Hội nghị Ban Thường vụ CĐGD tỉnh rss

Giấy mời họp Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục tỉnh lệ kỳ tháng 03/2015(1)

25/03/2015

Giấy mời họp Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục tỉnh lệ kỳ tháng 03/2015

Tiếp tục»

Giấy mời dự họp Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục tỉnh lệ kỳ tháng 10/2014

GIẤY MỜI dự họp Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục tỉnh lệ kỳ tháng 10/2014 Căn cứ Quy chế làm việc của Ban chấp hành CĐGD tỉnh (khóa IX) đã được Hội nghị lần thứ 2 BCH CĐGD tỉnh (khóa IX) thông qua ngày 27/12/2012; căn cứ Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành […]

Tài liệu Hội nghị Ban Thường vụ CĐGD tỉnh (mở rộng)

Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục tỉnh đăng tải Tài liệu Hội nghị Ban Thường vụ CĐGD tỉnh (mở rộng). Đề nghị các đồng chí UV BTV CĐGD tỉnh, UV BCH CĐGD tỉnh phụ trách cụm theo Giấy mời tải xuống, nghiên cứu trước và mang theo khi dự. File đính kèm: TaiLieuHoiNghi_Ngay22-08-2014 Lưu […]

THÔNG TIN VỀ TRANG WEB

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH BẾN TRE.
 Địa chỉ liên hệ: Số 25 Lê Quí Đôn, Phường 1, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Chịu trách nhiệm nội dung Ông: Phạm Nghi Tiện - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: (075) 3822244  | Fax: (075) 3825090 | Email:  cdgdtinh@bentre.edu.vn 
2015©- Bản quyền thuộc về Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre.