Thông báo tổ chức tập huấn công tác tuyên truyền bầu cử, hướng dẫn chấm điểm CĐCS năm học 2015-2016

Ban Thường vụ CĐGD tỉnh Thông báo tổ chức tập huấn công tác tuyên truyền bầu cử, hướng dẫn chấm điểm CĐCS năm học 2015-2016

- Đối tượng dự: Uỷ viên BCH, UBKT CĐGD tỉnh; Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) CĐCS trực thuộc

- Thời gian: 7g30 ngày 01/4/2016

- Địa điểm: Hội trường Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu

(Phụ cấp: Giấy mời sẽ gửi sau)

TM BAN THƯỜNG Ụ

CHỦ TỊCH

Phạm Nghi Tiện

 

 


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC


Từ khóa:

2 phản hồi »

  1. Đa nhận thông báo

  2. Da nhan duoc thong bao