Công đoàn Giáo dục tỉnh chỉ đạo báo cáo kết quả hỗ trợ giáo dục vùng sâu, vùng xa (đợt 1)

Công đoàn Giáo dục tỉnh chỉ đạo báo cáo kết quả hỗ trợ giáo dục vùng sâu, vùng xa (đợt 1)

Đề nghị CĐGD huyện, thành phố và CĐCS trực thuộc báo cáo kết quả hỗ trợ, giúp đỡ GV, HS vùng sâu vùng xa (đợt 1: mốc tínhj từ tháng 8/2014 đến 15/12/2014) theo mẫu dưới đây, chỗ nào không có thì ghi chữ “Không” (Gửi trực tiếp mục Phản hồi phía dưới từ nay đến 05/01/2015)

1.Giúp đỡ đơn vị khác:
-Đơn vị được hỗ trợ:
-Tiền mặt:
-Hiện vật quy ra tiền:
-Tổng cộng số tiền:

2.Tự quyên góp hỗ trợ tại chỗ:
-Tiền mặt:
-Hiện vật quy ra tiền:
-Tổng cộng số tiền:

3.Tiếp nhận từ đơn vị khác:
-Đơn vị hỗ trợ:
-Tiền mặt:
-Hiện vật quy ra tiền:
-Tổng cộng số tiền:

28 bình luận

 1. 1.Giúp đỡ đơn vị khác: Không

  2.Tự quyên góp hỗ trợ tại chỗ:Không

  3.Tiếp nhận từ đơn vị khác: Không

 2. 1.Giúp đỡ đơn vị khác: Không

  2.Tự quyên góp hỗ trợ tại chỗ:Không

  3.Tiếp nhận từ đơn vị khác: Không

 3. 1.Giúp đỡ đơn vị khác: Không

  2.Tự quyên góp hỗ trợ tại chỗ:Không

  3.Tiếp nhận từ đơn vị khác: Không

 4. 1.Giúp đỡ đơn vị khác: Không

  2.Tự quyên góp hỗ trợ tại chỗ:Không

  3.Tiếp nhận từ đơn vị khác: Không

 5. 1.Giúp đỡ đơn vị khác: Không
  -Đơn vị được hỗ trợ:
  -Tiền mặt:
  -Hiện vật quy ra tiền:
  -Tổng cộng số tiền:

  2.Tự quyên góp hỗ trợ tại chỗ:Không
  -Tiền mặt:
  -Hiện vật quy ra tiền:
  -Tổng cộng số tiền:

  3.Tiếp nhận từ đơn vị khác: Không
  -Đơn vị hỗ trợ:
  -Tiền mặt:
  -Hiện vật quy ra tiền:
  -Tổng cộng số tiền:

 6. 1.Giúp đỡ đơn vị khác: Không
  -Đơn vị được hỗ trợ:
  -Tiền mặt:
  -Hiện vật quy ra tiền:
  -Tổng cộng số tiền:

  2.Tự quyên góp hỗ trợ tại chỗ:Không
  -Tiền mặt:
  -Hiện vật quy ra tiền:
  -Tổng cộng số tiền:

  3.Tiếp nhận từ đơn vị khác: Không
  -Đơn vị hỗ trợ:
  -Tiền mặt:
  -Hiện vật quy ra tiền:
  -Tổng cộng số tiền:

 7. 1.Giúp đỡ đơn vị khác: Không
  -Đơn vị được hỗ trợ:
  -Tiền mặt:
  -Hiện vật quy ra tiền:
  -Tổng cộng số tiền:

  2.Tự quyên góp hỗ trợ tại chỗ:
  -Tiền mặt:10.000.000 đồng
  -Hiện vật quy ra tiền:không
  -Tổng cộng số tiền:10.000.000 đồng

  3.Tiếp nhận từ đơn vị khác: Không
  -Đơn vị hỗ trợ:
  -Tiền mặt:
  -Hiện vật quy ra tiền:
  -Tổng cộng số tiền:

 8. 1.Giúp đỡ đơn vị khác: Không
  -Đơn vị được hỗ trợ:
  -Tiền mặt:
  -Hiện vật quy ra tiền:
  -Tổng cộng số tiền:

  2.Tự quyên góp hỗ trợ tại chỗ: Không
  -Tiền mặt:
  -Hiện vật quy ra tiền:
  -Tổng cộng số tiền:

  3.Tiếp nhận từ đơn vị khác: Không
  -Đơn vị hỗ trợ:
  -Tiền mặt:
  -Hiện vật quy ra tiền:
  -Tổng cộng số tiền:

 9. 1.Giúp đỡ đơn vị khác: Không
  -Đơn vị được hỗ trợ:
  -Tiền mặt:
  -Hiện vật quy ra tiền:
  -Tổng cộng số tiền:

  2.Tự quyên góp hỗ trợ tại chỗ: Không
  -Tiền mặt:
  -Hiện vật quy ra tiền:
  -Tổng cộng số tiền:

  3.Tiếp nhận từ đơn vị khác: Không
  -Đơn vị hỗ trợ:
  -Tiền mặt:
  -Hiện vật quy ra tiền:
  -Tổng cộng số tiền:

 10. 1.Giúp đỡ đơn vị khác: Không
  -Đơn vị được hỗ trợ:
  -Tiền mặt:
  -Hiện vật quy ra tiền:
  -Tổng cộng số tiền:

  2.Tự quyên góp hỗ trợ tại chỗ: Không
  -Tiền mặt:
  -Hiện vật quy ra tiền:
  -Tổng cộng số tiền:

  3.Tiếp nhận từ đơn vị khác:
  -Đơn vị hỗ trợ:UB tỉnh,Cựu học sinh,mạnh thuong quan
  -Tiền mặt: 30.327.000
  -Hiện vật quy ra tiền:11.010.000
  -Tổng cộng số tiền : 41.337.000

 11. 1.Giúp đỡ đơn vị khác: Không
  -Đơn vị được hỗ trợ:
  -Tiền mặt:
  -Hiện vật quy ra tiền:
  -Tổng cộng số tiền:

  2.Tự quyên góp hỗ trợ tại chỗ: Không
  -Tiền mặt:
  -Hiện vật quy ra tiền:
  -Tổng cộng số tiền:

  3.Tiếp nhận từ đơn vị khác: Không
  -Đơn vị hỗ trợ:
  -Tiền mặt:
  -Hiện vật quy ra tiền:
  -Tổng cộng số tiền:

 12. 1.Giúp đỡ đơn vị khác: không
  -Đơn vị được hỗ trợ:
  -Tiền mặt:
  -Hiện vật quy ra tiền:
  -Tổng cộng số tiền:

  2.Tự quyên góp hỗ trợ tại chỗ: không
  -Tiền mặt:
  -Hiện vật quy ra tiền:
  -Tổng cộng số tiền:

  3.Tiếp nhận từ đơn vị khác: 2
  -Đơn vị hỗ trợ: Hội BTBNN NTT&TMC; Nhà hảo tâm
  -Tiền mặt: 2000.000
  -Hiện vật quy ra tiền: 1.680.000
  -Tổng cộng số tiền: 3.680.000
  ( Nhà trường phát học bổng cho học sinh nghèo vượt khó)

 13. 1.Giúp đỡ đơn vị khác: không
  -Đơn vị được hỗ trợ:
  -Tiền mặt:
  -Hiện vật quy ra tiền:
  -Tổng cộng số tiền:

  2.Tự quyên góp hỗ trợ tại chỗ: không
  -Tiền mặt:
  -Hiện vật quy ra tiền:
  -Tổng cộng số tiền:

  3.Tiếp nhận từ đơn vị khác: 3
  -Đơn vị hỗ trợ: Hội Cựu học sinh, UBND TỈnh, Mạnh thường quân
  -Tiền mặt: 50.000.000đ
  -Hiện vật quy ra tiền: 2500 quyển tập ( 7.500.000đ )
  -Tổng cộng số tiền: 57.500.000đ
  ( Nhà trường phát học bổng cho học sinh nghèo vượt khó…

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*


Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.