Hoạt động tháng 08/2014 của CĐGD tỉnh, chương trình công tác tháng 9/2014

BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 08/2014

(Từ 09/8/2014 đến 08/9/2014)

I. Một số hoạt động của Ban Thường vụ và Ban Chấp hành CĐGD tỉnh

1. Công tác triển khai, chỉ đạo

CĐGD tỉnh đã ban hành công văn số 46/CĐGD ngày 19/8/2014 chỉ đạo các CĐCS trực thuộc về việc thực hiện lưu trữ trực tuyến tài liệu, văn bản; công văn số 47/CĐGD ngày 22/8/2014 về cho ý kiến bầu bổ sung BCH, BTV, Chủ tịch CĐCS trường THPT Phan Văn Trị; Công văn số 48/CĐGD ngày 29/8/2014 vận động CBGV-LĐ tham gia hiến máu tình nguyện đợt II/2014 đã có 04 CBGV-LĐ của 03 CĐCS đăng ký ( THPT Nguyễn Đình Chiểu, Phan Thanh Giản, Chuyên Bến Tre).

Phối hợp với Sở GD&ĐT triển khai chương trình số 02/CTLT-CĐGD-SGD&ĐT ngày 25/8/2014 chương trình phối hợp công tác giữa CĐGD tỉnh với Sở GD&ĐT năm học 2014-2015; Chỉ đạo các cấp công đoàn tham gia vào 2 diễn đàn do CĐGD tỉnh mở trên trang website đó là “làm thế nào để nâng cao hiệu quả hoạt động CĐCS đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện GD&ĐT” và diễn đàn “Làm thế nào để phát hiện hình thành và đánh giá sáng kiến trong hoạt động dạy học và quản lý”.

1.2.Việc chuẩn bị và tổ chức Hội nghị, tập huấn, phổ biến, tuyên truyền.

– Tổ chức họp Ban Thường vụ CĐGD tỉnh (mở rộng) ngày 22/7/2014 chuẩn bị cho nghị BCH CĐGD tỉnh lần thứ 9 và tổng kết năm học 2013-2014; Hội nghị BCH CĐGD tỉnh lần thứ 9 (mở rộng) ngày 06/9/2004 tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2013-2014 có 85 đại biểu tham dự tại buổi hội nghị đã thông qua một số nội dung: Báo cáo tổng kết năm học 2013-2014 của CĐGD tỉnh, UBKT phương hướng nhiệm vụ năm học 2014-2015 của CĐGD tỉnh và UBKT; Nghị quyết Hội nghị BCH CĐGD tỉnh lần thứ IX về nhiệm vụ, quyền hạn của UV BCH CĐGD tỉnh được phân công phụ trách CĐCS; Chương trình hành động của BCH CĐGD tỉnh thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 BCH TLĐLĐ Việt Nam khóa XI về nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong CNVC-LĐ trong tình hình mới; Dự thảo quy chế phối hợp giữa CĐGD tỉnh với LĐLĐ huyện, thành phố giai đoạn 2013-2018. Tại Hội nghị, Thường trực LĐLĐ tỉnh đã trao cờ thi đua xuất sắc cho tập thể CĐCS trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, 04 tập thể và 35 cá nhân nhận bằng khen của LĐLĐ tỉnh; 02 tập thể và 01 cá nhân nhận bằng khen CĐGD Việt Nam, 13 tập thể và 127 cá nhân nhận giấy khen của CĐGD tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm học 2013-2014 và 4 cá nhân nhận Bằng khen của LĐLĐ tỉnh với thành tích hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm học 2013-2014.

– Tổ chức tập huấn triển khai điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI cho UV BCH, UBKT CĐGD tỉnh, Chủ tịch, phó Chủ tịch và CN UBKT CĐCS trực thuộc có 98 cán bộ CĐ tham dự.

– Phổ biến đề cương tuyên truyền 45 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/9/1969-2/9/2014); Thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi ngành giáo dục nhân khai giản năm học 2014-2015; Kế hoạch hành động của CĐGD Việt Nam triển khai thực hiện NQ số 29 về đổi mới căn bản toàn diện GD&ĐT.

1.3.Tham dự các hội nghị, hoàn thành các báo cáo

Dự Hội nghị tổng kết năm học 2013-2014 do Công đoàn Giáo dục huyện Thạnh Phú, Công đoàn Giáo dục huyện Bình Đại tổ chức; Hội nghi triển khai các Nghị quyết của Ban chấp hành TLĐ khóa XI; Tham gia tổ chức hội thao cán bộ chuyên trách khu vực đồng bằng Sông Cửu Long do LĐLĐ tỉnh tổ chức; Tham gia với đoàn phúc tra tặng cờ của CĐCS trường THPT Mạc Đĩnh Chi và Nguyễn Đình Chiểu; làm việc với cấp ủy, BCH CĐCS trường THPT Chê-ghê-va-ra, Phan Văn Trị, Nguyễn Đình Chiểu, Lê Hoàng Chiếu, Trương Vĩnh Ký về thay đổi nhân sự BCH CĐCS.

II. Hoạt động công đoàn:

1. Chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của và hoạt động xã hội:

– Trong tháng có 21 CĐCS trực thuộc đã tổ chức thăm hỏi 76 CBGV-LĐ, số tiền: 17.060.000đ, tặng quà sinh nhật cho 18 CBGV-LĐ với số tiền 1.060.000đ; tổ chức hụi tương trợ cho 177 CBGV-LĐ với sồ tiền 115,5 triệu đồng; làm hồ sơ cho 11 CBGV-LĐ vay vốn NH với số tiền 302 triệu đồng. CĐCS còn tham gia làm hồ sơ giải quyết chế độ nghỉ dưỡng sức cho 2 CĐV nữ. Từ qũy tình nghĩa ngành đã chi trợ cấp đột xuất cho 01 CBGV-LĐ đau ốm, bệnh tật với số tiền 500.000 đồng

– Các CĐCS còn tham gia xét nâng lương đúng hạn cho 31 CBGV-LĐ, phụ cấp thâm niên cho 34, vượt khung 2. Kiện toàn và phát huy tốt vai trò giám sát của Ban TTND trong việc thực hiện qui chế dân chủ cơ sở.

– Công tác bảo hộ lao động Các cấp Công đoàn trong ngành tiếp tục phối hợp cùng thủ trưởng đơn vị quan tâm tạo mọi điều kiện về CSVC phục vụ cho công tác dạy và học của GV-HS trường.

– Thực hiện quy chế dân chủ: Nhìn chung, toàn ngành thực hiện tốt

2. Công tác tuyên truyền giáo dục:

– CĐCS vận động CBGV tham gia học tập Nghị quyết TW 9 do địa phương tổ chức; nhân kỷ niệm 69 năm cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh 2/9 các CĐCS đã tổ chức phổ biến tuyên truyền bằng hình thức báo cáo ý nghĩa thông qua buổi sinh hoạt dưới cờ cho toàn thể CBGV và học sinh;

– Các CĐCS tiếp tục vận động CBGV-LĐ thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014.

– Phối hợp với chính quyền phổ biến và thực hiện các công văn của Sở GD&ĐT như công văn số 1940/SGD&ĐT ngày 19/8/2014 về việc tăng cường giáo dục An toàn giao thông đầu năm và đảm bảo TT-ATGT lễ 2/9; công văn 1925/SGD&ĐT ngày 21/8/2014 về tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển năm 2014; kế hoạch 3968/KH-UBND ngày 20/8/2014 của UBND tỉnh Bến Tre về kế hoạch đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng học và cộng đồng đến hết năm 2020.

– Công tác xã hội từ thiện: Trong tháng các CĐCS tiếp tục tham gia đóng góp các quỹ do địa phương vận động; tiếp tục vận động đóng góp Quĩ Mái ấm công đoàn do LĐLĐ tỉnh phát động cho đến nay các CĐCS đã nộp số tiền là 30.612.000 đồng

3. Công tác thi đua, tham gia quản lý và thực hiện các cuộc vận động

– Tham gia cùng nhà trường trong việc phân công giáo viên đầu năm học ; vận động giáo viên ổn định tư tưởng, thực hiện đúng nhiệm vụ được phân công, thực hiện tốt nội qui, qui chế chuyên môn, qui chế dân chủ trong nhà trường.

– Các cấp Công đoàn tăng cường tham gia các hoạt động xây dựng và giữ vững danh hiệu trường học văn hóa, trường đạt chuẩn quốc gia…, thực hiện tốt công tác giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho CBGV-LĐ trong ngành; tham gia các đợt kiểm tra nội bộ của đơn vị.

4. Công tác tổ chức, phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh và xây dựng Đảng:

a) Công tác tổ chức cán bộ: trong tháng này có sự biến động về công tác tổ chức BCH CĐCS trực thuộc: 02 Chủ tịch CĐCS trực thuộc (trường THPT Phan Văn Trị, Chuê-guê-vara) được Sở GD và ĐT điều động, thuyên chuyển sang đơn vị khác; 02 Chủ tịch CĐCS có đơn xin thôi nhiệm vụ Chủ tịch CĐCS ( THPT Trương Vĩnh Ký, Nguyễn Đình Chiểu) do chuẩn bị nghỉ hưu và không đủ sức khỏe; 01 chủ tịch CĐCS (THPT Phan Liêm) tham gia khóa học dài hạn; 01 chủ tịch CĐCS (THPT Lê Hoàng Chiếu) do phân công làm nhiệm vụ khác. Ban Thường vụ CĐGD tỉnh đang xem xét để bổ sung nhân sự.

b)Công tác phát triển đoàn viên: Trong tháng CĐCS trực thuộc không có phát triển đoàn viên .

c) Công tác xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh:

Các cấp Công đoàn tiếp tục bám sát tiêu chuẩn CĐCS vững mạnh để hoạt động; duy trì chế độ sinh hoạt, điều hành của BCH, CĐCS, UBKT, tổ công đoàn theo qui định của Điều lệ CĐVN.

d) Công tác xây dựng Đảng, chính quyền:

Trong tháng có 03 CĐCS trực thuộc đã giới thiệu 02 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp (01 Lê Hoài Đôn, 01 Nguyễn Đình Chiểu) và đã kết nạp 02 CĐV ( 01 Nguyễn Huệ, 02 Nguyễn Đình Chiểu).

5. Hoạt động nữ công:

Trong tháng, Ban nữ công các CĐCS kết hợp với BCH CĐCS và đoàn trường tổ chức đêm “vui hội trăng rằm” tặng quà cho 1.663 cháu thiếu nhi từ 15 tuổi trở xuống là con của CBGV mỗi phần quà trị giá từ 100.000 – 150.000 đồng/ phần.

6. Hoạt động giao lưu, học tập kinh nghiệm

Trong tháng qua CĐCS trường THPT Chuyên Bến Tre đã tổ chức cho CBGV giao lưu học tập kinh nghiệm tại trường Chuyên Hùng Vương tỉnh Phú Thọ và trường Chuyên Bắc Giang tỉnh Bắc Giang; TT GDTX Giồng Trôm tổ chức tham quan Hà Tiên, Châu Đốc; CĐCS Sở GD và ĐT giao lưu thể thao với Phòng GD và ĐT Giồng Trôm…

7. Công tác của UBKT CĐ; phòng chống tham nhũng:

a) Hoạt động của ủy ban kiểm tra:

– UBKT CĐGD tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra việc chấp hành điều lệ CĐVN và sử dụng kinh phí công đoàn năm học 2014-2015.

UBKT CĐCS trực thuộc xây dựng kế hoạch kiểm tra của CĐCS năm học 2014-2015.

b) Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm:

Các cấp CĐ trong ngành làm tốt chức năng kiểm tra, giám sát ; hoạt động giám sát của Ban TTND được đẩy mạnh, tình hình chung trong ngành tốt, chưa phát hiện dấu hiệu vi phạm .

8. Công tác tài chính:

CĐGD tỉnh hoàn thành hồ sơ quyết toán 6 tháng đầu năm và chuẩn bị cấp kinh phí 6 tháng cuối năm cho các CĐCS trực thuộc.

III. Nhận xét đánh giá chung:

Các cấp Công đoàn hoạt động ổn định, nề nếp, hoàn thành kế hoạch đề ra

IV.Những nhiệm vụ trọng tâm tháng 09/2014 (09/9->09/10/2014)

1. Thường trực CĐGD tỉnh :

– Phối hợp với Sở GD& ĐT, Hội Cựu Giáo chức tỉnh chuẩn bị hội thảo Giáo dục lần thứ 4 với chủ đề “Nhà giáo Bến Tre trước yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông” dự kiến ngày 30/10/2014.

– Cấp kinh phí hoạt động Công đoàn 6 tháng cuối năm và giấy khen cho các CĐCS trực thuộc.

– Kế hoạch liên tịch về việc tổ chức Hội thi tiếng hát giáo viên tỉnh Bến Tre lần thứ IX năm 2014; Hướng dẫn tổ chức hoạt động của các cụm thi đua công đoàn năm học 2014-2015; Hướng dẫn nội dung sinh hoạt CĐCS, tổ CĐ, BCH CĐCS năm học 2014-2015.

– Họp trưởng các cụm thi đua công đoàn, họp BNC CĐGD tỉnh, UBKT CĐGD tỉnh thống nhất nội dung hoạt động năm học 2014-2015.

– Tập huấn cán bộ công đoàn về phương pháp viết sáng kiến

– Hướng dẫn chấm điểm năm học 2014-2015 đối với CĐCS, tổ CĐ, UBKT, Ban NC, Ban TTND.

– Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ đối với nữ CBGV.

– Chỉ đạo báo cáo thống kê đầu năm học 2014-2015.

– Ban hành các văn bản chỉ đạo:

+ Tổ chức hội nghị cán bộ công chức năm học 2014-2015

+ Kế hoạch đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong CBGV-LĐ năm học 2014-2015.

+ Hoạt động của tổ Công đoàn trong việc đẩy mạnh thực hiện phong trào phát huy sáng kiến trong dạy học, quản lý năm học 2014-2015.

+ Chỉ đạo nâng bậc lương trước thời hạn và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014.

+ Định hướng công tác tuyên truyền của CĐCS năm học 2014-2015

+ Định hướng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách của CĐCS năm học 2014-2015

+ Chỉ đạo việc sử dụng Email trong hoạt động của CĐCS

+ Hướng dẫn thực hiện các loại hồ sơ sổ sách về hoạt động công đoàn năm học 2014-2015

+ Lịch hoạt động của CĐCS năm học 2014-2015

+ Hướng dẫn CĐCS tổ chức đối thoại tại nơi làm việc

+ Hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm học 2014-2015 đối với CĐCS, tổ CĐ

2. Công đoàn cơ sở trực thuộc:

– Tham gia tổ chức Hội nghị CBCC năm học 2014-2015, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ năm 2015

– Tham gia tổ chức đối thoại giữa hiệu trưởng và CBGV-LĐ (lần 1)

– Thống kê số liệu tổ chức công đoàn

– Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

– Phát động thi đua đợt 1 (5/9-17/1/2015)

– Triển khai kế hoạch năm học 2014-2015 đến các tổ công đoàn và CBGV-LĐ, gửi CĐGD tỉnh để theo dõi.

– Tham gia xây dựng quy chế nâng bậc lương trước hạn năm 2014

– Họp tổ Công đoàn lệ kỳ tháng 9/2014; họp BCH CĐCS, UBKT, Ban TTND, Ban nữ công CĐCS lần 1.

– Tuyên truyền Chỉ thị, thông tri, nhiệm vụ năm học 2014-2015 của Bộ GD&ĐT, Tỉnh ủy, UBND; tuyên truyền 45 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nơi nhận:

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

(Đã ký tên, đóng dấu)

Phạm Nghi Tiện

– CĐGD Việt Nam; (B/c)
– LĐLĐ tỉnh; (B/c)
– BTV Đảng uỷ Sở GD&ĐT; (B/c)
– Ban GĐ Sở GD và ĐT; (Phối hợp)
– UV BCH, UBKT CĐGD tỉnh;
– Công đoàn các đơn vị trực thuộc; ( Th/h)
– Lưu: VT.

Phụ chú:

– Các CĐCS đã gửi báo cáo đúng hạn: 48

– Các CĐCS gửi báo cáo trễ hạn: 8 (CĐCS TT GDTX Thành phố; Cty CP Sách-TB; THPT Nguyễn Ngọc Thăng; Nguyễn Trãi; Phan Ngọc Tòng; Phan Liêm; Ngô Văn Cấn; TT GDTX Chợ Lách)

– Các CĐCS không dự Hội nghị tổng kết năm học 2013-2014: 01 (CĐCS trường Nuôi dạy TE khuyết tật)

– Các CĐCS không dự tập huấn về Điều lệ Công đoàn: 02 (CĐCS trường Nuôi dạy TE khuyết tật, TT GDTX Thành phố)

Tải xuống (BC46-Bao-cao-thang-9.doc)

1 bình luận

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*


Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.