Thông báo kết quả xếp loại học lực, dự họp năm học 2017-2018

Ban Thường vụ CĐGD tỉnh thông báo kết quả xếp loại học lực, hạnh kiểm các trường cuối năm học 2017-2018, làm cơ sở chấm điểm tiêu chí 1.6.2; số lượt tham gia các cuộc họp, Hội nghị do CĐGD tỉnh tổ chức năm học 2017-2018, làm cơ sở chấm điểm tiêu chí 2.9.4

Kế hoạch số 09/KH-CĐGD ngày 08/6/2018, tổ chức họp mặt ngày “Gia đình Việt Nam” 28-6 năm 2018

THÔNG TIN VỀ TRANG WEB

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH BẾN TRE.
 Địa chỉ liên hệ: Số 25 Lê Quí Đôn, Phường 1, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Chịu trách nhiệm nội dung Ông: Phạm Nghi Tiện - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: (075) 3822244  | Fax: (075) 3825090 | Email:  cdgdtinh@bentre.edu.vn 
2015©- Bản quyền thuộc về Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre.