Tag Archive for ‘CĐGD Bến Tre’

Công đoàn Giáo dục tỉnh ban hành các Hướng dẫn chấm điểm năm học 2015-2016

Đó là các Hướng dẫn chấm điểm CĐCS, Ban Nữ công, Ban TTND, UBKT, Tổ Công đoàn và đoàn viên Công đoàn Chi tiết xem tại các địa chỉ sau: 1. Hướng dẫn chấm điểm CĐCS 2. Hướng dẫn chấm điểm Ban NC 3. Hướng dẫn chấm điểm Ban TTND 4. Hướng dẫn chấm điểm […]

Công đoàn Giáo dục tỉnh ban hành Kế hoạch chấm điểm CĐCS năm học 2015-2016

Kế hoạch số 13/KH-CĐGD ngày 01/4/2016, về việc chấm điểm Công đoàn cơ sở năm học 2015-2016  

THÔNG TIN VỀ TRANG WEB

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH BẾN TRE.
 Địa chỉ liên hệ: Số 25 Lê Quí Đôn, Phường 1, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Chịu trách nhiệm nội dung Ông: Phạm Nghi Tiện - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: (075) 3822244  | Fax: (075) 3825090 | Email:  cdgdtinh@bentre.edu.vn 
2015©- Bản quyền thuộc về Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre.