Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được xét không quá 15% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”

Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ, Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/10/2014.

Tại Điều 5 của Thông tư này quy định Danh hiệu ‘‘Chiến sĩ thi đua cơ sở’’ được xét tặng hàng năm cho cá nhân đạt được tiêu chuẩn quy định tại Điều 4 Nghị định số 65/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Tỷ lệ cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” do bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương quy định, nhưng không quá 15% tổng số cá nhân đạt danh hiệu ‘‘Lao động tiên tiến’’, ‘‘Chiến sĩ tiên tiến’’.

Xem Chi tiết

Tải xuống (TT-07-thiduaKT.pdf)

 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*


Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.