Lịch công tác năm học 2014-2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo

Lịch công tác năm học 2014-2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo

File đính kèm: Lich cong tac 2014-2015_So

Nội dung công việc
Tháng 8/2014:

– Triển khai Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 của các ngành học, cấp học.

– Chuẩn bị các điều kiện khai giảng năm học 2014-2015: đội ngũ, cơ sở vật chất (CSVC), trang thiết bị dạy học, xây dựng kế hoạch tổ chức khai giảng năm học mới, …

– Kiểm tra đầu năm học tại các đơn vị về: tình hình đội ngũ, CSVC, các khoản thu, xây dựng kế hoạch chuyên môn, kế hoạch phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi, tình hình vận động học sinh bỏ học trở lại trường, …

– Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên (GV) theo kế hoạch. Tổ chức thực nghiệm các chuyên đề thuộc đề tài “Nâng cao năng lực chăm sóc, giáo dục trẻ cho đội ngũ GVMN tỉnh Bến Tre”. Tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm cho Ban quản lí SEQAP các huyện.

– Tổ chức thi nghề phổ thông kỳ 2 năm 2014.

– Xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thảo về công tác phân luồng học sinh sau THCS vào TCCN; Kế hoạch Tổ chức Hội thi giáo viên TCCN dạy giỏi cấp tỉnh.

– Nhận xét, đánh giá đội ngũ CBQL các đơn vị trực thuộc Sở năm học 2013-2014. Giao biên chế sự nghiệp cho các Phòng GD&ĐT và các đơn vị trực thuộc Sở.

– Thực hiện các thủ tục mua sắm và tiếp nhận trang thiết bị nguồn vốn CTMT và sự nghiệp 2014. Lập dự toán ngân sách, vốn xây dựng cơ bản, vốn chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP) năm 2015.

– Thanh tra tuyển sinh vào trường Cao đẳng Bến Tre (hệ Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp).

Tháng 9/2014:

– Tổ chức Hội nghị Giao ban lần I ngành GD&ĐT.

– Hướng dẫn công tác thi đua và tổ chức các cụm thi đua năm học 2014-2015; Hướng dẫn đăng ký các danh hiệu thi đua năm học 2014-2015.

– Tiếp tục tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho CBQL, GV theo kế hoạch.

– Kiểm tra công nhận đơn vị đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi năm 2014. Hướng dẫn xây dựng môi trường vận động trong cơ sở GDMN.

– Hướng dẫn thu thập thông tin, nhập dữ liệu phổ cập giáo dục (PCGD) Tiểu học (TH) chuẩn bị kiểm tra, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn PCGD TH đúng độ tuổi năm 2015.

– Khảo sát chuyên môn các trường trung học phổ thông (THPT), các trung tâm giáo dục thường xuyên (TTGDTX).

– Hội nghị Tổng kết năm học 2013-2014 và triển khai nhiệm vụ giáo dục chuyên nghiệp (GDCN) năm học 2014-2015.

– Hướng dẫn công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2014–2015.

– Hướng dẫn công tác thi học sinh giỏi lớp 9, 12 cấp tỉnh, dự thi cấp quốc gia năm học 2014 – 2015.

– Hướng dẫn công tác thi giải toán trên máy tính cầm tay các môn Toán 9, Toán 12, Vật lí 12, Hóa học 12, Sinh học 12 cấp tỉnh, dự thi cấp khu vực cho THPT và GDTX năm học 2014-2015.

– Thông báo nộp hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài đợt tháng 10/2014 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông.

– Phê duyệt kết quả tuyển dụng và kiểm tra công tác tuyển dụng viên chức năm học 2014-2015 ở các đơn vị trực thuộc Sở.

– Báo cáo điều chỉnh vốn XDCB năm 2014. Hướng dẫn việc tự kiểm tra và kiểm tra công tác tài chính, tài sản, CSVC, thư viện, thiết bị năm học 2014-2015. Kết hợp thẩm tra quyết toán các đơn vị thuộc Phòng GD&ĐT Thành phố.

– Thanh tra tuyển sinh vào Trường Cao đẳng Bến Tre và Trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thanh tra 01 trung tâm ngoại ngữ, tin học. Triển khai kế hoạch kiểm tra công tác tuyển sinh và các khoản thu đầu năm.

Tháng 10/2014:

– Tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng dạy học các môn học trong trường THPT.

– Kiểm tra, công nhận lại các trường THPT, THCS đạt chuẩn quốc gia (đợt 1).

– Kiểm tra công tác y tế trường học (các trường MN, mẫu giáo).

– Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tự rà soát báo cáo nhu cầu được trang bị các thiết bị dạy học trong năm 2015. Tham dự quyết toán với các đơn vị trực thuộc Phòng GD&ĐT Thạnh Phú, Mỏ Cày Nam.

– Xác định nhu cầu tuyển sinh cao đẳng sư phạm năm 2015. Tổ chức Hội thảo về thảo về công tác phân luồng học sinh sau THCS vào TCCN.

– Tổ chức coi thi, chấm thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 THPT năm học 2014-2015.

– Tổ chức coi thi, chấm thi, thành lập đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia. Tập trung học sinh cho việc bồi dưỡng học sinh dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2014-2015.

– Tổ chức đánh giá ngoài các cơ sở giáo dục đã đăng ký.

– Tổng hợp tình hình tuyển dụng viên chức năm học 2014-2015. Kiểm tra công tác tuyển dụng viên chức năm học 2014-2015 tại các Phòng GD&ĐT.

– Thanh tra hành chính và chuyên ngành 01 trường THPT; thanh tra chuyên ngành 01 Phòng GD&ĐT; thanh tra chuyên ngành 01 trường Mầm non; thanh tra tuyển sinh vào trường Cao đẳng Bến Tre (đợt 3).

Tháng11/2014:

– Họp mặt kỷ niệm 32 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

– Kiểm tra kỹ thuật trường MN đạt chuẩn quốc gia năm 2015; tổ chức kiểm tra, công nhận lại đối với các trường hết thời hạn công nhận. Triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi Aerobic mầm non.

– Tổ chức thao giảng môn Tiếng Anh theo Đề án ngoại ngữ 2020.

– Khảo sát chuyên môn các trường THCS. Tổ chức tham quan ngoài tỉnh về trường dạy 2 buổi/ngày cho CBQL trường THCS.

– Khảo sát chuyên môn các trường THCS.

– Xây dựngkế hoạch, chỉ tiêu tuyển sinh các trường CĐ, TCCN năm 2015.

– Tiếp tục đánh giá ngoài các cơ sở giáo dục đã đăng ký.

– Kiểm tra công tác tài chính, tài sản, CSVC, thư viện, thiết bị đợt 1 năm học 2014-2015.

– Thanh tra hành chính và chuyên ngành 01 trường THPT, 01 TT GDTX; thanh tra chuyên ngành 01 trường TH, 01 trường THCS;

Tháng 12/2014:

– Tập huấn hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục mầm non ở các lớp mẫu giáo ghép.

– Hướng dẫn các cụm thi đua sơ kết, rút kinh nghiệm sau khi kết thúc học kỳ I.

– Kiểm tra công tác PCGD MN cho trẻ em 5 tuổi, PCGD TH đúng độ tuổi, PCGD THCS, PCGD THPT năm 2014.

– Tổng kết hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng năm 2014.

– Tổ chức Hội thi giáo viên Trung cấp chuyên nghiệp cấp tỉnh.

– Kiểm tra học kỳ I.

– Triển khai việc tổ chức thi học sinh giỏi cấp quốc gia tại Bến Tre năm học 2014-2015.

– Hoàn thành thủ tục công nhận các đơn vị đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục và công bố kết quả theo quy định.

– Tổng hợp tình hình đào tạo CBQL, GV năm 2014 và nhu cầu đào tạo mới năm 2015.

– Tổng hợp quyết toán ghi thu, ghi chi học phí và nguồn khác năm 2014. Tổng hợp nhu cầu mua sắm, trang bị, sửa chữa CSVC năn 2015.

– Sơ kết 01 năm thực hiện Kế hoạch số 1594/KH-UBND ngày 14/4/2014 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 33-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

– Thanh tra hành chính và chuyên ngành 01 trường MN, 01 trường THPT; thanh tra 01 Phòng chức năng Sở GD&ĐT.

Tháng 01/2015:

– Khảo sát chất lượng dạy và học tại các trường tham gia SEQAP.

– Tổ chức hội thảo Nâng cao chất lượng dạy học các môn THCS.

Hội thi Nghiên cứu Khoa học sư phạm ứng dụng cấp tỉnh đối với THCS và THPT.

– Tổ chức họp Giao ban lần 2 đánh giá tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ học kỳ I– Triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2014-2015.

– Hướng dẫn công tác coi thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2014 – 2015.

– Tổ chức coi thi học sinh giỏi lớp 12 cấp quốc gia tại Bến Tre năm học 2014 – 2015.

– Phân bổ ngân sách, các nguồn kinh phí năm 2015.

– Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương sửa chữa trường, lớp học năm 2015.

– Các Phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch biên chế năm 2016

– Thanh tra hành chính và chuyên ngành 01 trường THCS, 01 trường THPT.

 

Tháng 02/2015:

– Họp Thường trực Hội đồng Giáo dục tỉnh.

– Tổ chức hội thảo về phương pháp dạy học mĩ thuật mới (cấp TH).

– Khảo sát công tác phụ đạo, ôn tập các trường THPT, TTGDTX.

– Kiểm tra kỹ thuật trường đạt chuẩn quốc gia năm học 2013 – 2014 (đợt II).

– Hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm học 2015-2016, 2016-2017 và kế hoạch tuyển sinh 10 năm học 2015-2016.

– Họp Giao ban các trường CĐ, TCCN đánh giá sơ kết học kỳ I, xác định các nhiệm vụ trọng tâm học kỳ 2.

– Tổ chức coi thi, chấm thi máy tính cầm tay cấp tỉnh năm học 2014-2015.

– Thành lập Hội đồng ra đề thi, chấm thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2014- 2015.

– Hướng dẫn chuẩn bị về thi tốt nghiệp THPT năm học 2014-2015 đối với các trường THPT, các TT GDTX.

– Thông báo và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài các cơ sở giáo dục. Thẩm định và xây dựng kế hoạch đánh giá ngoài đợt tháng 03/2015.

– Thanh tra hành chính và chuyên ngành 01 trường TH, 01 trường THPT, 01 TT GDTX; thanh tra chuyên ngành 1 Phòng GD&ĐT.

Tháng 3/2015:

– Tổ chức Hội thảo chuyên đề Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo 5 -6 tuổi. Hướng dẫn tham gia cuộc thi “Tìm hiểu phát triển thể chất cho trẻ trong trường mầm non” qua mạng Internet do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

– Tổ chức thao giảng về dạy học tích hợp nội dung Giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu.

– Tổ chức thi nghề phổ thông kỳ 1 năm học 2014-2015.

– Khảo sát công tác phụ đạo, ôn tập tại các trường THPT, các TTGDTX.

– Tổ chức đoàn tham gia thi máy tính cầm tay khu vực của học sinh lớp 9, lớp 12 năm học 2014-2015.

– Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh năm 2014 và triển khai công tác tuyển sinh ĐH,CĐ,TCCN năm 2015. Phối hợp với các trường ĐH, CĐ, TCCN tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho học sinh lớp 12.

– Tổng kết công tác thi, tuyển sinh năm 2014. Hướng dẫn công tác thi năm 2015.

– Xây dựng kế hoạch biên chế ngành năm 2016.

– Thẩm tra quyết toán với các đơn vị trực thuộc Phòng GD&ĐT huyện Châu Thành.

– Kiểm tra công tác tài chính, tài sản, CSVC, thư viện, thiết bị đợt 2 năm học 2014-2015.

– Thanh tra hành chính và chuyên ngành 01 trường MN, 01 trường THPT.

Tháng 4/2015:

– Hướng dẫn bình xét các danh hiệu thi đua năm học 2014-2015.

– Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2015.

– Kiểm tra trường MN, TH, THCS, THPT đăng ký đạt chuẩn quốc gia năm học 2014- 2015.

– Khảo sát công tác ôn tập thi tốt nghiệp tại các trường THPT, TTGDTX.

– Tổ chức kiểm tra học kỳ II. Kiểm tra việc tổ chức kiểm tra học kỳ II.

– Duyệt kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2015-2016, 2016-2017.

– Tổ chức đánh giá ngoài các cơ sở giáo dục đã đăng ký đánh giá ngoài (đợt tháng 4/2015).

– Nhận và xử lý hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ của các đơn vị.

– Thẩm tra quyết toán với các đơn vị trực thuộc Phòng GD&ĐT Chợ Lách.

– Báo cáo tình hình kiểm định chất lượng theo quy định của UBND tỉnh, Bộ GD&ĐT.

– Báo cáo thực hiện kế hoạch công tác tổ chức cán bộ năm học 2014-2015. Hướng dẫn nhận xét, đánh giá CBQL, GV năm học 2014-2015.

– Thanh tra hành chính và chuyên ngành 01 trường TH, 01 trường THCS.

Tháng 5/2015:

– Khảo sát tình hình tổ chức đánh giá trẻ năm tuổi theo Bộ chuẩn phát triển.

– Lập hồ sơ trình UBND tỉnh ra quyết định công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

– Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng CBQL, GV hè năm 2015.

– Chuẩn bị cho công tác thi tốt nghiệp THPT năm học 2014-2015.

– Tiếp tục đánh giá ngoài các cơ sở giáo dục đã đăng ký đánh giá ngoài (đợt tháng 4/2015). Hoàn thành thủ tục công nhận các đơn vị đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục và công bố kết quả theo quy định.

– Tiếp nhận hồ sơ thuyên chuyển giáo viên trong và ngoài tỉnh.

– Thanh tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT.

Tháng 6/2015:

– Kiểm tra công nhận các đơn vị đạt chuẩn PC GDMN cho trẻ em năm tuổi năm 2015.

– Báo cáo 03 năm thực hiện Dự án Mô hình trường học mới.

– Báo cáo thống kê cuối năm, học sinh tốt nghiệp, học sinh hoàn thành bậc TH, THCS.

– Tổ chức coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT năm học 2014- 2015.

– Xét tốt nghiệp THCS năm học 2014-2015.

– Tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Chuyên Bến Tre.

– Thẩm tra quyết toán với các đơn vị trực thuộc Phòng GD&ĐT huyện Bình Đại, Giồng Trôm.

– Tiếp nhận và giải quyết thuyên chuyển giáo viên trong và ngoài tỉnh.

– Thanh tra thi tốt nghiệp THPT, xét tốt nghiệp THCS, phúc khảo thi tốt nghiệp THPT, thi tuyển sinh 10 THPT Chuyên Bến Tre.

Tháng 7/2015:

Họp Hội đồng Giáo dục tỉnh.

– Mở lớp tập huấn 10 mô đun thuộc Dự án Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non cho 3 huyện Ba Tri, Giồng Trôm và Tp Bến Tre.

– Tổ chức tập huấn về quản lý, dạy học lớp 5 cho CB, GV các trường đăng ký nhân rộng Mô hình trường học mới.

Nhận và xét hồ sơ thi đua năm học 2014-2015, hồ sơ đề nghị xét tặng Kỉ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2015.

– Tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn hè cho CBQL, GV.

– Tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 vào trường THPT năm học 2015-2016 (có kế hoạch sau).

– Thẩm tra thẩm tra quyết toán các đơn vị thuộc Phòng GD&ĐT huyện Mỏ Cày Bắc.

– Tổng hợp báo cáo nhận xét, đánh giá CBQL, GV, NV ngành năm học 201 -2015. Rà soát đội ngũ CBQL hết nhiệm kỳ, chuẩn bị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giải nhiệm CBQL các đơn vị trực thuộc chuẩn bị năm học mới, năm học 2015-2016.

– Thanh tra thi tuyển sinh lớp 10 THPT; thanh tra phúc khảo bài thi tuyển sinh lớp 10 THPT.

Tháng 8/2015:

– Hội nghị Tổng kết ngành GD&ĐT năm học 2014-2015.

– Chuẩn bị các điều kiện khai giảng năm học mới.

– Tổng hợp kết quả kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2014-2015.

– Thẩm định đánh giá chuẩn nghề nghiệp và nhận xét đánh giá CBQL các đơn vị trực thuộc.

– Thanh tra thi nghề kỳ II năm học 2014-2015.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*


Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.