Bồi dưỡng cán bộ Công đoàn rss

LoGoVanBanChiDao

Tài liệu tập huấn ngày 15/4/2016

Download (TapHuanCongTackiemTra.pdf, 6.96MB) Download (QD-254-TLD-GQKNTC.doc, 131KB) Download (kh25-trien_khai_nq6b-ve-UBKT.pdf, 163KB) Download (KetQuaKiemTraChungTuKeToan10CDCS.pdf, 438KB)

Tài liệu tập huấn chuyên đề Thanh tra nhân dân

Download (TaiLieuTapHuan07-11-2015-lop3.doc, 237KB)

Tài liệu tập huấn chuyên đề nữ công

Tài liệu tập huấn chuyên đề nữ công sáng ngày 07/11/2015 Đề nghị CĐCS, Trưởng ban Nữ công  in ra, mang theo

Tài liệu bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở (lớp 1)

CĐGD tỉnh phát hành Tài liệu bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở (lớp 1), đề nghị CĐCS trực thuộc in ra chuyển cho cán bộ Công đoàn dự tập huấn chiều ngày 31/10/2015

Tài liệu tập huấn cán bộ Công đoàn chuyên đề phương pháp tổ chức đối thoại; giám sát phản biện xã hội; hỗ trợ phát hiện, hoàn thành sáng kiến

Tài liệu tập huấn cán bộ Công đoàn chuyên đề phương pháp tổ chức đối thoại; giám sát phản biện xã hội; hỗ trợ phát hiện, hoàn thành sáng kiến

THÔNG TIN VỀ TRANG WEB

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH BẾN TRE.
 Địa chỉ liên hệ: Số 25 Lê Quí Đôn, Phường 1, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Chịu trách nhiệm nội dung Ông: Phạm Nghi Tiện - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: (075) 3822244  | Fax: (075) 3825090 | Email:  cdgdtinh@bentre.edu.vn 
2015©- Bản quyền thuộc về Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre.