Quyết định công nhận kết quả bầu bổ sung UV BCH, BTV, Chủ tịch CĐCS THPT Phan Văn Trị

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BẾN TRE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:27/QĐ-CĐGD

Bến Tre, ngày 11 tháng 9 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ban chấp hành,

Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Công đoàn cơ sở

Trường THPT Phan Văn Trị nhiệm kỳ 2012-2015

BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH BẾN TRE

– Căn cứ vào Điều 25, Chương IV Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XI) quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn ngành địa phương; Điều 13, 15 Chương II quy định nguyên tắc và hệ thống tổ chức Công đoàn;

– Căn cứ Biên bản Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn cơ sở ngày 28/8/2014 bầu bổ sung Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch CĐCS;

– Theo đề nghị của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Trường THPT Phan Văn Trị tại Tờ trình số 07 /TTr-CĐCS ngày 29 tháng 8 năm 2014 về việc công nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch CĐCS nhiệm kỳ 2012-2015,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay công nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch CĐCS Trường THPT Phan Văn Trị nhiệm kỳ 2012-2015 như sau:

Bà: Lý Thị Tuyết Nhung, Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch CĐCS.

Điều 2. Bộ phận: văn thư-hành chính, tổ chức Công đoàn Giáo dục tỉnh, các ban, bộ phận có liên quan; Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Trường THPT Phan Văn Trị và bà Lý Thị Tuyết Nhung chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 29/8/2014.

 

Nơi nhận:

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

Phạm Nghi Tiện

-Như điều 2;
-Ban ToC LĐLĐ tỉnh;
-BTV Đảng ùy Sở GD và ĐT;
-Chi bộ, BGH trường;
-Lưu: VT.
 
 

 

Tải xuống (QD27-CDGD-BauBS_PVT.pdf)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*


Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.