Công văn số 39/HĐTĐKT ngày 22/6/2016 của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh về xét thi đua, khen thưởng ngành giáo dục

Danh sách các file tải xuống

# File Description Date added Added by File size Downloads
1 pdf CV-39-HDTDKTTinh 18/08/2017 4:45 chiều cdgdbentre 147 KB 525

Công văn số 39/HĐTĐKT ngày 22/6/2016 của Hội đồng thi đua khen  thưởng tỉnh về xét thi đua, khen thưởng ngành giáo dục

Theo Công văn này việc xét thi đua, khen thưởng trong ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh Bến Tre được thực hiện theo các văn bản của Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh; không thực hiện theo Thông tư 35/2015/TT-BGDĐT ngày 31/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Gửi phản hồi


mugen 2d fighting games

THÔNG TIN VỀ TRANG WEB

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH BẾN TRE.
 Địa chỉ liên hệ: Số 25 Lê Quí Đôn, Phường 1, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Chịu trách nhiệm nội dung Ông: Phạm Nghi Tiện - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: (075) 3822244  | Fax: (075) 3825090 | Email:  cdgdtinh@bentre.edu.vn 
2015©- Bản quyền thuộc về Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre.