Tag Archive for ‘14/GM-CĐGD’

MờI dự họp góp ý tự phê bình đối với đồng chí Phạm Nghi Tiện

Mờ dự họp góp ý tự phê bình đối với đồng chí Phạm Nghi Tiện  

Giấy mời họp Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục tỉnh (mở rộng)

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BẾN TRE CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 14/GM-CĐGD Bến Tre, ngày 18 tháng 8 năm 2014 GIẤY MỜI dự họp Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục tỉnh (mở rộng) chuẩn bị tổ chức Hội […]

THÔNG TIN VỀ TRANG WEB

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH BẾN TRE.
 Địa chỉ liên hệ: Số 25 Lê Quí Đôn, Phường 1, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Chịu trách nhiệm nội dung Ông: Phạm Nghi Tiện - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: (075) 3822244  | Fax: (075) 3825090 | Email:  cdgdtinh@bentre.edu.vn 
2015©- Bản quyền thuộc về Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre.