Các văn bản triển khai sáng 30/12/2016 | Công đoàn Giáo dục tỉnh BếnTre

Các văn bản triển khai sáng 30/12/2016

Danh sách các file tải xuống

FileDescriptionDate addedAdded byFile sizeDownloads
pdf 56-ke_hoach_to_chu_tet_2017_cho_cnld30/12/2016 10:50 sáng cdgdbentre 634 kB 99
pdf 57-ke_hoach_van_dong_ung_ho_mien_trung30/12/2016 10:50 sáng cdgdbentre 417 kB 134
pdf 266-v.v_tuyen_truyen_ket_qua_ky_hop_thu_2_quoc_hoi_khoa_1430/12/2016 10:50 sáng cdgdbentre 563 kB 61
pdf 521-BGDĐT-NGCBQLCSGD_1630/12/2016 10:50 sáng cdgdbentre 574 kB 99
pdf 3290-CTTT30/12/2016 10:50 sáng cdgdbentre 731 kB 112
pdf 6261_BGDDT_NGCBQLGD30/12/2016 10:50 sáng cdgdbentre 597 kB 92
pdf de_cuong_tuyen_truyen30/12/2016 10:50 sáng cdgdbentre 789 kB 73
pdf v.v_cham_lo_cho_doan_vien_cd_va_cnvcld_tet_201730/12/2016 10:50 sáng cdgdbentre 917 kB 90
doc 56-ke_hoach_to_chu_tet_2017_cho_cnld30/12/2016 10:51 sáng cdgdbentre 74 kB 79

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Gửi phản hồi


Weboy