Thông báo nộp bài thi tìm hiểu Luật BHXH và Luật BHYT năm 2016

Ngày 01/4/2016 Ban Thường vụ CĐGD tỉnh đã ban hành Công văn số 20/CĐGD V/v vận động CBGVNV tham gia thi tìm hiểu Luật BHXH và Luật BHYT năm 2016 do Liên đoàn Lao động tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh về tổ chức, đến nay đã đến thời hạn nộp bài về cho CĐGD tỉnh.

Đề nghi Ban chấp hành CĐCS khẩn trương gửi bài dự thi về CĐGD tỉnh từ ngày 25 đến 28/5/2016 (Lưu ý: khi nộp bài gửi kèm danh sách tham dự gồm: Stt/ Họ và tên/ Nữ) cuối danh sách có tính tỉ lệ dự thi, tỉ lệ nữ dự thi. Lưu ý: gửi email đến bộ phận Tuyên gíao CĐGD tỉnh tại địa chỉ: tuyengiao@cdgdbentre.edu.vn

Công văn số 20/CĐGD V/v vận động CBGVNV tham gia thi tìm hiểu Luật BHXH và Luật BHYT năm 2016

 


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC


Từ khóa:

Gửi phản hồi


WordPress Themes

THÔNG TIN VỀ TRANG WEB

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH BẾN TRE.
 Địa chỉ liên hệ: Số 25 Lê Quí Đôn, Phường 1, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Chịu trách nhiệm nội dung Ông: Phạm Nghi Tiện - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: (075) 3822244  | Fax: (075) 3825090 | Email:  cdgdtinh@bentre.edu.vn 
2015©- Bản quyền thuộc về Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre.