Đề nghị CĐCS trực thuộc báo cáo thống kê cơ sở vật chất phục vụ đời sống văn hóa, tinh thần và hoạt động Công đoàn năm 2016. Nhập trực tuyến từ nay đến 14/01/2017 | Công đoàn Giáo dục tỉnh BếnTre

Đề nghị CĐCS trực thuộc báo cáo thống kê cơ sở vật chất phục vụ đời sống văn hóa, tinh thần và hoạt động Công đoàn năm 2016. Nhập trực tuyến từ nay đến 14/01/2017

Đề nghị CĐCS trực thuộc báo cáo thống kê cơ sở vật chất phục vụ đời sống  văn hóa, tinh thần và hoạt động Công đoàn năm 2016. Nhập trực tuyến từ nay đến 14/01/2017

Mẫu báo cáo thống kê cơ sở vật chất phục vụ đời sống  văn hóa, tinh thần và hoạt động Công đoàn năm 2016

 

 


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1 phản hồi »

  1. Đang nhập thì mất mạng

Gửi phản hồi


Free WordPress Themes