tham gia thi đấu thành phần như sau:

1. Ông Phạm Xuân Tuấn, giáo viên trường THPT Trần Văn Ơn, Trưởng đoàn và huấn luyện viên.

2. Vận động viên, gồm nữ giáo viên các trường THPT có tên sau:

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị
1 Trần Thị Thuý Liễn Giáo viên THPT Phan Thanh Giản
2 Trần Thị Cẩm Nhung THPT Phan Liêm
3 Lữ Thị Trúc Nguyên THPT Ca Văn Thỉnh
4 Ngô Thị Kim Tuyến THPT Ca Văn Thỉnh
5 Ngô Thị Mỹ Linh THPT Phan Văn Trị
6 Nguyễn Thị Tuyền THPT Tán Kế
7 Trần Thị Phương Anh THPT Nguyễn Đình Chiểu
8 Phạm Thị Phượng THPT Võ Trường Toản
9 Giang Thị Ngọc Thy THPT Lê Anh Xuân

II.Thời gian, địa điểm tập luyện và thi đấu

1.Tập luyện: chia làm 2 đợt

+ Đợt 1 : từ ngày 07/10/2014 đến 11/10/2014

+ Đợt 2 : từ ngày 14/10/2014 đến 18/10/2014

+ Mỗi đợt tập luyện 5 ngày.

+ Địa điểm: tại trường THPT Trần Văn Ơn. Các vận động viên có mặt tại Trường THPT Trần Văn Ơn lúc 14 giờ ngày 07/10/2014 để sinh hoạt một số nội dung cần thiết trước khi tập luyện và thi đấu.

2.Thi đấu: 05 ngày từ 20/10/2014 đến ngày 25/10/2014 tại Nhà Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh (Có lịch cụ thể sau)

III.Tổ chưc thực hiện

1. CĐGD tỉnh chịu trách nhiệm về kinh phí tổ chức như: hỗ trợ tiền ăn, nước uống, kinh phí di chuyển cho vận động viên, huấn luyện viên những ngày tập luyện và thi đấu; mua sắm dụng cụ thi đấu và các phát sinh khác. Nguồn chi trong kinh phí tổ chức phong trào năm 2014 của Công đoàn Giáo dục tỉnh.

2. Các trường Trung học phổ thông có liên quan tạo điều kiện về thời gian cho giáo viên của trường được cử tham gia tập luyện và thi đấu trong thời gian nói trên.

Trên đây là kế hoạch tham dự giải bóng chuyền hơi nữ tỉnh Bến Tre năm 2014; Sở GD và ĐT, Công đoàn Giáo dục tỉnh đề nghị các đơn vị có liên quan triển khai và tổ chức thực hiện, tạo mọi điều kiện về thời gian, kinh phí để giáo viên tham gia tập luyện và thi đấu, nhằm đạt kết quả cao nhất./.

 

SỞ GÍAO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký tên, đóng dấu)

Lê Văn Chín

CÔNG ĐÒAN GIÁO DỤC TỈNH

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

(Đã ký tên, đóng dấu)

Phạm Nghi Tiện

 

Nơi nhận:

-LĐLĐ Tỉnh;

-BTV Đảng uỷ SGD-ĐT;

-GĐ, PGĐ Sở GD&ĐT;

-Phòng KHTC Sở GD&ĐT;

-Hiệu trưởng các trường THPT;

-CĐCS trực thuộc;

-BTV, BCH CĐGD tỉnh;

-Lưu: VT CĐN, SGD&ĐT.

——————–

File đính kèm:

Tải xuống (KHLT03-DuBCHoi.pdf)

1 bình luận

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*


Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.