Tag Archive for ‘quyết định’

Thông báo: Quyết định ban hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII vừa được ban hành chính thức.

Thống báo Quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở năm 2019 của LĐLĐ tỉnh

Quyết định 69/QĐ-CĐGD về việc cho thôi tham gia UBKT và QĐ 70/QĐ-CĐGD về việc công nhận kết quả bầu bổ sung BCH, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy ban ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra CĐCS Trường THPT Mạc Đĩnh Chi.

Quyết định số 454/QĐ-LĐLĐ tỉnh về Ban hành nội quy tiếp cán bộ, đoàn viên

Thông báo: Quyết định chỉ định Chủ tịch tạm thời của CĐCS Trường THPT Mạc Đĩnh Chi

Quyết định công nhận Ban Chấp hành, Chủ tịch CĐCS Trường THPT Lê Quí Đôn

Quyết định cho thôi tham gia Ban Chấp hành, Chủ tịch CĐCS Trường THPT Mạc Đĩnh Chi

Thông báo: Quyết định số cấp nhà Mái ấm Công đoàn cho CĐV Nguyễn Thị Lam Em, CĐCS Trường THPT Nguyễn Ngọc Thăng.

Quyết định công nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở Trường Nuôi dạy trẻ em khuyết tật tỉnh, nhiệm kỳ 2017-2022

Quyết định và Thông báo kiểm tra chấp hành Điều lệ, tài chính Công đoàn và Thực hiện chế độ chính sách lao động nữ tại CĐCS Trường THPT Trần Trường Sinh

THÔNG TIN VỀ TRANG WEB

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH BẾN TRE.
 Địa chỉ liên hệ: Số 25 Lê Quí Đôn, Phường 1, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Chịu trách nhiệm nội dung Ông: Phạm Nghi Tiện - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: (075) 3822244  | Fax: (075) 3825090 | Email:  cdgdtinh@bentre.edu.vn 
2015©- Bản quyền thuộc về Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre.