Dự thảo lấy ý kiến rss

Công đoàn Giáo dục tỉnh lấy ý kiến quy định về chế độ báo cáo(27)

26/06/2015

Đề nghị Chủ tịch CĐCS trực thuộc cho ý kiến quy định về chế độ báo cáo được thực hiện từ nay như sau: -Chậm trễ lần 1, nhắc nhở chung (không nêu tên) -Sau khi nhắc lần 1 nếu còn chậm trễ thì thông báo nhắc nhở lần 2 có tên CĐCS cụ thể […]

Tiếp tục»

Công đoàn Giáo dục tỉnh lấy ý kiến về phương án thu, chi Quỹ tình nghĩa từ năm học 2014-2015 trở đi

Công đoàn Giáo dục tỉnh lấy ý kiến về phương án thu, chi Quỹ tình nghĩa từ năm học 2014-2015 trở đi

THÔNG TIN VỀ TRANG WEB

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH BẾN TRE.
 Địa chỉ liên hệ: Số 25 Lê Quí Đôn, Phường 1, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Chịu trách nhiệm nội dung Ông: Phạm Nghi Tiện - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: (075) 3822244  | Fax: (075) 3825090 | Email:  cdgdtinh@bentre.edu.vn 
2015©- Bản quyền thuộc về Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre.