Giấy mời và tài liệu Hội nghị BCH CĐGD tỉnh lần 9 và tổng kết năm học 2014-2015; tập huấn Điều lệ CĐVN khóa XI

Giấy mời và tài liệu Hội nghị BCH CĐGD tỉnh lần 9 và tổng kết năm học 2014-2015 và tập huấn Điều lệ CĐVN khóa XI

1. Đề nghị các đ/c UV BCH CĐGD tỉnh được phân công phụ trách CĐCS điện thoại báo cho Chủ tịch CĐCS trong cụm biết để lấy Giấy mời và Tài liệu

2. Đề nghị các đ/c UV BCH CĐGD tỉnh, UBKT CĐGD tỉnh và Chủ tịch CĐCS trực thuộc khi lậy được Giấy mời và Tài liệu thì gửi phản hồi trở lại cho CĐGD tỉnh biết để có thôngtin (mục gửi phản hồi phí dưới màn hình)

3. File đính kèm (Hội nghị BCH CĐGD tỉnh, tổng kết năm học 2013-2014)

Tải xuống (GM16_HoiNghiBCH-CDGD_9_TK_2013-2014.pdf)

Tải xuống (DuThao_TongKet_namHoc_2013_2014.doc)

Tải xuống (DuThao_BCTongKetNamHoc_2013_2014_UBKT_CDGD_Tinh.doc)

Tải xuống (Duthao_Chuong-trinh-hanh-dong-cua-BCH-CDGD-tinh.doc)

Tải xuống (NQ09a_Thuc-hien-nhiem-vu-quyen-han-cua-UV-BCH.doc)

Tải xuống (QuyChePhoiHop_CDGDTinh_LDLDh_tp.doc)

4. Fiel đính kèm (Tập huấn Điều lệ CĐVN khóa XI)

Tải xuống (GM18_TapHuan-DLCD.pdf)

Tải xuống (Tap-huan-Dieu-le-khoa-XI.ppt)

Tải xuống (Tap-huan-Dieu-le-khoa-XI.pdf)

13 bình luận

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*


Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.