Các Quyết định khen thưởng năm học 2016-2017 của Công đoàn Giáo dục tỉnh

Danh sách các file tải xuống

# File Description Date added Added by File size Downloads
1 pdf QD10-XepLoaiCDCS-2016-2017 23/10/2017 11:17 chiều cdgdbentre 242 KB 342
2 pdf QD10a-CongNhanCDCS VMSX-2016-2017 23/10/2017 11:17 chiều cdgdbentre 238 KB 255
3 pdf QD10b-Khen ThuongCDCS VMSX-2016-2017 23/10/2017 11:17 chiều cdgdbentre 238 KB 263
4 pdf QD10c-Khen ThuongCaNhan-2016-2017 24/10/2017 6:22 sáng cdgdbentre 257 KB 592
5 pdf QD11-KhenThuongTapThe-GVT-DVN-2016-2017 23/10/2017 11:17 chiều cdgdbentre 168 KB 245
6 pdf QD11a-KhenThuongCaNhan-GVT-DVN-2016-2017 23/10/2017 11:17 chiều cdgdbentre 241 KB 352

1.Quyết định số 10/QĐ-CĐGD ngày 13/7/2017, Xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS năm học 2016-2017

2.Quyết định số 10a/QĐ-CĐGD ngày 13/7/2017, Công nhận CĐCS vững mạnh xuất sắc năm học 2016-2017

3.Quyết định số 10b/QĐ-CĐGD ngày 13/7/2017, Khen thưởng CĐCS vững mạnh xuất sắc năm học 2016-2017

4.Quyết định số 10c/QĐ-CĐGD ngày 13/7/2017, Khen thưởng  đoàn viên xuất sắc năm học 2016-2017 (có điều chỉnh)

5.Quyết định số 11/QĐ-CĐGD ngày 13/7/2017, Khen thưởng  CĐCS hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” năm học 2016-2017

6.Quyết định số 11a/QĐ-CĐGD ngày 13/7/2017, Khen thưởng  cá nhân hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” năm học 2016-2017

Xem các file đính kèm:


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC


Từ khóa:

Gửi phản hồi


Free WordPress Theme

THÔNG TIN VỀ TRANG WEB

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH BẾN TRE.
 Địa chỉ liên hệ: Số 25 Lê Quí Đôn, Phường 1, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Chịu trách nhiệm nội dung Ông: Phạm Nghi Tiện - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: (075) 3822244  | Fax: (075) 3825090 | Email:  cdgdtinh@bentre.edu.vn 
2015©- Bản quyền thuộc về Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre.