Công văn 4530/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Cục Nhà giáo V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

Danh sách các file tải xuống

# File Description Date added Added by File size Downloads
1 doc CV hướng dẫn GVPT 4530 04/12/2018 20:58 CĐGD Bến Tre 470 KB 27020

Công văn 4530/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Cục Nhà giáo V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông (file word). Đề nghị các đơn vị chuyển cho GV để có tư liệu thực hiện đánh giá vào cuối năm học

Tải xuống (CV-hướng-dẫn-GVPT-4530.doc)


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC


Từ khóa:

2 phản hồi »

  1. xin mẫu hướng dẫn đánh gia file word

    • Đề nghị đ/c xem mẫu tại Phụ lục 2, trang 23 Công văn 4530/BGDĐT-NGCBQLGD
      Phạm Nghi Tiện, Chủ tịch CĐGD tỉnh Bến Tre