Thông báo về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2017-2018

Ban Thường vụ CĐGD tỉnh thông tin về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2017-2018 làm căn cứ để thẩm định tiêu chí 1.2

THÔNG TIN VỀ TRANG WEB

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH BẾN TRE.
 Địa chỉ liên hệ: Số 25 Lê Quí Đôn, Phường 1, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Chịu trách nhiệm nội dung Ông: Phạm Nghi Tiện - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: (075) 3822244  | Fax: (075) 3825090 | Email:  cdgdtinh@bentre.edu.vn 
2015©- Bản quyền thuộc về Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre.