Giấy mời họp Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục tỉnh (mở rộng)

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BẾN TRE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 14/GM-CĐGD

Bến Tre, ngày 18 tháng 8 năm 2014

GIẤY MỜI

dự họp Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục tỉnh (mở rộng)

chuẩn bị tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2013-2014

Kính gởi:

-Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ CĐGD tỉnh;

-Các đ/c Ủy viên BCH CĐGD tỉnh phụ trách huyện, thành phố;

-Đ/c Nguyễn Thúy Hằng, Chuyên viên CĐGD tỉnh.

 

Căn cứ Quy chế làm việc của Ban chấp hành CĐGD tỉnh (khóa IX) đã được Hội nghị lần thứ 2 BCH CĐGD tỉnh (khóa IX) thông qua ngày 27/12/2012; căn cứ Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục tỉnh kỳ họp lần thứ 8 (khóa IX) ngày 13/5/2014; Thường trực CĐGD tỉnh trân trọng kính mời các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ CĐGD tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành phụ trách huyện, thành phố (danh sách đính kèm) đến dự họp.

-Thời gian: lúc 7giờ30 ngày 22/8/2014.

-Địa điểm: phòng họp Sở Giáo dục và Đào tạo

– Nội dung: Hội nghị sẽ bàn thông qua:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động CĐGD tỉnh năm học 2013-2014, định hướng hoạt động năm học 2014-2015.

2. Báo cáo tổng kết hoạt động của UBKT CĐGD tỉnh năm học 2013-2014, chương trình công tác kiểm tra năm học 2014-2015.

3. Định hướng công tác tuyên truyền giáo dục năm học 2014-2015.

4. Định hướng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với nhà giáo và người lao động, chính sách đối với lao động nữ năm học 2014-2015.

5. Giao ước thi đua năm học 2014-2015

6. Kế hoạch đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong CBNG-NLĐ góp phần xây dựng CĐCS vững mạnh năm học 2014-2015

7. Chương trình phối hợp giữa Sở GD và ĐT và CĐGD tỉnh năm học 2014-2015

8. Định hướng tổ chức các cụm thi đua năm học 2014-2015.

9. Công tác chuẩn bị Hội nghị Tổng kết năm học 2013-2014

10. Bổ sung nhân sự của một số CĐCS trực thuộc và các chủ trương công tác khác.

Hân hạnh được đón tiếp./.

Nơi nhận:

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

Phạm Nghi Tiện

-Như kính gởi ;
-Lưu : VT.

 


Danh sách các Ủy viên Ban chấp CĐGD tỉnh phụ trách các huyện, thành phố mời dự họp

(kèm theo Giấy mời số 14/GM-CĐGD ngày 18/8/2014 của CĐGD tỉnh)

-Cụm 1 mời đ/c Phạm Cẩm Thuý, UV BCH CĐGD Tỉnh, P.Hiệu trưởng THPT Chuyên Bến Tre

-Cụm 2 mời đ/c Huỳnh Thị Thu Hương, UV BCH CĐGD Tỉnh, P.Hiệu trưởng THPT Võ Trường Toản

-Cụm 3 mời đ/c Nguyễn Ngọc Hưng, UV BCH CĐGD Tỉnh, CT CĐCS THPT Nguyễn Thị Định

-Cụm 4 mời đ/c Đào Văn Út, UV BCH CĐGD Tỉnh, CT CĐCS THPT Lê Anh Xuân

-Cụm 5 mời đ/c Cao Ngọc Long, UV BCH CĐGD Tỉnh, CT CĐCS THPT Quản Trọng Hoàng

-Cụm 6 mời đ/c Lê Thanh Huy, UV BCH CĐGD Tỉnh, CT CĐCS THPT Trần Văn Kiết.

-Cụm 7 mời đ/c Nguyễn Thị Cẩm Nhung, UV BCH CĐGD Tỉnh, CT CĐCS THPT Trần Trường sinh.

-Cụm 8 mời đ/c Trần Thị Mương, UV BCH CĐGD Tỉnh, CT CĐCS THPT Huỳnh Tấn Phát

-Cụm 9 mời đ/c Lê Thị Băng Tuyền, UV BTV CĐGD Tỉnh, CT CĐCS THPT Mạc Đĩnh Chi.

 


File đính kèm: GM14_Hop BTV CDGD tinh mo rong-LeKyThang 08_2014

 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*


Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.