Ban Thường vụ CĐGD tỉnh Thông báo CĐCS trực thuộc gửi văn kiện Hội nghị Viên chức năm học 2017-2018 (đóng tập) về CĐGD tỉnh ngày 03/11/2017 (mang theo khi dự ngày Pháp luật sáng 03/11/2017)

Đề nghị CĐCS trực thuộc gửi văn kiện Hội nghị Viên chức năm học 2017-2018 (đóng tập) về CĐGD tỉnh ngày 03/11/2017 (mang theo khi dự ngày Pháp luật sáng 03/11/2017)

Thành phần hồ sơ gồm:

(1) Kế hoạch tổ chức hội nghị: do Người đứng đầu cơ quan, đơn vị ký, đóng dấu

(2) Biên bản hội nghị: có đủ chữ ký của 02 thư ký và người đứng đầu cơ quan, đơn vị ký, đóng dấu.

(3)Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết hội nghị CBCCVC năm học 2016-2017; (dự thảo) Kế hoạch năm học 2017-2018 của cơ quan, đơn vị; Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch năm học 2016-2017 của cơ quan, đơn vị;

(4) Báo cáo đánh giá việc thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan, đơn vị (nếu năm học 2016-2017 cơ quan, đơn vị đã ban hành quy định về thực hiện dân chủ theo Nghị định số 04) hoặc dự thảo mới hoặc bổ sung, sửa đổi quy định thực hiện dân chủ (nếu năm học 2016-2017 cơ quan, đơn vị chưa xây dựng);

(5) Dự thảo mới hoặc bổ sung, sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ;

(6) Báo cáo tổng hợp tình hình tổ chức hội nghị cấp Tổ các vấn đề hội nghị cấp Tổ đặt ra;

(7) Báo cáo hoạt động của Ban TTND năm học 2016-2017, chương trình hoạt động năm học 2017-2018 của Ban TTND;

(8) Biên bản bầu mới hoặc kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân (nếu có) ;

(9) Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2016-2017; nội dung phong trào thi đua năm học 2017-2018; tiêu chí các danh hiệu thi đua, tiêu chí xét khen thưởng năm học 2017-2018;

(10) Giao ước thi đua năm học 2017-2018 có chữ ký của người đứng đầu cơ quan, đơn vị cơ quan, đơn vị với Chủ tịch CĐCS;

(11) Nghị quyết Hội nghị CBCC năm học 2017-2018;

(12) Danh sách đăng ký thi đua năm học 2017-2018

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*


Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.