Tag Archive for ‘thông báo’

Thông báo của LĐLĐ tỉnh về giảm tỷ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào theo Nghị quyết 9c/NQ-TLĐ

Triển khai thông báo số 182/TB-VPCP ngày 15/5/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19

Công văn của Ủy ban Nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Thông báo 177/TB-VPCP về việc thông báo Kết luận của Thủ Tướng chính phủ NGuyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 08/5/2020.

thông báo số 170/TB-VPCP ngày 28/4/2020 của Văn Phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về phòng, chóng dịch covid-1

Thông báo: Nhờ các CĐCS gửi bản thông báo đến BGH, kế toán của trường, đơn vị để biết về việc chuyển số tài khoản trích nộp 2% Kinh phí Công đoàn về Công đoàn Giáo dục tỉnh từ ngày 01/7/2020.

Thông báo: Giá dịch vụ VNPT PAY của VNPT Bến Tre.

Thông báo duyệt, thu chi tài chính Công đoàn năm 2020 của các Công đoàn cơ sở trực thuộc

Thông báo: Phan công cán bộ chuyên trách làm việc theo tinh thần chỉ thị 16/CT-TTg Chính Phủ

Thông báo duyệt quyết toán của Công đoàn Giáo dục tỉnh năm 2019.

Thông báo công khai tài chính Công đoàn Giáo dục tháng 3/2020

THÔNG TIN VỀ TRANG WEB

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH BẾN TRE.
 Địa chỉ liên hệ: Số 25 Lê Quí Đôn, Phường 1, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Chịu trách nhiệm nội dung Ông: Phạm Nghi Tiện - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: (075) 3822244  | Fax: (075) 3825090 | Email:  cdgdtinh@bentre.edu.vn 
2015©- Bản quyền thuộc về Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre.