Mẫu báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động CĐCS trực thuộc tháng 12/2016. Mốc tính số liệu trong 1 tháng | Công đoàn Giáo dục tỉnh BếnTre

Mẫu báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động CĐCS trực thuộc tháng 12/2016. Mốc tính số liệu trong 1 tháng

Mẫu báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động CĐCS trực thuộc tháng 12/2016. Mốc tính số liệu trong 1 tháng (từ ngày 01/12/2016 đến ngày 31/12/2016)

Đề nghị BCH CĐCS nhập trực tiếp vào bảng này đến ngày 09/ 01/2017  hoàn thành (số liệu nào không có thì ghi số 0 vào cột tương ứng). Mẫu này thay thế báo cáo tháng 12/2016 bằng văn bản. CĐCS không phải gửi báo cáo tháng 12/2016 bằng văn bản


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Gửi phản hồi


WordPress