Trường hợp nữ nghỉ thai sản nếu đạt được các tiêu chuẩn, điều kiện vẫn được bình xét danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở theo quy định

Trường hợp nữ nghỉ thai sản nếu đạt được các tiêu chuẩn, điều kiện vẫn được bình xét

danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở theo quy định

Thông tin này được Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre lấy từ website của Ban Thi đua khe n thưởng Trung ương tại địa chỉ: http://banthiduakhenthuongtw.gov.vn/tabid/78/QuestionID/54/View/Details/Default.aspx

 

xét cho người nghỉ chế độ thai sản
Ngày hỏi: 25/12/2012
Người hỏi: Ngô Thị Nguyệt Tú
Địa chỉ: Bạc Liêu
Số CMT: 385215994
Điện thoại:
Email: nguyettu_ngo@yahoo.com
Lĩnh vực hỏi đáp: Nghiệp vụ chuyên môn
Nội dung câu hỏi:
Thưa Lãnh đạo Ban Thi đua khen thưởng Trung ương,Tô là một cán bộ phụ trách công tác thi đua khen thưởng của đơn vị cấp Sở thuộc tỉnh Bạc Liêu, nay có một số vướng mắc công tác bình xét khen thưởng nên nhờ Ban Thi đua khen thưởng Trung ương hướng dẫn giùm tôi.Theo quy định tại Thông tư 02 hướng dẫn Nghị định 24, thì đối tượng nữ nghỉ thai sản vẫn được xem xét tính danh hiệu “Lao động tiên tiến”. Xin hỏi, vậy đối tượng nữ nghỉ thai sản được xem xét tính danh hiệu Lao động tiên tiến vậy có được bình xét danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” hay không?Ban Thi đua khen thưởng tỉnh tôi, hướng dẫn đối tượng này vẫn được tính bình xét “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, vậy xin hỏi, việc hướng dẫn có đúng hay không?<

 

Phần trả lời

Người trả lời: Cổng Thông tin Ban Thi đua – Khen thưởng TW
Chức vụ:
Ngày trả lời: 5/7/2013
Nội dung trả lời:
Câu hỏi của bạn Công Thông tin Ban Thi đua – Khen thưởng xin trả lời như sau:Theo Điều 13, Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và điểm b, mục 2, phần I Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2013 của Bộ Nội vụ quy định:Chiến sĩ thi đua cơ sở là những cá nhân tiêu biểu được lựa chọn trong số cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sĩ tiên tiến; cá nhân đó nhất thiết phải có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu, áp dụng khoa học công nghệ mới hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu để nâng cao năng suất lao động. Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu hoặc áp dụng khoa học công nghệ mới phải được Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở công nhận.Theo đó, trường hợp nữ nghỉ thai sản nếu đạt được các tiêu chuẩn, điều kiện trên vẫn được bình xét danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở theo quy định

Tải xuống (NuNghiThaiSanDuocXetCSTDCS.doc)

4 bình luận

 1. tôi là giáo viên mầm non nhiều năm liên tục là CSTĐ cấp huyện và năm học 2014-2015 tôi đạt bằng khen của chủ tich UBND tỉnh đầu năm học 2015-2016 tôi đăng ký CSTD cấp tỉnh nhưng trong năm học đó tôi có mang thai cháu thứ 3 và dự kiến sinh vào tháng 8 năm 2016 trong năm học đó dù mang thai nhưng tôi vẫn được bầu làm tổ trưởng chuyênmoon và cuối năm vẫn xếp loại xuất sắc vậy mà Ban thi đua của PGD không xét hồ sơ CSTĐ cấp tỉnh cho tôi và chỉ xét tôi là LĐTT liệu có đúng không mặc dù tính tới thời điểm xét thi đua tôi vẫn chưa sinh

 2. Tôi Nguyễn Văn Liếu là chủ tịch CĐCS Long Thới B,Chợ Lách.Xin chân thành cảm ơn Ông chủ tịch CĐGD tỉnh Bến Tre đã TƯ VẤN PHÁP LUẬT VỀ SÁNG KIẾN.Đây là những câu trả lời thiết thực đã được cấp trên giải quyết và chấp thuận.Một lần nữa Tôi cảm ơn Ông rất nhiều !

 3. Kính gửi :Công đoàn giáo dục Bên Tre
  Tôi lá một giáo viên , phụ trách công đoàn trường có đăng ký CSTĐ năm học 2014-2015 khi viết SKKN về lãnh vực công đoàn thì người phụ trách thu sáng kiến nói không hợp lệ ,bảo viết về chuyên môn mói đúng.Như vậy có đúng hay không?

  • TƯ VẤN PHÁP LUẬT VỀ SÁNG KIẾN

   Hỏi: Tôi là một giáo viên , phụ trách công đoàn trường có đăng ký CSTĐ năm học 2014-2015 khi viết SKKN về lãnh vực công đoàn thì người phụ trách thu sáng kiến nói không hợp lệ ,bảo viết về chuyên môn mói đúng.Như vậy có đúng hay không? (Ngày 28/3/2015, Nguyễn Văn Liếu, email: nguyenvanlieu29@gmail.com)

   Trả lời: Về nội dung này Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre trả lời như sau:
   1. Theo Nghị định 13/2012/NĐ-CP, ngày 02/3/2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ sáng kiến: Sáng kiến là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp, hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật (gọi chung là giải pháp), được cơ sở công nhận nếu đáp ứng đầy đủ 3 điều kiện sau đây:
   + Có tính mới trong phạm vi cơ sở đó;
   + Đã được áp dụng hoặc áp dụng thử tại cơ sở đó và có khả năng mang lại lợi ích thiết thực;
   + Không trái với trật tự công cộng hoặc đạo đức xã hội; không còn được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tính đến thời điểm xét công nhận sáng kiến.
   2. Theo Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN, ngày 01/8/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ thì:
   + Giải pháp kỹ thuật là cách thức kỹ thuật, phương tiện kỹ thuật nhằm giải quyết một nhiệm vụ (một vấn đề) xác định, bao gồm: Sản phẩm dưới dạng vật thể (ví dụ: đồ dùng dạy học, đồ chơi, mô hình); chất (ví dụ: hóa chất thí nghiệm…); Quy trình: Ví dụ quy trình kiểm tra đánh giá; phương pháp, kỹ thuật dạy học; quy trình xử lý công việc…
   + Giải pháp quản lý là cách thức tổ chức, điều hành công việc thuộc bất kỳ lĩnh vực hoạt động nào, trong đó có: Phương pháp tổ chức công việc (bố trí nhân lực, thiết bị…); Phương pháp điều hành, kiểm tra, giám sát công việc; Phương pháp huy động và sử dụng các nguồn lực; Giải pháp quản lý chuyên môn, quản lý chất lượng, quản lý dạy thêm, học thêm, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém, triển khai các phong trào thi đua; quản lý hoạt động đoàn thể, hoạt động tập thể, ngoài giờ lên lớp,…
   + Giải pháp tác nghiệp bao gồm các phương pháp thực hiện các thao tác kỹ thuật, nghiệp vụ trong công việc thuộc bất kỳ lĩnh vực hoạt động nào, trong đó có: Giải pháp thực hiện các thủ tục hành chính (tiếp nhận, xử lý hồ sơ, tài liệu…); Giải pháp giáo dục (đạo đức, nhân cách, hành vi, thái độ…); Giải pháp giảng dạy các bộ môn văn hóa, nội dung lồng ghép, tích hợp…; Giải pháp trong các hoạt động đoàn thể, TV-TB trường học: Giải pháp trong tổ chức thi đua, các cuộc vận động, tuyên truyền giáo dục; Giải pháp giảng dạy bộ môn, giải pháp kiểm tra đánh giá, cho điểm học sinh theo yêu cầu đổi mới, giải pháp tổ chức các hoạt động giáo dục; giải pháp chủ nhiệm lớp; xây dựng và tổ chức hoạt động phòng bộ môn, phòng thiết bị và đồ dùng dạy học, phòng thí nghiệm; xây dựng cơ sở vật chất và tổ chức hoạt động thư viện, cơ sở thực hành…;
   + Giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật là phương pháp, cách thức hoặc biện pháp áp dụng một giải pháp kỹ thuật đã biết vào thực tiễn.
   + Áp dụng mô hình dạy học mới;
   + Ứng dụng một đề tài khoa học, một sáng kiến vào thực tiễn dạy học có hiệu quả;
   + Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học;
   3. Theo Luật Thi đua khen thưởng: Sáng kiến là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận.
   4. Như vậy, một giáo viên phụ trách công đoàn trường, có sáng kiến về lãnh vực công đoàn thì hoàn toàn hợp lệ. Nếu như sáng kiến có tính mới trong phạm vi cơ sở; đã được áp dụng hoặc áp dụng thử tại cơ sở đó và có khả năng mang lại lợi ích thiết thực; góp phần làm cho hoạt động Công đoàn của trường tốt hơn, hiệu quả hơn thì vẫn được công nhận./.
   Phạm Nghi Tiện, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre
   (email: phamnghitien@bentre.edu.vn, ĐTDĐ 0907.394.982)

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*


Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.