Bà  La Thị Thúy – Trưởng phòng Chính trị tư tưởng Sở Giáo dục và Đào tạo, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo | Công đoàn Giáo dục tỉnh BếnTre

Bà  La Thị Thúy – Trưởng phòng Chính trị tư tưởng Sở Giáo dục và Đào tạo, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Sáng ngày 06-01-2017, tại phòng họp Ủy ban nhân dân tỉnh , Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Văn Trọng đã chủ trì lễ trao quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo đối với bà La Thị Thúy – Trưởng phòng Chính trị tư tưởng Sở Giáo dục và Đào tạo, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở. Sở Giáo dục và Đào tạo kể từ ngày 01-01-2017. Như vậy, hiện nay Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có 05 người: Giám đốc là ông Lê Ngọc Bữu và  04 Phó Giám đốc: ông Lê Văn Chín (được phân công Phó Giám đốc thường trực), ông Nguyễn Văn Huấn, ông Lâm Kiến Thiết và bà La Thị Thúy.(Tin: Phạm Nghi Tiện, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh)

(Trong ảnh: bà Lê Thị Thúy, đứng thứ 2 từ trái sang)

BoNhiem-LaThiThuy


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Gửi phản hồi


Free WordPress Theme