Công văn của CĐGD tỉnh cho ý kiến bầu bổ sung BCU, BTV, Chủ tịch CĐCS trường THPT Chê Guê-va-ra

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BẾN TRE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 52/CĐGD

V/v Bầu bổ sung BCH, BTV, Chủ tịch CĐCS Trường THPT Chê Guê-va-ra

Bến Tre, ngày 10 tháng 9 năm 2014

Kính gởi: Ban chấp hành CĐCS Trường THPT Chê Guê-va-ra.

 

Ban Thường vụ CĐGD tỉnh đã nhận được Tờ trình số 15/TT-CĐCS ngày 03/9/2014 của Ban chấp hành CĐCS Trường THPT Chê Guê-va-ra về việc đề nghị bầu bổ sung BCH, BTV và Chủ tịch CĐCS trường THPT Chê Guê-va-ra nhiệm kỳ 2012-2015. Sau khi trao đổi với đồng chí Bí thư Đảng ủy, xem xét tình hình thực tế, điều kiện họat động của CĐCS, Thường trực CĐGD tỉnh có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại điểm c, khoản 3 Điều 13 Điều lệ Công đoàn Việt khóa XI, đồng chí Nguyễn Văn Bừng thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và Chủ tịch CĐCS nhiệm kỳ 2012-2015 do chuyển công tác đến trường THPT Quản Trọng Hoàng từ ngày 15/8/2014 (theo Quyết định số 892/QĐ-SGD&ĐT ngày 01/8/2014 của Sở GD và ĐT)

2. Công đoàn cơ sở được bầu bổ sung 01 Uỷ viên BCH, 01 UV BTV và Chủ tịch CĐCS nhiệm kỳ 2012-2015 thay thế đồng chí Nguyễn Văn Bừng (theo danh sách kèm theo Tờ trình số 15/TT-CĐCS của BCH CĐCS)

3. Trình tự bầu bổ sung UV BCH, UV BTV và Chủ tịch CĐCS căn cứ vào mục 9.4 Hướng dẫn số 238/HD-TLĐ ngày 04/3/2014 của Tổng LĐLĐ Việt Nam, hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam để thực hiện, cụ thể như sau:

– Công bố văn bản của CĐGD Tỉnh đồng ý cho bầu bổ sung ủy viên BCH.

– Tiến hành bầu cử theo nguyên tắc, thể lệ bầu cử đã được Tổng LĐLĐ Việt Nam quy định (xem lại hướng dẫn của CĐGD Tỉnh về việc bầu cử BCH CĐCS nhiệm kỳ 2012-2015)

4. Những việc cần lưu ý:

+ UV BCH khi thôi tham gia BCH thì không tham gia bầu cử bổ sung BCH và các chức danh trong BCH.

+ UV BCH trúng cử sau khi bầu bổ sung được quyền ứng cử, đề cử và biểu quyết ngay sau khi trúng cử BCH.

+ Sau khi có kết quả bầu cử, BCH CĐCS lập tờ trình đề nghị BTV CĐGD Tỉnh công nhận kết quả bầu bổ sung trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bầu cử.

Nhận được công văn này, đề nghị Ban chấp hành CĐCS Trường THPT Chê Guê-va-ra triển khai thực hiện. Mọi khó khăn, vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Thường trực CĐGD tỉnh để được hướng dẫn thêm./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– BTV Đảng ủy Trường THPT Chê Guê-va-ra;

– Lưu: VT.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

Phạm Nghi Tiện

Tải xuống (CV52_BauBS_BCH_CHE.pdf)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*


Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.