Tài liệu Hội nghị rss

Tài liệu họp Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục tỉnh lần thứ 16 (lúc 13g30 ngày 19/5/2017)(0)

16/05/2017

Ban Thường vụ CĐGD tỉnh gửi các đ/c Uỷ viên Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra Tài liệu họp Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục tỉnh lần thứ 16 (lúc 13g30 ngày 19/5/2017) Lưu ý: phần 1 Báo cáo chính trị sẽ tiếp tục gửi sau

Tiếp tục»

Bổ sung tài liệu Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016

Đề nghị các đ/c tiếp tục nghiên cứu và cho ý kiến tại Hội nghị  

LoGoVanBanChiDao

Tài liệu Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016

Đề nghị các đ/c UV BCH, UBKT CĐGD tỉnh; Chủ tịch CĐCS trực thuộc tải xuống và mang theo khi dự Hội nghị

LoGoTaiLieuHN01-4-2016

(Mới nhất) Tài liệu hội nghị ngày 01-4-2016 (đầy đủ)

Ban Thường vụ CĐGD tỉnh đăng tải 9 tài liệu họp ngày 01/4/2016, đề nghị các đồng chí nghiên cứu trước (Lưu ý: sau khi nhận xong tài liệu, đề nghị các đ/c phản hồi lại cho CĐGD biết là “Đã nhận đủ 9 loại tài liệu”      

Tài liệu Hội nghị ngày 22/01/2016

Tài liệu Hội nghị ngày 22/01/2016, đề nghị các đ/c UV BCH, UBKT, Chủ tịch CĐCS trực thuộc tải xuống

CĐGD tỉnh gửi tài liệu họp các cụm thi đua đính kèm theo Thông báo số 149/TB-CĐGD

Đây là 7 văn bản sẽ thông qua tại cuộc họp các Cụm thi đua đầu năm học 2015-2016. Đề nghị các đơn vị nghiên cứu trước

Tài liệu họp Ban chấp hành CĐGD tỉnh lần thứ 12

CĐGD tỉnh gửi tài liệu họp Ban chấp hành CĐGD tỉnh lần thứ 12, đề nghị các đ/c tại xuống, mang theo khi dự họp./.

(Mới) Dự thảo 4 báo cáo tổng kết năm học 2014-2015 trình Hội nghị lần thứ 11 BCH CĐGD tỉnh

Đây là Dự thảo 4 báo cáo tổng kết năm học 2014-2015 về hoạt động Công đoàn trình Hội nghị BCH CĐGD tỉnh lần thứ 11 (mở rộng) Lưu ý: Hội nghị không đọc lại toàn văn các báo cáo. do đó Ban Thường vụ CĐGD tỉnh đề nghị các đ/c Uỷ viên Ban chấp […]

THÔNG TIN VỀ TRANG WEB

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH BẾN TRE.
 Địa chỉ liên hệ: Số 25 Lê Quí Đôn, Phường 1, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Chịu trách nhiệm nội dung Ông: Phạm Nghi Tiện - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: (075) 3822244  | Fax: (075) 3825090 | Email:  cdgdtinh@bentre.edu.vn 
2015©- Bản quyền thuộc về Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre.