Thông báo rss

Ban Thường vụ CĐGD tỉnh đề nghị CĐCS trực thuộc báo cáo số liệu hoạt động của CĐCS năm học 2017-2018 từ nay đến ngày 25/6/2018.(0)

22/06/2018

Ban Thường vụ CĐGD tỉnh đề nghị CĐCS trực thuộc báo cáo số liệu hoạt động của CĐCS năm học 2017-2018 từ nay đến ngày 25/6/2018. Nhập trực tuyến tại đây: Báo cáo số liệu hoạt động CĐCS năm học 2017-2018

Tiếp tục»

Ban Thường vụ CĐGD tỉnh đề nghị CĐCS trực thuộc báo cáo số liệu hoạt động của UBKT năm học 2017-2018 từ nay đến ngày 25/6/2018.

Ban Thường vụ CĐGD tỉnh đề nghị CĐCS trực thuộc báo cáo số liệu hoạt động của UBKT năm học 2017-2018 từ nay đến ngày 25/6/2018. Nhập trực tuyến tại đây: Báo cáo số liệu UBKT CĐCS năm học 2017-2018

Thông báo giám sát việc đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên và xét thi đua khen thưởng năm học 2017-2018

Để giám sát việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ và xét, đề nghị thi đua, khen thưởng theo Nghị định 91/2017/NĐ-CP, Quyết định 17/2018/QĐ-UBND và Hướng dẫn 39/HD-HĐTĐKT tỉnh cuối năm học 2017-2018; Ban Thường vụ CĐGD tỉnh đề nghị Ban chấp hành […]

Thông báo nộp hồ sơ thi đua khen thưởng năm học 2017-2018

Số lượng đề nghị khen thưởng (Xem lại Hướng dẫn số 04/HD-CĐGD ngày 21/7/2017 của CĐGD tỉnh) (1) Số lượng đoàn viên xuất sắc, “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”  do CĐCS khen theo số lượng do CĐCS quy định (2) Số lượng đề nghị CĐGD tỉnh khen đoàn viên xuất sắc bằng 5% đoàn […]


More in this category

THÔNG TIN VỀ TRANG WEB

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH BẾN TRE.
 Địa chỉ liên hệ: Số 25 Lê Quí Đôn, Phường 1, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Chịu trách nhiệm nội dung Ông: Phạm Nghi Tiện - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: (075) 3822244  | Fax: (075) 3825090 | Email:  cdgdtinh@bentre.edu.vn 
2015©- Bản quyền thuộc về Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre.