Tài liệu Hội nghị rss

Bổ sung tài liệu Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016

Đề nghị các đ/c tiếp tục nghiên cứu và cho ý kiến tại Hội nghị  

Tài liệu Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016

Đề nghị các đ/c UV BCH, UBKT CĐGD tỉnh; Chủ tịch CĐCS trực thuộc tải xuống và mang theo khi dự Hội nghị

(Mới nhất) Tài liệu hội nghị ngày 01-4-2016 (đầy đủ)

Ban Thường vụ CĐGD tỉnh đăng tải 9 tài liệu họp ngày 01/4/2016, đề nghị các đồng chí nghiên cứu trước (Lưu ý: sau khi nhận xong tài liệu, đề nghị các đ/c phản hồi lại cho CĐGD biết là “Đã nhận đủ 9 loại tài liệu”      


More in this category

THÔNG TIN VỀ TRANG WEB

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH BẾN TRE.
 Địa chỉ liên hệ: Số 25 Lê Quí Đôn, Phường 1, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Chịu trách nhiệm nội dung Ông: Phạm Nghi Tiện - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: (075) 3822244  | Fax: (075) 3825090 | Email:  cdgdtinh@bentre.edu.vn 
2015©- Bản quyền thuộc về Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre.