Thông báo địa chỉ email bộ phận Tuyên giáo CĐGD tỉnh

Để thuận lợi trong quá trình tổng hợp báo cáo số liệu tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2016 (theo Công văn số 27/CĐGD ngày 17/5/2016), đề nghị Công đoàn Cơ sở trực thuộc gửi báo cáo số liệu này tại địa chỉ tuyengiao@cdgdbentre.edu.vn (không gửi địa chỉ cdgdtinh@bentre.edu.vn)


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Gửi phản hồi


WordPress Blog

THÔNG TIN VỀ TRANG WEB

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH BẾN TRE.
 Địa chỉ liên hệ: Số 25 Lê Quí Đôn, Phường 1, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Chịu trách nhiệm nội dung Ông: Phạm Nghi Tiện - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: (075) 3822244  | Fax: (075) 3825090 | Email:  cdgdtinh@bentre.edu.vn 
2015©- Bản quyền thuộc về Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre.