Công đoàn Giáo dịc tỉnh chỉ đạo xét khen thưởng phong trào thi đua “GVT,ĐVN” năm học 2013-2014

Công đoàn Giáo dịc tỉnh chỉ đạo xét khen thưởng

phong trào thi đua “GVT,ĐVN” năm học 2013-2014

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BẾN TRE CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 55/CĐGDV/v khen thưởng phong trào thi đua “GVT,ĐVN” năm học 2013-2014.

Bến Tre, ngày 04 tháng 10 năm 2014

Kính gởi: Ban chấp hành CĐCS trực thuộc.

Thực hiện công văn số 96/LĐLĐ ngày 24/7/2013 của Liên đoàn Lao động tỉnh Bến Tre về việc xét khen thưởng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2013; để khuyến khích nữ CBGV-LĐ đạt thành tích tốt trong phong trào thi đua hai giỏi và tạo điều kiện cho việc bình xét danh hiệu “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” đúng quy định; Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục tỉnh hướng dẫn các tiêu chuẩn xét chọn như sau:

I. TIÊU CHUẨN:

1. Đối với cá nhân CBGV-LĐ:

a) Nữ có gia đình: đạt các tiêu chí sau:

– Đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên.

– Nuôi con khỏe, dạy con ngoan.

– Được công nhận đạt chuẩn “gia đình văn hóa”.

– Không bị kỷ luật từ khiển trách trở lên.

b) Nữ chưa có gia đình:đạt các tiêu chí sau:

– Đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên.

– Người con hiếu thảo, người chị, người em mẫu mực.

– Gia đình chung được công nhận đạt chuẩn “gia đình văn hóa”.

-Không bị kỷ luật từ khiển trách trở lên.

2. Đối với tập thể Ban nữ công:

+ Đơn vị có 70% là nữ trên tổng CNVCLĐ của đơn vị trở lên.

+ Có 90% trở lên nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

+ Không có nữ CNVCLĐ bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

II. SỐ LƯỢNG CÔNG NHẬN, KHEN THƯỞNG:

  1. Đối với Công đoàn cơ sở:

a) Quyết định công nhận nữ CBGV-LĐ đạt “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” cấp cơ sở năm học 2013-2014.

Căn cứ vào tiêu chuẩn trên, BCH CĐCS xem xét và quyết định công nhận nữ CBGV-LĐ đạt danh hiệu thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” năm học 2013-2014 cấp cơ sở (chỉ công nhận, không khen thưởng).

b) Tổ chức khen thưởng:

Căn cứ vào danh sách công nhận “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” cấp cơ sở và khả năng kinh phí hiện có của đơn vị, Ban chấp hành CĐCS xem xét quyết định số lượng cá nhân nữ CBGV-LĐ được CĐCS khen thưởng “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” năm học 2013-2014. Tiền thưởng do CĐCS chi với định mức bằng 0,8 lần tiền khen thưởng toàn diện năm học 2013-2014.

Lưu ý: những nữ CBGV-LĐ đã được CĐCS khen thưởng hoàn thành tốt công tác công đoàn năm học 2013-2014 (khyen toàn diện), thì không được khen thưởng “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” năm học 2013-2014 do khi khen thưởng toàn diện đã bao gồm cả khen thưởng chuyên đề.

  1. Đối với Công đoàn Giáo dục tỉnh:

Trên cơ sở đề nghị của CĐCS trực thuộc, CĐGD tỉnh sẽ xét công nhận, khen thưởng cho những Ban nữ công và nữ CBGV-LĐ đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khen thưởng “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” năm học 2013-2014 cụ thể như sau:

a) Công nhận nữ CBGV-LĐ đạt “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” cấp Công đoàn Giáo dục tỉnh

Căn cứ vào tiêu chuẩn trên mỗi CĐCS trực thuộc được xét chọn 01 nữ CBGV-LĐ đề nghị Công đoàn Giáo dục tỉnh công nhận danh hiệu “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” năm học 2013-2014 (chỉ cấp Giấy chứng nhận đạt “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, không khen thưởng)

b) Khen thưởng tập thể Ban nữ công, cá nhân nữ CBGV-LĐ đạt “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” năm học 2013-2014.

– Đối với tập thể Ban Nữ công CĐCS: CĐGD tỉnh sẽ tặng giấy khen và tiền thưởng cho Ban Nữ công CĐCS đạt các tiêu chuẩn như đã nêu trên.

– Đối với cá nhân: CĐGD tỉnh sẽ tặng giấy khen và tiền thưởng cho nữ CBGV-LĐ đạt “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” năm học 2013-2014. Đối tượng đề nghị: Những CĐCS đã được tặng Bằng khen của CĐGD Việt Nam, LĐLĐ tỉnh và Giấy khen của CĐGD tỉnh do đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2013-2014 (trừ 04 CĐCS đã có cá nhân đề nghị LĐLĐ tỉnh khen thưởng “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” năm học 2013-2014 là THPT Ca Văn Thỉnh, Huỳnh Tấn Phát, Lê Hoàng Chiếu, Mạc Đĩnh Chi) được đề nghị khen thưởng 01 nữ CBGV-LĐ.

Lưu ý: những nữ CBGV-LĐ đã được CĐGD tỉnh khen thưởng hoàn thành xuất sắc công tác công đoàn năm học 2013-2014, thì không được khen thưởng Giỏi việc trường, đảm việc nhà” do khen thưởng toàn diện đã bao gồm cả khen chuyên đề.

c) Thời gian gởi CĐGD tỉnh: chậm nhất ngày 13/10/2014(mẫu Tờ trình, danh sách trích ngang căn cứ vào mẫu khen thưởng năm học 2013-2014 đã gởi trước đây).

Đề nghị BCH CĐCS trực thuộc triển khai thực hiện tốt công văn này. Mọi khó khăn vướng mắc báo cáo kịp thời về thường trực CĐGD tỉnh để được hướng dẫn thêm./.

 

Nơi nhận:– Như trên;

– Lưu:VT.

TM. BAN THƯỜNG VỤCHỦ TỊCH

Phạm Nghi Tiện

Tải xuống (CV55-khen-GVT-DVN-2013-2014.pdf)

5 bình luận

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*


Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.