Thông báo rss

(Thông báo) Ban Thường vụ CĐGD tỉnh đề nghị Công đoàn Cơ sở trực thuộc hoàn thành báo cáo số liệu tổ chức Công đoàn 9 tháng đầu năm 2017(0)

18/09/2017

Ban Thường vụ CĐGD tỉnh đề nghị Công đoàn Cơ sở trực thuộc hoàn thành báo cáo số liệu tổ chức Công đoàn 9 tháng đầu năm 2017 (nhập trực tiếp vào bảng dưới đây) từ nay đến ngày 20/9/2017 Bảng số liệu tổ chức Công đoàn 9 tháng đầu năm 2017

Tiếp tục»

Thông báo số 15/TB-CĐGD ngày 05/9/2017, Cấp kinh phí đợt 1 (từ ngày 5/9 đến 8/9/2017)

THÔNG BÁO Cấp kinh phí đợt 1 (từ ngày 5/9 đến 8/9/2017) Kính gửi: Ban chấp hành Công đoàn Cơ sở trực thuộc. Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục tỉnh thông báo đến các CĐCS có tên sau đây đến nhận kinh phí quý 3, 4 năm 2017:   STT TÊN ĐƠN VỊ 01 […]

Ban Thường vụ CĐGD tỉnh đề nghị các CĐCS đã tiến hành xong Đại hội khẩn trương làm Tờ trình đề nghị công nhận BCH CĐCS

Ban Thường vụ CĐGD tỉnh đề nghị các CĐCS đã tiến hành xong Đại hội khẩn trương làm Tờ trình đề nghị công nhận BCH CĐCS Hồ sơ kèm theo Tờ trình xem chi tiết tại địa chỉ http://cdgdbentre.edu.vn/2017/08/ban-thuong-vu-cdgd-tinh-thong-bao-thanh-phan-ho-so-de-nghi-cong-nhan-ban-chap-hanh-cdcs-nhiem-ky-2017-2022/


More in this category

THÔNG TIN VỀ TRANG WEB

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH BẾN TRE.
 Địa chỉ liên hệ: Số 25 Lê Quí Đôn, Phường 1, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Chịu trách nhiệm nội dung Ông: Phạm Nghi Tiện - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: (075) 3822244  | Fax: (075) 3825090 | Email:  cdgdtinh@bentre.edu.vn 
2015©- Bản quyền thuộc về Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre.