Tư vấn về chế độ chính sách rss

Tư vấn về điều kiện đề nghị tặng Bằng khen của UBND tỉnh năm học 2016-2017

Ban Thi đua khen thưởng tỉnh có trả lời cho Công đoàn Giáo dục tỉnh nội dung thắc mắc của CĐCS như sau: để được đề nghị tặng Bằng khen của UBND tỉnh năm học 2016-2017 ngoài việc được đánh giá hoàn thành xuất sắc 2 năm học liên tục ( năm học 2015-2016 và […]

LoGoVanBanChiDao

Nghị định 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

 1. Đối tượng áp dụng Người hưởng lương, phụ cấp tại Điều 1 Nghị định 47 bao gồm: – Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp huyện tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008. – Cán bộ, công chức cấp xã tại Khoản 3 Điều […]

Trường hợp nữ nghỉ thai sản nếu đạt được các tiêu chuẩn, điều kiện vẫn được bình xét danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở theo quy định

Trường hợp nữ nghỉ thai sản nếu đạt được các tiêu chuẩn, điều kiện vẫn được bình xét danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở theo quy định   Thông tin này được Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre lấy  từ website  của Ban Thi đua khe n thưởng Trung ương tại địa […]

THÔNG TIN VỀ TRANG WEB

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH BẾN TRE.
 Địa chỉ liên hệ: Số 25 Lê Quí Đôn, Phường 1, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Chịu trách nhiệm nội dung Ông: Phạm Nghi Tiện - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: (075) 3822244  | Fax: (075) 3825090 | Email:  cdgdtinh@bentre.edu.vn 
2015©- Bản quyền thuộc về Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre.