Tag Archive for ‘Giáo dục’

Giấy mời dự họp Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục tỉnh lần 10-khóa IX (mở rộng) sơ kết học kỳ 1 năm học 2014-2015

Căn cứ Quy chế làm việc của Ban chấp hành CĐGD tỉnh (khóa IX) đã được Hội nghị lần thứ 2 BCH CĐGD tỉnh (khóa IX) thông qua ngày 27/12/2012; căn cứ Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục tỉnh kỳ họp lần thứ 8 (khóa IX) ngày 13/5/2014; Thường trực […]

Khánh thành nhà công vụ giáo viên xã Giao Thạnh huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre

Ngày 30/12/2014, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre đã tổ chức khánh thành và nghiệm thu nhà công vụ giáo viên tại xã Giao Thạnh huyện Thạnh Phú. Đến dự có ông Lâm Kiến Thiết, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, ông […]

Công đoàn Giáo dục tỉnh giới thiệu tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 55 năm ngày Bến Tre Đồng khởi (17/01/1960-17/01/2015

Bài 1: Những cột mốc của quá trình Đồng Khởi Tháng 5-1959, Hội nghị lần thứ 15 của BCHTƯĐCS đã phân tích những đặc điểm tình hình và xác định nhiệm vụ cơ bản của cách mạng miền Nam là: “Giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc và phong kiến, thực […]

Tài liệu tập huấn cán bộ Công đoàn chuyên đề phương pháp tổ chức đối thoại; giám sát phản biện xã hội; hỗ trợ phát hiện, hoàn thành sáng kiến

Tài liệu tập huấn cán bộ Công đoàn chuyên đề phương pháp tổ chức đối thoại; giám sát phản biện xã hội; hỗ trợ phát hiện, hoàn thành sáng kiến

Công đoàn Giáo dục tỉnh chỉ đạo vận động ủng hộ ngày vì người nghèo

Công đoàn Giáo dục tỉnh chỉ đạo vận động ủng hộ ngày vì người nghèo Căn cứ vào Công văn chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh đề nghị các CĐCS trực thuộc triển khai và tổ chức thực hiện

Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2013 – 2014 và triển khai nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 khối tỉnh, thành phố

Sáng ngày 30 tháng 7 năm 2014, Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam tiến hành Hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2013 – 2014 và triển khai nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 khối Công đoàn Giáo dục các tỉnh thành phố. Tham dự Hội nghị có đồng chí […]

THÔNG TIN VỀ TRANG WEB

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH BẾN TRE.
 Địa chỉ liên hệ: Số 25 Lê Quí Đôn, Phường 1, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Chịu trách nhiệm nội dung Ông: Phạm Nghi Tiện - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: (075) 3822244  | Fax: (075) 3825090 | Email:  cdgdtinh@bentre.edu.vn 
2015©- Bản quyền thuộc về Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre.