Giấy mời dự Hội nghị tập huấn cán bộ Công đoàn chuyên đề “Những nội dung mới của Luật sửa đổi Luật thi đua, khen thưởng năm 2013”

Giấy mời dự Hội nghị tập huấn cán bộ Công đoàn chuyên đề

“Những nội dung mới của Luật sửa đổi Luật thi đua, khen thưởng năm 2013”

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BẾN TRE CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số : 20/GM-CĐGD Bến Tre, ngày 18 tháng 9 năm 2014

GIẤY MỜI

dự Hội nghị tập huấn cán bộ Công đoàn chuyên đề

“Những nội dung mới của Luật sửa đổi Luật thi đua, khen thưởng năm 2013”

Kính gởi: Ban chấp hành Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Căn cứ Kế hoạch số 13/KH-CĐGD ngày 10/9/2014 của Công đòan Giáo dục tỉnh về đẩy mạnh giáo dục pháp luật trong nhà giáo, người lao động năm học 2014-2015 góp phần thực hiện Chương trình hành động số 08/CTr-CĐGD ngày 08/9/2014 của BCH CĐGD tỉnh kỳ họp lần thứ 9-khóa IX “Chương trình hành động của BCH CĐGD tỉnh thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI về nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CN-VC-LĐ trong tình hình mới”; Ban Thường vụ CĐGD tỉnh trân trọng kính mời đồng chí Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch, nếu Chủ tịch vắng) dự Hội nghị tập huấn cán bộ Công đoàn chuyên đề “Những nội dung mới của Luật sửa đổi Luật thi đua, khen thưởng năm 2013”

Thời gian: lúc 07 giờ 30 ngày 23/9/2014.

Địa điểm: Hội trường trường Trung học phổ thông chuyên Bến Tre

Đây là nội dung mới nhằm gíup Chủ tịch Công đoàn cơ sở có thêm thông tin để phối hợp với chính quyền trong việc phát động phong trào thi đua năm học 2014-2015.

Nhận được Giấy mời đề nghị đ/c Chủ tịch CĐCS trực thuộc báo cáo lãnh đạo đơn vị và tham dự đầy đủ.

Hân hạnh được đón tiếp./.

 

Nơi nhận:

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

Phạm Nghi Tiện

-Như kính gởi ;
-Lưu : VT.
 
 
 

 

Tải xuống (GM20_TapHuanLuatTDKT.pdf)

15 bình luận

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*


Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.