Lưu trữ trực tuyến

Để lưu trữ trực tuyến văn bản, tài liệu, đề nghị Công đoàn cơ sở trực thuộc, Công đoàn Giáo dục huyện, thành phố vào địa chỉ sau: Lưu trữ trực tuyến

sau đó nhập vào địa chỉ email: luutrutructuyen@cdgdbentre.edu.vn, mật khẩu (liên hệ CĐGD tỉnh để được cung cấp)

Sau đó tải file lên đúng thư mực cần tải

Ví dụ: đối với CĐCS trường THPT Trần Trường Sinh để tải văn bản lên, cần đến thư mục 36.CĐCS THPT Trần Trường Sinh, sau đó tải file lên thư mục này

THÔNG TIN VỀ TRANG WEB

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH BẾN TRE.
 Địa chỉ liên hệ: Số 25 Lê Quí Đôn, Phường 1, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Chịu trách nhiệm nội dung Ông: Phạm Nghi Tiện - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: (075) 3822244  | Fax: (075) 3825090 | Email:  cdgdtinh@bentre.edu.vn 
2015©- Bản quyền thuộc về Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre.