Chuyên đề nữ công rss

Thông báo gửi số liệu thực hiện công tác nữ công năm 2016

Kính gởi: Ban chấp hành CĐCS trực thuộc Thực hiện chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh, đề nghị Ban chấp hành CĐCS trực thuộc tổng hợp số liệu thực hiện công tác nữ công năm 2016 (mốc từ 1/12/2015 đến 20/10/2016) gửi CĐGD tỉnh (fiel exel đính kèm) từ nay đến  ngày 26/10/2016 (gửi email: bannucong@cdgdbentre.edu.vn)

Tài liệu họp nữ công ngày 18/10/2016

Đề nghị CĐCS trực thuộc tải tài liệu này, nghiên cứu trước và mang theo khi dự hội nghị ngày 18/10/2016


More in this category

THÔNG TIN VỀ TRANG WEB

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH BẾN TRE.
 Địa chỉ liên hệ: Số 25 Lê Quí Đôn, Phường 1, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Chịu trách nhiệm nội dung Ông: Phạm Nghi Tiện - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: (075) 3822244  | Fax: (075) 3825090 | Email:  cdgdtinh@bentre.edu.vn 
2015©- Bản quyền thuộc về Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre.